Nebevî Ufuk’ta Aile Kurumu | Danimarka

Hadis Yılı Projesi kapsamında yapılan Nebevi Ufuk programlarının on ikinci programı, Danimarka’da gerçekleştirildi.

Danimarka İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı’nın düzenlemiş olduğu programda konuşan Hocamız, “Nebevî Ufuk’ta Aile Kurumu” konusunu anlattı.

Ailelerimizin yıprandığı, yangının sokaklardan hanelerimize sıçradığı bir dönemde aile meselesini konuşmanın çok önemli olduğunu belirterek sözlerine başlayan Hocamız, aile kurumuna Nebevî Ufuk üzerinden bakmamız gerektiğini söyledi.

Yapılan araştırmalara göre her 4 evlilikten birinin ilk 1-3 yıl içinde boşanmayla neticelendiğine dikkat çeken Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, evlerimizdeki bu yangını söndürebilme adına meseleyi Hz. Peygamber’in (sas) rehberiyetinde yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini belirtti.

Aile kelimesinin, terazinin birbirini tartan iki kefesi, ayakta kalmak için birbirine destek olanlar ve dışarıdan gelen tehlikelere karşı koruyucu bir zırh manalarına geldiğini söyleyen Hocamız, Nebevî Ufuk’ta Aile Kurumu’nu 5 madde üzerinden özetledi.

1- Nebevî Ufuk’ta aile demek, dünyada cennetin kokusunun duyulacağı yer demektir.

Hz. Peygamber’in (sas) beyanlarından öğreniyoruz ki üç şey dünyada cennettir:

– Salih ve saliha eş
– Salih ve saliha evlat
– Salih ve sadık dost

Günahlar sokaklarda bir nehir gibi aksa dahi evlerimiz Dâr’ul İslam ise eğer o ev cennetin kokusunun duyulduğu evdir. Bizler bu kokuyu duyamadığımız için cenneti yüreğimizde taşıyamıyoruz. Unutmayalım ki, evlerimiz yanarken sokakları ıslah edemeyiz.

2- Nebevî Ufuk’ta aile demek, Hz. Adem’den Hz. İsa’ya kadar tüm peygamberlerin hem en büyük imtihanları hem en büyük nimetleri demektir.

Hz. Âdem iman eden çocukların Peygamber babasıyken, aynı zamanda inkâr eden çocukların da babasıydı. Hz. Nuh 950 sene gayret etti ama ne hanımına ne oğluna söz geçiremedi. Aile dediğimiz şey Peygamberlerin de en büyük nimeti ve en büyük imtihanı oldu.

3- Nebevî Ufuk’ta aile demek, Allah Resûlü’nün (sas) yüreğinin hem en büyük sızısı hem de en büyük ilacı demektir.

Allah Resûlü ilk vahiyle sarsıldığı zaman sığındığı liman ve en büyük destekçisi Hz. Hatice (rh) oldu.

Allah Resûlü (sas) hayatı boyunca hiçbir hanımına kötü söz söylememiş, elini kaldırmamıştır. Madem O’nun (sas) hayatı bizler için en güzel örnek, Hz. Peygamber’in (sas) hanımlarına karşı olan tutumunu bizler de evlerimize taşıyabiliyor muyuz?

4- Nebevî Ufuk’ta aile demek, Allah’ın emri Peygamberin kavli ile hareket edebileceğimiz bir mesele demektir.

Evlilik dinimizin bize yüklediği bir sorumluluktur. Evlilik; kulluğun ifası, neslin devamiyeti, ihtiyaçların temini, karşılıklı huzur bulacağımız bir zeminin teminidir.

Allah’ın emriyle hareket etmemiz gereken bir müesseseyi ne adına yıkacağız? Yıkılan her aile, İslam toplumundan koparılmış bir tuğladır.

5- Nebevî Ufuk’ta aile demek, değer ve kıymet açısından Rabbimizin çok farklı bir anlam yüklediği bir kurum demektir.

Bizler ayetler ve hadisler ışığında evliliği şu 6 temel mesajı ile anlamak zorundayız.

– Evlilik nimettir.
Evlilik nimettir, öyle ise şükrü eda edilmelidir.

– Evlilik ibadettir.
Evlilik ibadettir, öyle ise her ibadet gibi evliliğin de külfeti vardır ve o külfete katlanılmalıdır.

– Evlilik dindir.
Evlilik dindir, öyle ise gözümüz gibi korunmalıdır.

– Evlilik devlettir.
Evlilik devlettir, öyle ise her devletin olduğu gibi evliliğin de bir hukuku vardır. O hukuk en ince ayrıntısına kadar korunmalıdır.

– Evlilik cihaddır.
Evlilik cihaddır, öyle ise her cihad için hazırlık gerektiği gibi evlilik için de hazırlık şarttır.

– Evlilik imtihandır.
Evlilik imtihandır, öyle ise o imtihanın üstesinden gelmek için sabır kuşanılmalıdır.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız konferansının sonunda, konuşulanların hayatlarımıza taşınması adına bazı sorumlulukları yerine getirmemiz için bizlere emanet olarak bıraktı.

1- Ailenin ehemmiyetini Rabbimizin (cc) kitabından ve Allah Resulü’nün (sas) hayatından öğrenme adına gayret edelim.

2- Tahrim Suresinin sonlarına doğru Rabbimiz 4 aileden bizlere bahseder. Bu ailelerin ikisi menfi ikisi müspettir. Menfi örnekler Hz. Lut ve Hz. Nuh’un hanımları, müspet örnekler Âsiye ve Meryem’dir. Hanımlar bu iki hanıma Efendimiz’in (sas) beyanlarından Hz. Hatice ve Hz. Fatıma’yı da dâhil ederek, erkekler de Hz. Lut ve Hz. Nuh’u (as) örnek alarak hayatlarımıza taşımaya çalışalım.

3- Hiç değilse günde bir defa aile fertlerimizle evlerin sofralarında, haftada bir defa da Kur’an’ın başında buluşalım.

4- Gurbette yaşayan kardeşlerimiz olarak nefes alabileceğiniz 3 yer var. Bunlardan birinden koparsanız nefessiz kalırsınız. Bunlar; evlerimiz, mescitlerimiz, mümin kardeşlerimizin evleridir. Bu 3 nefes borumuza da hassasiyetle sahip çıkalım.

5- Sizler Resûlullah’ın (sas) 21. yüzyıla yazmış olduğu davet mektuplarısınız. Madem Allah sizi buraya gönderdi, sokaklardaki her insan sizi bekliyor. İslam’ın ahlakını kuşanarak yaşantımızla bu dini tebliğ etmenin gayretini verelim.

(553)