Peygamber’imizin Aile İçinde Terbiye Metodu

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Rahmet Derneği’nin düzenlemiş olduğu programda “Hz. Peygamberin (sas) Aile İçinde Terbiye Metodu” başlığında Efendimizin (sas) hane-i saadetlerini anlattı.

Pendik Sahil Camii’nde yapılan programda Hocamız, Allah Resulü’nün (sas) ve sahabe efendilerimizin (ra) mescitlere olan bağlılıklarını nazara verdi ve onların yolundan gitmemiz gerektiğini ifade ederek sözlerine başladı.
Konferansta Hz. Peygamber’in (sas) ailesinden, eşlerine olan tutumundan, sahabeye aileleri hakkında verdiği tavsiyelerden örnekler sunan Hocamız, “İslam medeniyeti, ev medeniyetidir. Evlerinden kopan insanların ayakları kayar. Yiğitler sokakta değil evde yetişir.” diyerek kurtuluşun evlerimizde olduğunu ifade etti.

Ev ve ailenin sadece Efendimizin (sas) hayatında değil tüm Peygamberlerin hayatlarında önemli bir yeri olduğunu belirten Hocamız, “Firavunun zulmü annelerin rahmine kadar ulaşsa dahi kurtuluş üç-beş inanmış insanın oluşturduğu kıblegâh evlerdedir. Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve tüm Peygamberler evin değerini bizlere öğütlemişlerdir.”

Sahabe (ra) efendilerimizden de aile hususunda örnekler veren Hocamız, İslam’ın Darü’l-Erkam, Darü’l-Es’ad gibi evlerde neşet ettiğini ifade etti.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Allah Resulü’nün (sas) Aile Terbiyesinde kuşandığı kavramları bizlerle paylaştı ve bu kavramlar üzerinde durarak konuşmasını nihayete erdirdi.

Efendimizin (sas) Aile Terbiyesinde Kuşandığı Kavramlar

– Adalet
– Vefa
– Sabır

(1389)