Kemale Ermiş Bir Kadın: Hz. Asiye | Muhammed Emin Yıldırım

Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla hanımlara özel olarak gerçekleştirilen Tarihin Mümtaz Anneleri serisinin 8. bölümünde “Kemale Ermiş Bir Kadın: Hz. Âsiye” başlığı altında Âsiye annemizi konuşuyoruz…

Dersten Notlar

Nil’in Kraliçesi 
Sarayın Gözde Melikesi
Peygambere Liman Olan Kadın 
Hz. Mûsâ’nın Annesinden Sonraki Annesi
Saraydan İmana Yürüyen Kadın
İman İçin Her Şeyi Göze Alan Kadın
Dirayet Kahramanı Bir Kadın 
Şehide Melike 
Cennet Hanımefendisi 
Seçilmiş Dört Hanımdan Biri 

Kadınlardan da kemale erenler vardır. 
Meryem ile Âsiye kemale ermiş kadınlardandır.  
Âsiye annemiz Firavun’un kızı değil hanımıdır.  
Firavun’un hanımının ismi Âsiye’dir.  
Kemale ermiş kadınlar hepimiz için örnektir.  

Kemal ne demektir? 
Olgunluk 
Tamlık 
Haslık 
Ermişlik 
Kıvamlılık  

Kadınlığın olgunluğuna ermiş bir kadındır.  
İmanın tamlığını kazanmış bir mü’minedir.  
Cihadın haslığına kavuşmuş bir mücahidedir.  
Anneliğin en güzel kıvam halini elde etmiş bir hanımdır. 
Hayatın nihayetinde ölümlerin en güzeli olan şehadete ermiş bir muhlistir.  

Kemal Nasıl Elde Edilir? 

Kâmet / Durduğu yeri iyice bilerek 
Korunma / Yaşadığı ortamda erimeyerek  
Koruma / Elindeki nimetlerin kıymetini takdir ederek  
Kalite / Konumunun gereğini yerine getirerek 
Kararlılık / Sebat ve sabrı kuşanarak  

Âsiye isminin anlamları:

1. Direk ve sütun 
2.
Sağlam ve kuvvetli bina 
3. Yarayı tımar ederek iyileştiren
4.
Acılı, kederli ve üzüntülü kadın 
5. Hüznüne rağmen mutlu kadın  

Kur’ân-ı Kerim’de ve Hadislerde Âsiye annemiz: 

– Firavun’un hanımı şeklinde; Kasas 28/9; Tahrîm 66/11 

– Firavun’un hanımı Âsiye şeklinde; Buhârî, “Enbiyâ”, 32, 46 

– Kemale ermiş ve hanımlar içerisinden seçilmiş şeklinde; Buhârî, “Feżâʾilü aṣḥâbi’n-nebî”, 30; “Eṭʿime”, 25; Müslim, “Feżâʾilü’ṣ-ṣaḥâbe”, 70; Tirmizî, “Eṭʿime”, 31; İbn Mâce, “Eṭʿime”, 14; Müsned, IV, 394, 409. 

Âsiye annemizin hayatının 5 dönemi:  

Arayış Dönemi 
Annelik Dönemi 
Ahadiyet Dönemi 
Ahitleşme Dönemi  
Adayış Dönemi 

“Firavun’un karısı (sepetin içinden erkek çocuk çıkınca kocasına:) Benim ve senin için göz aydınlığıdır! Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur, ya da onu evlât ediniriz, dedi. Hâlbuki onlar (işin sonunu) sezemiyorlardı.”  (Kasas 28/9)  

Âsiye validemizin anneliğinden öne çıkanlar: 

Muhabbet 
Merhamet  
Mürebbilik 
Muallimlik  
Muhafızlık 

Âsiye annemize yapılanlar: 

İkna çabaları 
Vaatler  
Korkutmalar 
Tehditler 
Fiili işkenceler 

Nûh (as) gibi insanlığın ikinci atası olan bir peygamberin evinde olsan bile küfür üzere gidebilirsin. 

Lût (as) gibi azgın bir kavmin içerisinde iffeti ile kalmış bir kocaya sahip olsan bile ihanet üzere olabilirsin. 

Firavun gibi bir kocanın hanımı olsan, zulüm sisteminin merkezinde yaşamak zorunda kalsan Âsiye olabilirsin. 

Babasız bir çocuk dünyaya getirsen, maddi, manevi kocan olmasa Meryem olabilirsin. 

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَۢ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ ل۪ي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّن۪ي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه۪ وَنَجِّن۪ي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَۙ 

“Allah, inananlara da Firavun’un karısını misal gösterdi. O: ‘Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap; beni Firavun’dan ve onun (kötü) işinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!’ demişti.” (Tahrim 66/11)

– Firavun ona çok büyük bir ev teklif etmiş 
– O, hep huzurlu bir evin hasreti ile yanmış 
– Dünyada tadamadığını ahirette tatmak istemiş 
– Ahiretin yani cennetin hasretini kendine hedef edinmiş 
– ‘Mahrumiyet nimettir’ ilkesini kendine teselli kaynağı kılmış  

İman idrakini büyüttü; karartma algılarını küçülttü.  
İhsan şuurunu büyüttü; kınanma duygusunu küçülttü.  
İhlâs bilincini büyüttü; kaybetme korkusunu küçülttü.  
İstiğna halini büyüttü; kazanma beklentisini küçülttü.  
İstikamet duruşunu büyüttü; kırılma riskini küçülttü.  

Âsiye annemiz;  

Cahillere bir ulûm  
Kadınlara bir ufuk 
Mazlumlara bir umut 
Kaybedenlere bir uyum  
Şaşıranlara bir usûl 

(809)