Ailenin Tesisi ve Tecdidi

Siyer Vakfımızın ailenin kurulması ve korunmasına katkı sağlamak amacıyla ilan ettiği Hicri 1441 Aile Yılı kapsamında yapılması planlanan etkinliklerden olan Cennet Bizim Evimizde programlarının ilki icra edildi.

Aile gibi önemli bir kurumu idame ettirebilmek için Kur’an ve Sünnet çerçevesinde bilinçlenmeye gayret edeceğimiz Cennet Bizim Evimizde programlarının ilkinde Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Ailenin Tesisi ve Tecdidi” konusunu anlattı.

Sözlerine yaşadığımız zamanın zor bir dönem olduğunu belirterek başlayan Hocamız, bu dönemin zorluklarını kolaylaştıracak üç kolaylık olduğunu söyledi. Bunlar;

1- Salih ve saliha bir eşe sahip olmak
2- Sadık dostlara sahip olmak
3- Salih ve saliha evlatlara sahip olmak

İslam toplumunu bir binaya benzetirsek, bu binayı oluşturan taşların en temelinde aile kavramının olduğunu söyleyen Hocamız, ne yazık ki bu binanın üstünden çekilen taşlara verdiğimiz tepki ile temelinden çekilen taşlara verdiğimiz tepkinin aynı olmadığına dikkat çekti.

Ali Ulvi Kurucu’nun hatıratında bahsettiği “Bizler bu memlekette şapka meselesine gösterdiğimiz tepkiyi, ne yazık ki harf inkılabına göstermedik.” sözünü hatırlatan Hocamız şunları aktardı:

“Bizler, şapka gibi belki konum itibariyle İslam toplumu binasının temelinde değil üstlerinde yer alan bir konu için gösterdiğimiz tepkiyi, harf inkılabı gibi toplumun temel taşlarından olan bir mesele için gösteremedik. İslam toplumunda aileyi konuşacaksak eğer, temeli oyulmuş, yıkılmaya hazır bir yapının temel taşlarından olan bir kavramdan bahsettiğimizi unutmamamız gerekir.”

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, ailenin tesisi ve tecdidi başlığında ailenin kurulması ve korunması adına önemli noktaları maddeler halinde bizlerle paylaştı.

Neden Aile Tesis Ederiz?

1- Kulluğun ifası
2- Neslin devamı
3- Hayat yükünün paylaşımı
4- İhtiyaçların karşılanması
5- Huzurun temini

Ailede Tecdid İçin:

1- Yenile!
2- Onar!
3- Heyecan oluştur!
4- Renk kat!
5- Zenginleştir!

Rabbimizin (cc), insanı bir fıtrat üzerine yarattığını ve bu fıtrat dolayısıyla da erkek ve kadının farklı ihtiyaçları olduğunu belirten Hocamız şunları aktardı:

“Erkek fıtratının en önemli özelliği güç ve kudret, kadın fıtratının en önemli özelliği ise narinlik ve duygusallıktır. Hal böyle olunca erkek övülmeyi, kadın sevilmeyi bekler. Hz. Peygamber (sas) bizim için tek örnek ve modeli ise gelin şu örneğe çok dikkat edelim: Efendimize (sas) Hz. Hatice’yi neden bu kadar çok sevdiği sorulduğunda şu cevabı verdi: ‘Ben Hatice’nin sevgisiyle rızıklandırıldım.’ Peki, O’nun (sas) ümmeti olan bizlere gelirsek; hangi birimiz eşimizi severken, o sevgiyi Rabbimizin (cc) bize verdiği bir nimet olarak görüyoruz?”

Efendimiz’in (sas) eşlerine sevgisini gösterme şekillerine dair özel örnekler veren Hocamız, yarın mahşer günü eşlerimize karşı yerine getirmediğimiz sorumluluklarımızla kul hakkı üzerinden hesaba çekileceğimize dikkat çekti.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız konferansının devamında ailelerimizdeki yenilenme için yapmamız gerekenleri 5 madde üzerinden bizlere birer yükümlülük olarak emanet etti.

1- Taahhüt ve tasaddukları ziyadeleştirelim.

Eşlerimizi, Allah adına kıydığımız nikâhlarımız ile birer emanet olarak aldık. Allah adına başlattığımız nikâhlarımızı, Allah’a verdiğimiz söz çerçevesinde devam ettirip ettiremediğimizi gözden geçirelim.

Bir insanın ehline ve eşine karşı attığı her adım, onun için bir sadakadır dedi Efendimiz (sas). Eşlerimize bu manada ne kadar adım atıyoruz, gözden geçirelim.

2- Takva ve tâlimleri arttıralım.

Takvalarımızı camide, vakıfta, mektepte artıramayız. Takvanın merkezi kalp, kalbin besleneceği yer ise evdir. Onun için eve dönmek; yüreğe dönmek, eve sahip çıkmak; yüreğe sahip çıkmaktır.

Beraberce bir kitap okumak, bir film izlemek, bir seyahate gitmek, Allah’ın (cc) kitabından birkaç ayet okumak tâlimdir. Unutmayalım ki; Efendimiz (sas) yüzlerce işi arasında evini ihmal etmiyor, evinde Kur’an okuyordu.

3- Taltif ve takdirleri karşılıklı çoğaltalım.

Ne olur taltif ve takdir konusunda cimri olmayalım. Eşlerin birbirlerine bu manada söyleyecekleri şeylerin her biri, onlara sevap kazandıracaktır.

4- Tenkit ve tashihleri usulünce yapalım.

İnsan olarak hiç birimiz mükemmel değiliz. Dolayısıyla eşler olarak birbirilerimizin eleştirilerine kulak vermeli, eleştiri ve düzeltmelerimizi de usulünce yapmalıyız.

5- Temenni ve temayülleri itidal çizgisine çekelim.

Eşlerimizden beklentilerimizi itidal çizgisine çekelim. Her birimiz farklı zevklere sahip bireyler olarak, birbirimizin temayüllerine saygı göstermeli ve bunları itidal çizgisinde tutmaya gayret etmeliyiz.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, evlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirme adına göstermemiz gereken gayretin önemine vurgu yaparak konferansını şu hakikat ile nihayete erdirdi:

“Unutmayalım! Ev cennet olursa toplum cennet olur, toplum cennet olursa İslam coğrafyalarının tamamında yeniden asr-ı saadet meltemi eser inşallah.”

(1255)