İstisnai Bir Anne Meryem (Hz. İsa’nın Annesi) | Muhammed Emin Yıldırım

Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla hanımlara özel olarak gerçekleştirilen Tarihin Mümtaz Anneleri serisinin 17. bölümünde “İstisnaî Bir Anne Meryem (Hz. Îsâ’nın Annesi)” başlığı altında Meryem annemizi konuşuyoruz…

Dersten Notlar

İstisnaî bir çocuk
İstisnaî bir genç kız
İstisnaî bir kadın
İstisnaî bir âlime
İstisnaî bir Kur’ân şahsiyeti

Bir Kur’ân Şahsiyeti Olarak Hz. Meryem 

1- Kur’ân-ı Kerîm’in adını andığı tek kadındır.
2- Kur’ân-ı Kerîm’de ismi bir sûreye verilen kadındır.
3- Kur’ân-ı Kerîm’de 34 kez isim olarak, 200 küsur kez zamir olarak ve ayrıca farklı ifadelerle de anılan bir kadındır.
4- Kur’ân-ı Kerîm’de iki yerde hayatı kıssa olarak anlatılan bir kadındır.
5- Kur’ân-ı Kerîm’de Yahudilerin onun hakkındaki iftiralarına cevap verilen bir kadındır.
6- Kur’ân-ı Kerîm’de Hristiyanların onun hakkındaki iftiralarına cevap verilen bir kadındır.
7- Kur’ân-ı Kerîm’de seçilmesi, âlemlere üstün kılınması ve insanlığa örnek olarak gösterilmesi çok net ifadelerle ortaya konan bir kadındır.
8- Kur’ân-ı Kerîm’de hiçbir kadına nasip olmayacak derecede şahsiyetinin anahtar kavramları nazarlara verilen bir kadındır.

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Meryem

ع۪يسَى ابْنَ مَرْيَمَ / Meryem oğlu Îsâ / Mesih

Bakara 2/87, 253
Âl-i İmrân 3/45
Nisâ 4/157, 171
Mâide 5/17, 46, 72, 75, 78, 110, 112, 114, 116
Tevbe 9/31
Meryem 19/34
Ahzâb 33/7
Hadîd 57/27
Saff 61/6, 14

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Meryem

ابْنَ مَرْيَمَ / Meryem oğlu

Mü’minûn 23/50
Zuhruf 43/57

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Meryem

مَرْيَمَ / Meryem

Âl-i İmrân 3/36, 44
Nisâ 4/156, 171  
Meryem 19/16

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Meryem

يَا مَرْيَمُ / Ey Meryem

Âl-i İmrân 3/37 
Âl-i İmrân 3/42, 43, 45 
Meryem 19/27

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Meryem

يَٓا اُخْتَ هٰرُونَ / Ey Hârûn’un kız kardeşi

Meryem 19/28

مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ / İmrân kızı Meryem

Tahrîm 66/12

وَالَّت۪ٓي اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا / İffetini korumuş olan kadını

Enbiyâ 21/91

Hz. Meryem’in Şahsiyetinin 10 Temel Kavramı 

1- Azadiye / Hürriyete eren (Âl-i İmrân 3/35)      
2- Nebâtiye / Çiçek gibi yetiştirilen (Âl-i İmrân 3/37)
3- Istıfaiyye / Allah tarafından seçilen (Âl-i İmrân 3/42)
4- Tâhire / Tertemiz kılınan (Âl-i İmrân 3/42)
5- Kanîte / Gönülden bağlanan/ibadetlerini gönülden yapan (Âl-i İmrân 3/43)
6- Sıddıkıyye / Dosdoğru ve sadık olan (Mâide 5/75)
7- Nâime / Nimetlere gark olan (Mâide 5/110)
8- Zâkire / Anılmaya layık olan, anılacak olan (Meryem 19/16)
9- Rahîme / Merhametli olan ve çok merhametli bir evlada anne olan (Meryem 19/21)
10- Afîfe / İffet abidesi olan (Enbiyâ 21/91)

Ramazan tavsiyesi:

1- Unutun ve umutlanın.
2- Heyecanlanın ve heyecanı yayın.
3- Teşvik edin ve taltif edin.
4- İsrafları önleyin ve israf sofralarına gitmeyin.
5- Sadaka, infak ve hayırlarınızı arttırın ve bunu aile fertleriyle yapın.

(106)