Hz. Peygamber (sas) Gaybi Bilir mi?

Hz. Peygamber (sas) Gaybi Bilir mi?

Ehl-i Beyt Mektebi derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Hz. Peygamber (sas) Gaybi Bilir mi?” başlığında çok önemli bir ders yaptı. Derste çeşitli tartışmalara konu olan bu meselenin Kur’an ve Sünnet çerçevesinden analizi yapıldı.

Dersten Cümleler

· Hz. Peygamber (sas) gaybi bilir mi?

· Gayb malumunuz, Kur’ani bir kelimedir ve bilinmeyen, görünmeyen, gizli olan, aşikâr olmayan anlamlarına gelir.

· Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda gaybın sadece ve sadece Allah tarafından bilineceği, ona hiçbir şeyin gizli yani gayb olarak kalmayacağını, O’nun Allamü’l-Guyub olarak tüm gayblerin bileni olduğunu onlarca ayette okumaktayız.

· Ancak yine Kur’an’dan öğrendiğimiz bir bilgi var ki; Allah dilerse eğer elçilerine bu bilgiden bir miktarını açabilir. Nereden bunu öğreniyoruz. Cin Süresi 26, 28. ayetlerden…

· Ne diyor Rabbimiz:

· عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً

· “O bütün gaybı bilir. Ve o bildiği gayba kimseyi muttali kılmaz.”

· إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

· “Ancak dilediği elçiler bunun dışındadır.”

· Şimdi bu âyetlerin ışığı altında eksene Efendimiz’i alarak şöyle bir tahlil yapabiliriz: “Allah Resûlü, mutlak olarak gaybı biliyordu.” demek, bir ifrat; “O gayb adına hiçbir şey bilmiyordu.” demek de bir tefrittir.

· Hz. Ömer’e açılan pencere…

· İslam âlimlerimiz ve özellikle bir kısım müfessirimiz, Cin Süresinin 26-28 ayetlerini de delil olarak ileri sürerek gaybin ikiye ayrılması gerektiğini söylemişlerdir ki, bu çok önemli bir tasniftir. Nasıl ikiye ayrılır?

· 1- Gaybi mutlak: Kesin gayb yada gaybin tamamı; bunun bilgisi sadece ve sadece Rabbimize aittir.

· 2- Gaybi muhber: İhbar edilmiş gayb; Allah başta peygamberleri olarak seçtiği kullarına ihbar ettiği yani bildirdiği gayb…

· Peygamberlere verilen mucizeler üç başlık altında toplanır:

1- Akli Mucize
2- Hissi Mucize
3- Haberi Mucize

· 3- Haberi Mucizeler…

· Efendimiz’e bahşedilen bu haberi mucizeleri biz dört başlık altında ele alabiliriz:

– Birincisi: Kendi devrine yani yaşadığı zaman dilimine ait verdiği gaybî haberler

– İkincisi: Yakın istikbale, geleceğe ait verdiği gaybi haberler

– Üçüncüsü: Uzak istikabale ait verdiği gaybi haberler

– Dördüncüsü: Ahir zamana, kıyamete ve öte hayata ait verdiği gaybi haberler

· Çeşitli örnekler, hadisler, hadiseler, meseleler…

· Efendimiz (sas) Hz. Hasan’ın akıbetine dair haber veriyor…

· Efendimiz (sas) Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit olacağını bildiriyor…

(2584)