Yoldaş Bir Kadın: Hz. Sâre | Muhammed Emin Yıldırım

Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla hanımlara özel olarak gerçekleştirilen Tarihin Mümtaz Anneleri serisinin 2. bölümünde “Yoldaş Bir Kadın: Hz. Sâre” başlığı altında Hz. Sâre annemizi konuşuyoruz…

Dersten Notlar

Hz. Sâre deyince; 

Hz. İbrâhim gibi iman atamız olan peygambere eş olan bir kadın 
Hz. Hacer gibi hicretin nazlı gelinine rehber olan bir muallime 
Hz. İsmâil gibi teslimiyet kahramanı olan evlada şefkat duyan bir hanım 
Hz. İshak gibi ilimde zirve olan elçiye müdderiselik yapan bir anne 
Hz. Ya’kûb gibi hasret ve umudun yoğuracağı nebiye ocak olan bir nine 
Hz. Refekâ gibi fedakârlık timsali geline örneklik yapan bir kayınvalide 
İsrâiloğullarına ve Ümmet-i Muhammed’e birçok alanda model olan bir kadın  

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Sâre 

Misafirperver bir ev hanımı (Hûd 11/69; Zâriyât 51/27) 
Melekleri gören bir kadın (Hûd 11/71; Hicr 15/52) 
Yıllardır çocuk hasretini yüreğinde taşıyan bir anne (Hûd 11/72; Zâriyât 51/29)  
Meleklerden çocuk ve torun müjdesi olan bir anne (Hûd 11/71; Hicr 15/53) 
Çocuk müjdesini alınca sevinçten şaşıran bir kadın (Hûd 11/72; Hicr 15/54) 
Meleklerin selamını alan bir kadın (Hûd 11/73) 
Lût kavminin helak haberine şahit olan bir kadın (Hûd 11/74; Hicr 15/59) 
İnsanlığa örnek olarak gösterilen bir kadın (Mümtehine60/4,6)

Ehli Beyt kavramı Kur’ân-ı Kerim’de üç yerde kullanılır: 

– Hûd Sûresi 73. ayette, Hz. İbrâhim’in ev halkı için  
– Kasas Sûresi 12. ayette, Hz. Musa’nın ev halkı için 
– Ahzab Sûresi 33. ayette, Hz. Peygamber’in ev halkı için kullanılmıştır.

Hz. Sâre, zorlu davet yollarında eşinin en büyük yoldaşıdır.  
Hz. Sâre, zalim Nemrûd’un baskı ve zulümlerine karşı hakkın yanında yer alan bir mücahidedir.  
Hz. Sâre, despot Firavun’un karşısında iffet ve izzeti ile duran bir mücadele abidesidir. 
Hz. Sâre, imtihanlar karşısında sarsılmadan duran bir sabır kahramanıdır.
Hz. Sâre, mahzun ve mazlum el-Halîl mescidinde halen nöbet tutan ve uyuyan ümmeti uyandırmaya çalışan bir murabıttır.

– Yoldaş Bir Kadın 
– Mücahide Bir Eş 
– Mücadele Abidesi Bir Hanım 
– Sabır Kahramanı Bir Anne 
– Murabıt Bir Mü’mine  

Yoldaşlık, sözle değil hayatla olur.
Yoldaşlık, hep iyi günlerde değil, hem iyi günlerde hem zor günlerde olur.
Yoldaşlık, sadece gençlikte değil, hayatın tamamında olur.
Yoldaşlık, sadece dünyada değil, asıl ahirette ve cennette olur.
Yoldaşlık, Hz. İbrâhim’e olur ama İbrâhim için değil İbrâhim’in Rabbi için olur. 

(1354)