Efendimiz ve Çocuk Eğitimi (b)

Dersten Cümleler

• 1970’lerde Amerika’da bir oyuncakçı dükkânına asılan bir levhada ile birazda mizahi olarak, “Anne ve Babaya Öğütler” başlığında 1910’dan, 1970’e kadar her 10 yılda farklılaşan öğütlerden bahsedilir.

Öğütler şöyle:

– 1910 Çocuklarınızı döverek eğitin.
– 1920 Çocuklarınızı istedikleri şeylerden mahrum bırakarak eğitin.
– 1930 Çocuklarınızın yaramazlıklarını görmemezlikten gelin.
– 1940 Çocuklarınızı ikna ederek, inandırarak eğitin.
– 1950 Çocuklarınızı severek eğitin.
– 1960 Çocuklarınızı hem sevin, hem dövün; böylece eğitin.
– 1970 Çocuklar mı? Hepsinin canı cehenneme!

6- İtaat

• İtaat bizim dinimizin bizden isteği bir şeydir. Rabbimiz bizden Allah’a, Resulü’ne ve bizden olan emir sahiplerine itaat etmemizi istedi. Ulul’emr, İslam devletinde halifedir, okulda mektepte muallimdir, işte işverendir, cami de imamdır, bir yapı içerisinde müdürdür, imamdır, abidir ne ise, evde ise babadır.
• Günahta, küfürde itaat yoktur ilkesi ile söylenen şey meşru dairede bir şeyse itaat etmek mecburiyetindeyiz.
Mesaj:
• İtaati evinin düzeni olarak tesis et ki, önemli bir sünneti ihya edebilesin, disiplini ve bereketi kazanabilesin.

7- Mükellefiyet
• Herkesin sorumluluklarını bilmesi ve sorumluluk almasıdır. Bugün çocuklarımıza yansıtamadığımız en önemli meselelerden biri de budur.
Mesaj:
• Mükellefiyeti aile fertlerinin hayatlarına iyice yerleştir ki, onları bir ömür sırtında taşımak zorunda kalmayasın, herkesi kendi ayakları üzerine durdurabilesin.

8- Muvazenet
• Muvazene dengedir; ne yapıyorsanız dengeli bir şekilde yapmaktır.
• Bir atasözünde ne deniyor: “Çocuğu aç bırakırsan hırsız, çok döversen arsız, çok seversen bahtsız olur!”
Mesaj:
• Muvazene iplerini elinden hiç bırakma ki, sağa-sola savrulamadan istikamet üzere yürüyen evlatlar edinebilesin.

9- Münasebet
• Münasebetten kastımız, evlatlarımızın dış dünyada iletişim bağı oluşturan şahıs ve mekânların tespiti ve düzenidir.
Mesaj:
• Münasebeti doğru bir düzlemde geliştir ki, cam kavanozlarda değil, bataklıklarda bile evlatlarını koruyabilesin.

10 – Sebat
• Sebat ve sabır çocuk eğitiminin en önemli kavramları, ayaklarıdır.
• Mesaj:
Sebatı, sabrı her daim kuşan ki, Nuh gibi bir ömür ah ah diye inlesen de, evlatlarından ümit kesmeyesin, onları defterden silmeyesin.
• Asr-ı Saadet’ten bir örnek: Hz. Ebû Bekir’in ailesi…

(3864)