Peygamber Hanımı ve Peygamber Annesi: Hz. Râhel | Muhammed Emin Yıldırım

Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla hanımlara özel olarak gerçekleştirilen Tarihin Mümtaz Anneleri serisinin 4. bölümünde “Peygamber Hanımı ve Peygamber Annesi: Hz. Râhel” başlığı altında Hz. Râhel annemizi konuşuyoruz…

Dersten Notlar

Hz. Havva’dan ilk olmanın ayrıcalığını ve zorluğunu öğrendik.
Hz. Sâre annemizden yolculuk ve yoldaşlık ahlakını öğrendik.
Hz. Hâcer annemizden İsmail yetiştirmenin yol ve yöntemini öğrendik.
Hz. Râhelden de kadere teslimiyetin kazanç ve faydalarını öğreneceğiz.

Problemimiz; İman hakikatlerinin istenilen oranda içselleştiremememizdir.

– Allah’a iman meselesi bizde tam içselleşmediği için Rabbimiz ile ihsan şuuru üzerinde bağ kuramıyoruz.

– Peygamberlere iman meselesi bizde tam içselleşmediği için Peygamberlerle güven üzere bir bağ kuramıyoruz.

– Meleklere iman meselesi bizde tam içselleşmediği için meleklerle şahitlik üzere bir bağ kuramıyoruz.

– Kitaplara iman meselesi bizde tam içselleşmediği için Kitaplarla ve özellikle son vahiy olan Kur’an ile hakemlik üzere bir bağ kuramıyoruz.

– Ahirete iman meselesi bizde tam içselleşmediği için mizanla, cennetle ve cehennemle yakin üzere bir bağ kuramıyoruz.

– Kadere iman meselesi bizde tam içselleşmediği için kaderle teslimiyet üzerinden bir bağ kuramıyoruz.

Kadere gerçek manada iman eden sebepler dairesinde yapabileceklerini yapar gerisi için ise telaşa düşmez.

Kadere gerçek manada iman eden her türlü kederden emin olur.

Kadere gerçek manada iman eden olanda hayır vardır der, olan bitenin altında ezilmez.

Kadere gerçek manada iman eden nasibe, kısmete, imtihana inanır ve bunların gereklerini yerine getirir.

Kadere gerçek manada iman eden filmin tamamını ahirette göreceğini bilir, o filmin senaryosunu Allah’ın yazdığına inandığı için olana teslimiyet gösterir.

Hz. Râhel’in üzerinden açmamız gereken 3 pencere:
– Vakıa-Hal Penceresi
– Vakıa-İstikbal Penceresi
– Vakıa-Ahiret Penceresi

Hz. Yûsuf (as) ile Efendimiz (sas) Arasındaki Benzerlikler

1. Hz. Yûsuf (as) çok güzeldi, Efendimiz (sas) de çok güzeldi.

2. Hz. Yûsuf (as) annesini çocuk yaşlarında gözlerinin önünde kaybetti, Efendimiz (sas) de annesini 6 yaşında gözlerinin önünde kaybetti.

3. Hz. Yûsuf (as) annesinin kabrini yıllar sonra ziyaret edip gözyaşı döktü, Efendimiz (sas) de annesinin kabrini ziyaret edip gözyaşları döktü.

4. Hz. Yûsuf (as) kardeşleriyle çok büyük bir haset imtihanı yaşadı, Efendimiz (sas) de Mekkelilerle böyle bir imtihan yaşadı.

5. Hz. Yûsuf (as) kardeşleri tarafından kuyuya atıldı, Efendimiz (sas) de Mekkeliler tarafından Mekkeden sürülüp çıkarıldı.

6. Hz. Yûsuf (as) bıkmadan usanmadan yıllarca tebliğ sorumluluğunu yerine getirdi, Efendimiz (sas) aynı şekilde yıllarca bu sorumluluğunun gereğini ortaya koydu.

7. Hz. Yûsuf (as) yabancı olduğu bir memlekette iktidarı elde etti, Efendimiz (sas) yabancısı olduğu Medine’de iktidarı elde etti.

8. Hz. Yûsuf (as) iktidar ve güç ahlakı konusunda çok güzel bir örneklik ortaya koydu, Efendimiz (sas) Medine’de kurduğu devlet ile bunu çok güzel bir model haline getirdi.

9. Hz. Yûsuf (as) onlarca imtihandan sonra kardeşlerinden hiç bir şekilde intikam almadı ve onları affetti, Efendimiz (sas) Mekkelileri en güçlü olduğu zamanda affetti.

10. Hz. Yûsuf (as) gücün ve mülkün zirvesindeyken vefat etti, Efendimiz (sas) gücün ve mülkün zirvesindeyken vefat etti.

“Ey annem! Ey anneciğim! Başını yerin altındaki topraktan kaldırıp oğlun Yusuf’a bak da onun, senden sonra ne belalara uğradığını bir gör!

Ey anneciğim düştüğüm za’f ve zilleti bir görmüş olsaydın bana ne kadar acırdın.

Ey anneciğim! Gömleğimi nasıl soyduklarını ve beni nasıl bağladıklarını, yüzümü nasıl tokatladıklarını, taşlarla beni nasıl taşladıklarını, kuyunun içine nasıl bıraktıklarını, bana hiç acımadıklarını, beni köle gibi nasıl sattıklarını, beni esir gibi nasıl taşıdıklarını bir görseydin!.” diyordu. (Sa’lebi, Arâ’isü’l-mecalis, s. 117)

Râhel veya Rahil ismine sözlükleirimiz 5 temel anlam verirler:

Yola çıkmaya hazır olan,
Yola/sefere çıkan,
Kaygılardan uzak olan,
Rahata eren,
Saf ve temiz olan…

Alınacak Mesajlar

– Yusuf misali evlatlara rehber olmak istiyorsan; yola çıkmak için harekete geçmeli, yol azıklarını hazırlamalısın. Temsil ve tebliğ yolu zorlu bir yoldur, hazırlık yapmadan nasıl menzile varacaksın ki?

– Yusuf misali evlatlara rehber olmak istiyorsan; yolda kalmalı, yola yakışmalı ve yolda ölmek icin gayret sarf etmelisin. İstikrar ve istikamet bu hayatın en ağır hedefidir, bunları korumadan nasıl rıza makamını elde edeceksin ki?

– Yusuf misali evlatlara rehber olmak istiyorsan; her türlü kaygıdan kendini uzak tutmalı, kadere teslim olmalı, nihayetinde Allah’ın seni sevindireceğine dair hiçbir zaman umudunu kaybetmemelisin. Kadere iman meselesini içselleştirmesen nasıl bu imtihan dolu hayatı tamamlayabilirsin ki?

– Yusuf misali evlatlara rehber olmak istiyorsan; rahatı burada değil, ahirette aramalı, dünyanın rahat yeri değil gayret yeri olduğunu hiç bir zaman unutmamalısın. Selam yurdunun rahat yurdu olduğunu iyice anlarsan burada çektiklerine nasıl üzülebilirsin ki?

– Yusuf misali evlatlara rehber olmak istiyorsan; saf ve temiz bir niyetle başladığın bu yolu yine aynı niyete uygun bir şekilde tamamlamanın gayretini verirsin. Saf ve temiz kalmanın dünyada sana kaybettirse de ahirette sana kazandırtacaklarını düşündüğünde nasıl kaybettiklerine yanabilirsin ki?

(794)