Nasıl Bir Baba? (a)

 

• Baba; kendisini ve ailesini yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden koruyan adamdır.
• Baba, evinin ve ehlinin otoritesidir.
• Baba, evi ve ehli ile istişare etmeli, otorite bende diye kendini sultan zannetmemelidir.
• Baba, evine ve ehline helal lokma getirme gayretinde olması şarttır.
• Baba, evini ve ehlini gerçek manada sevmelidir.
• Baba, evine ve ehline örnek olmalıdır.
• Baba, evine ve ehline Allah’ın emir ve yasaklarını öğretmelidir.
• Baba, evine ve ehline yetişebilecekleri ve muhafaza olunacakları havuzlar bulmalıdır.
• Baba, evine ve ehline adalet ile davranmak zorundadır.
• Baba, evine ve ehline zaman ayırmalı, onların haklarını ihmal etmemelidir.
• Baba, her ne durumda kalırsa kalsın evine ve ehline dua etmeli, asla onlara beddua etmemelidir.

(3439)