Nebevî Ufuk’ta Kardeşliğin Yeri ve Önemi | Kazakistan

Siyer Vakfımızın Hicri 1439 Hadis Yılı projesi kapsamında düzenlediği etkinlerinden biri olan Nebevî Ufuk programları başladı.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın, ufuklarımızı sahabenin ufkuna erdirmenin yollarını anlatacağı Nebevî Ufuk programlarının ilki Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleştirildi.

DATÜB tarafından tertip edilen program, DATÜB Din Komite Başkanı Yusuf Aliyev ve DATÜB Genel Başkan Yardımcısı Şay İsmail Bey’in selamlama konuşmaları ile başladı. Akabinde söz, “Nebevî Ufuk’ta Kardeşliğin Yeri ve Önemi” konulu konferansını yapmak üzere Muhammed Emin Yıldırım Hocamıza tevdi edildi.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız Nebevi ufkun ne demek olduğuna dair birkaç cümle ile sözlerine başladı. Nebevi ufkun Peygamber bakışı, Peygamberin koyduğu menzil ve hedef olduğunu söyleyen Hocamız, şu anda bakışlarımızın O’nun (sas) bakışından çok uzakta olduğunu belirtti. Bugün ümmet olarak yaşadığımız zilletin en büyük nedenlerinden birisinin de nebevi ufuktan uzaklaşmış olmamız olduğunu belirten Hocamız şunları söyledi:

“Eğer Nebevi Ufku anlasaydık;

1- Âna mahkum olmaz, geleceğin İslam’ın olduğunu bilir ve buna dair umutlarımızı her daim yüreğimizde yeşertirdik.
2- Sadece görünenlerle ilgilenmez, görünenlerle birlikte görülmesi gerekenleri de görürdük.
3- Hedefimiz sadece dünya olmaz, dünya ile beraber ahiret de olur ve ahiret öncelikli yaşardık.”

Nebevî ufukta kardeşlik denildiği zaman Allah Resulünün (sas) bir farz olarak üzerimize yüklemiş olduğu bir sorumluluktan bahsettiğimizi belirten Hocamız, Hz. Peygamber’in İslam’ın ilk günlerinde de, Medine’de İslam toplumunun inşasında attığı ilk adımlarda da kardeşliğin tesisine verdiği önceliği bizlerle paylaştı.

Efendimiz’in (sas) Mescid-i Nebevi’de, Allah (cc) için sahip olduklarından vazgeçen muhacir ile Allah için sahip olduklarını paylaşmayı görev bilen ensarı birbirine kardeş kıldığından bahseden Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, bir Müslüman’ın 4 alanda kardeşliği anlaması ve bu kardeşliğin hukukuna göre hareket etmesi gerektiğini söyleyerek bu alanları bizlerle paylaştı.

1- Hilkatte kardeşlik

Yaratılışta Adem’in (as) çocukları olduğumuz için hepimiz kardeşiz. İnsan ne olursa olsun, yaratılışından dolayı eşrefi mahlukattır ve ihtirama layıktır. Eğer İslam’a ait değerleri biliyorsak ve sokaktaki insanlar bundan yoksunsa, bize düşen bir anne şefkatiyle bildiklerimizi onlara ulaştırmaktır.

2- Nesepte kardeşlik

Nesepte kardeşlik akrabalığımız üzerinden bize düşen kardeşliktir. Durumları ne olursa olsun sıla-i rahim Rabbimizin üzerimize yüklediği bir sorumluluktur. Dolayısıyla bu bağı koparmaya bizim hakkımız yok, onları kazanmak zorundayız.

3- Sütte kardeşlik

4- Dinde kardeşlik

Dinde kardeşliğimiz gelmeyene gitmek, sormayanı sormak, bağı koparanla yeniden o bağları tesis etmek sorumluluğunu bize yükler.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız konferansın sonunda dinleyicilerden kardeşlik konusunda şu 5 vazifeyi yapmalarını istedi:

1- Konferans bitiminde hanımlar kendi aralarında erkekler kendi aralarında olacak şekilde birbirinizle musafaha yapın.

2- Buradan çıktığınızda sevdiğiniz birine sevdiğinizi söyleyin.

3- Kırgın olduğunuz biriyle aranızı düzeltin. Eğer kırgın değilseniz, kırgın olan iki kardeşinizin arasını düzeltin.

4- Dua için ellerinizi kaldırdığınızda kardeşlerinize de ismen dua edin.

5- Bir sahabe efendimizi iyice tanıyın ve onu kendinize kardeş edinin.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız konferansını Hz. Peygamber’in (sas) “İmanın en sağlam kulpu iki Müslümanın birbirini Allah için sevmeleridir.” sözlerini bizlerle paylaşarak nihayete erdirdi.

(600)