Nebevî Ufuk’ta İmanî Bir Sorumluluk Olarak Sevgi | Denizli

Hadis Yılı Projesi kapsamında yapılan Nebevi Ufuk programlarının on üçüncü programı, Denizli’de gerçekleştirildi.

Diyanet-Sen Denizli Şubesinin düzenlemiş olduğu programda konuşan Hocamız, “Nebevî Ufuk’ta İmanî Bir Sorumluluk Olarak Sevgi” konusunu anlattı.

Nebevî Ufuk’un peygamber ufku ve Allah Resulü’nün (sas) bakış açısı olduğunu belirterek sözlerine başlayan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, o ufkun Allah’ın (cc) razı olduğu ufuk olduğuna dikkat çekerek; “Bir Mümin için en önemli mesele elbette ki bakışlarını, O’nun (sas) ufkuna eriştirme gayretidir.” dedi.

Dünyanın 2 milyara yakın nüfusunu oluşturan Müslümanlar olarak bugün siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel ve imani bir çok problemlerimiz olduğunu söyleyen Hocamız, bu kadar soruna rağmen en büyük derdimizin sevgi problemi olduğunu belirtti.

Sevgi problemimizin iman probleminden de önce geldiğini dikkat çeken Hocamız, Hz. Peygamber’in (sas) şu sözünü nazarlara verdi: “Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayın!” (Müslim, Îmân, 93-94; Tirmizî, Et’ime, 45; İbn Mâce, Mukaddime, 9)”

Sevgi kavramının Kur’an’da; “ülfet, meveddet ve muhabbet” olmak üzere 3 karşılığı olduğunu belirten Hocamız bu kavramların geçtiği ayetlere bakıldığında bir Müslümanın şu 4 alanda sevgiyi tesis etmekle yükümlü olduğuna dikkat çekti:

1- Allah (cc) sevgisi: Allah’ı (cc) sevmek imanın hakkıdır. (Bakara 165, Maide 54)
2- Resûlullah (sas) sevgisi: Resûlullah’ı (sas) sevmek Allah’ın hakkıdır. (Ali İmran 31, Ahzab 6)
3- Sahabe (ra) sevgisi: Sahabeyi (ra) sevmek Resûlullah’ın (sas) hakkıdır. (Şura 23, Tevbe 100)
4- Birbirimize karşı olan sevgi: Birbirimizi sevmek aziz İslam’ın hakkıdır. (Hucurat 12, Ali İmran 103)

Her sevginin bir iddia olduğuna ve her iddianın ispat istediğine vurgu yapan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız bu sevgilerin ispatlarını da bizlerle paylaştı:

Allah’ı (cc) sevmenin ispatı: Kayıtsız ve şartsız bir şekilde emirlerine teslim olmak
Resûlullah’ı (sas) sevmenin ispatı: Acaba, ama demeden O’ndan (sas) bize ulaşan her şeye tabi olmak
Sahabe’yi (ra) sevmenin ispatı: Onların hayata koymuş olduğu örnekliği, hayatlarımıza taşımak
Birbirimizi sevmenin ispatı: Şartlar ne olursa olsun birbirimize tahammül etmek

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız konferansının sonunda, konuşulanları hayatlarımıza taşıma adına yapmamız gereken 5 sorumluluğu bizlerle paylaşarak sözlerini noktaladı.

1- Sevgi konusunda verilen 8 ayeti, evlerimizde tefsirlerle beraber okuyalım ve anlamaya gayret edelim.
2- Her anne baba çocuğunun bu sevgileri tesis etmesini ister. Onların bu sevgiyi kazanmaları için önce evlerimizdeki kavga, gürültüyü bitirip kendi aramızda sevgi ve muhabbeti tesis edelim.
3- Hayatlarımızda küskün olduğumuz birisi varsa, nefsimizi ayaklar altına alalım ve o küskünlüğü bitiren biz olalım.
4- Sıla-i rahim bağlarımızı gözden geçirelim ve kopan bağlarımızı yeniden tesis etme adına gayret edelim.
5- Kendi iç muhasebemizi yapalım ve kalbimizde hiçbir Mümine karşı kin bırakmayalım.

(488)