İlk Kadın, İlk Eş, İlk Anne: Hz. Havvâ | Muhammed Emin Yıldırım

Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla hanımlara özel olarak gerçekleştirilen Tarihin Mümtaz Anneleri serisinin 1. bölümünde “İlk Kadın, İlk Eş, İlk Anne: Hz. Havvâ” başlığı altında Hz. Havvâ annemizi konuşuyoruz…

Dersten Notlar

– Neden Efendimiz (sas) kadın değil de anne dedi? 
– Ayağının altında cenneti taşıyan anne kimdir?  

Âsiye: Beklentisizlik
Meryem: Adanmışlık
Hatice: Fedakârlık
Fâtıma: İffetlilik  

Âsiye: Beklentisizlik 
Hiçbir kötülük seni kötü kılmamalı! 

Meryem: Adanmışlık
Hiçbir imtihan seni yarı yollarda bırakmamalı! 

Hatice: Fedakârlık
Hiçbir konum seni fedakârlıktan ayırmamalı!  

Fâtıma: İffetlilik  
Hiçbir meşguliyet seni ihmalkârlığa düşürmemeli!  4-

Kimdir Hz. Havvâ? 

İlklerin ilki olan annemizdir.  
İlk kadındır. 
İlk eştir. 
İlk annedir. 
İlk peygamber hanımıdır.
İlk secde eden kadındır.  
İlk ibadet eden kadındır.  
İlk cennete giren kadındır.  
İlk imtihan edilen kadındır.  
İlk hata eden kadındır.  
İlk tevbe eden kadındır. 
İlk tevbesi kabul edilen kadındır.  
İlk dünyaya gelen kadındır. 
İlk evlat imtihanı yaşayan annedir. 
İlk katil bir evladın annesi olandır. 
İlk maktul bir evladın annesi olandır.

Hz. Havvâ’yı eksene koyarak şu ayetleri okumak gerekiyor: 

Bakara 2/35-38 
Nisâ 4/1 
A‘râf 7/19-25 
A‘râf 7/189 
Tâhâ 20/117-123 

Alınması Gereken Mesajlar: 

1. Hz. Havvâ, Hz. Âdem ile beraber tüm imtihanları yaşamış, aynı sorumlulukları üstlenmiş ve aynı bedelleri ödemiştir.

2. Şeytan’ın kandırdığı sadece Hz. Havvâ değildir; Şeytan ikisinin birden kandırmış ve ayaklarını kaydırmıştır. (Bakara 2/36) 

3. Hz. Havvâ bir bütünün yarısı olarak yaratılmıştır. (Nisâ 4/1) 

4. Hz. Havvâ’da Hz. Âdem’de insan olarak ortak kabiliyet ve zafiyetlerle donatılmıştır.

5. Hz. Havvâ ve Hz. Âdem hataya düştükten sonra birbirlerini suçlamadılar, beraberce o hatadan dönmenin mücadelesini verdiler.

6. Hz. Havvâ, Hz. Âdem’in yol arkadaşı, huzur kaynağı, yitik cenneti, moral deryası ve yastığının ortağıdır.

7. Hz. Havva’nın da Hz. Âdem’inde dünyadaki imtihanları eşittir, ikisinin de amansız düşmanları Şeytan’dır.

Havva Olmak

Havvâ olmak, imanı bir hava, bir nefes gibi içimize çekmekle mümkündür. 

Havvâ olmak, evine muhabbet, eşine sükûnet, evlatlarına merhamet yansıtmakla mümkündür.  

Havvâ olmak, hatalardan ders çıkarıp unutmak ve her daim umutla yaşamakla mümkündür.

Havvâ olmak, her şart ve durumda eşinin yanında ve ona en büyük desteği vermekle mümkündür. 

Havvâ olmak, imtihanlar ne kadar ağır olursa olsun yine de sabrı kuşanmakla mümkündür.

(1468)