Hz. Peygamber (sas) Örnekliğinde Evlilik ve Aile

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız Türgev Mevlanakapı Yurdunda düzenlenen programda Hz. Peygamberin (sas) aile hayatı ve evliliğini anlattı.

Sözlerine büyük İslam âlimlerinden olan Hasan el-Benna’nın “Bu ümmetin yarısı kadınlardan oluşur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir.” sözleriyle başlayan Hocamız, hanım kardeşlerimize konumlarının önemini bir daha hatırlattı.

Bakara suresinin 205. ayeti çerçevesinde, gücü eline geçiren zalimlerin ifsada iki alandan başlayacağını ve bunun ekinler ve nesiller olduğunu belirten Hocamız şunları söyledi: “Bu dönemde şeytan, modernizm ambalajı altında insanları evlilikten uzaklaştırma ve evlilik meselesini hayatımızdan çıkarmak için çalışıyor. Bizler birer Kur’an talebesi olarak şunu unutmayacağız; şeytan bizi evsizliğe, Allah ise evliliğe çağırıyor.”

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız evliliğin gayelerini 5 maddede özetleyerek kısaca bu maddelere değindi.

1- Kulluğun ifasıdır.
2- Neslin devamıdır.
3- Hayat yükünün paylaşımıdır.
4- İhtiyaçların karşılanmasıdır.
5- Huzurun teminidir.

Hocamız evlilik konusunda Kur’an’ın ve Efendimiz’in (sas) söylediklerini başlıklar altında toplayarak, bu maddeler hakkında bizleri bilgilendirdi.

1- Evlilik nimettir.
Evlilik nimettir, öyle ise şükrü eda edilmelidir.

2- Evlilik ibadettir.
Evlilik ibadettir, öyle ise her ibadet gibi evliliğin de külfeti vardır ve o külfete katlanılmalıdır.

3- Evlilik dindir.
Evlilik dindir, öyle ise gözümüz gibi korunmalıdır.

4- Evlilik devlettir.
Evlilik devlettir, öyle ise her devletin olduğu gibi evliliğin de bir hukuku vardır. O hukuk en ince ayrıntısına kadar korunmalıdır.

5- Evlilik cihaddır.
Evlilik cihaddır, öyle ise her cihad için hazırlık gerektiği gibi evlilik için de hazırlık şarttır.

6- Evlilik imtihandır.
Evlilik imtihandır, öyle ise o imtihanın üstesinden gelmek için sabır kuşanılmalıdır.

İslam’ın temel esaslarından birinin de denge olduğunu vurgulayan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Efendimizin (sas) evlilik konusunda ortaya koyduğu dengeyi 5 madde altında özetledi.

1 – Beklentide denge
2 – Harcamada denge
3 – Hayatın alanlarında denge
4 – Evin alanlarında denge
5 – Muhabbette denge

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız konferansın sonunda, zamanında Firavunun doğan erkek çocuklarını öldürmesine rağmen Benî İsrail’in mümin hanımlarının doğurmaya devam ettiğini hatırlattı ve “Bugün evlilik konusunda ne kadar olumsuz örnekler olursa olsun, hepsini bir kenara koyun ve Benî İsrail’in mümin hanımları gibi ev kurmaya çalışın, hassasiyetiniz bu olsun, Allah da sizi peygamber yolunda olan çocukların anaları kılsın.” diyerek sözlerini noktaladı.

(1618)