İftiraların Odağında Bir Anne: Bat-Şeba (Hz. Dâvûd’un Hanımı) | Muhammed Emin Yıldırım

Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla hanımlara özel olarak gerçekleştirilen Tarihin Mümtaz Anneleri serisinin 13. bölümünde “İftiraların Odağında Bir Anne: Bat-Şeba (Hz. Dâvûd’un Hanımı)” başlığı altında Bat-Şeba annemizi konuşuyoruz…

Dersten Notlar

Neler Öğreneceğiz?

1- Yahudi karakterinin hastalıklarını
2- İsrâiloğulları ile nasıl mücadele edileceğini
3- Tarihten günümüze günümüzden yarınımıza bazı hakikatlerin hiç değişmediğini
4- İnsanlığın kanser virüsü olan bu zihniyetin, ne kadar tehlikeli olduğunu
5- Peygamberlerin bu zihniyet ile mücadele ederlerken nasıl stratejiler geliştirdiğini

Yahudi zihniyeti nasıl bir zihniyet? 

1- Allah’a güvensiz bir toplum; böyle oldukları için Allah’ın istediğini değil, kendi istediklerini Allah’a onaylatmaya çalışan bir zihniyet

2- Peygamberlere güvensiz bir toplum; böyle oldukları için peygamberleri kendi dünyevi hedefleri için kullanmaktan asla geri durmayan bir zihniyet

Hz. Ali (ra) diyor ki: “Kim size hikâyecilerin rivâyet ettiği şekilde Dâvûd olayını hikâye ederse ona nebilere iftira cezası olan iki yüz altmış sopa vururum.” (Râzî, İsmetü’l-Enbiyâ, s.65)

Allah Resûlü (sas) buyuruyor ki: “Annesi Hz. Süleyman’a şöyle demiştir: Evladım! Geceleri çok uyuma. Zira gece çok uyumak kişiyi kıyamet günü fakir bırakır.”(İbn Mâce,“İkâmetü’s-salât”, 174)

Bat-Şeba annemiz;

– Mukkaddes ve Muazzez bir Peygamber olan Hz. Dâvûd’un hanımı
– Mukkaddes ve Muazzez bir Peygamber olan Hz. Süleyman’ın annesi
– Mukkaddes ve Muazzez bir belde olan Kudüs’ün bir annesi
– Mukkaddes ve Muazzez bir mabed olan Beytü’l-Makdis’in bir annesi
– Mukkaddes ve Muazzez bir ümmet olan Ümmet-i Muhammed’in bir annesi…

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَالعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ،

 اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي، وَمِنَ الْمَاءِ البَارِد

Allah’ım! Senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. 

Allahım! Senin sevgini bana canımdan, ailemden ve (sıcak bir günde) soğuk sudan daha ileri kıl!” (Tirmizî, “Daavât”, 73; “Tefsîrü’l-Kur’ân”, 39)

(255)