Kur’an’ın Ev Hukuku

Unutma…

• Eşine muhabbet ile bakmayı…
• Her gece Allah’ı beraberce anıp (zikr) yatmayı…
• Elleri dua için beraberce kaldırmayı…
• Haftada bir kez olsa bile beraberce kitap okumayı…
• Elinden geldiğince evde kıldığın namazları cemaatle kılmayı…
• Günde bir öğün olsa bile tüm aile fertleri ile sofra başında buluşmayı…

Kur’an’ın Ev Hukuku:

1- EV, İNSANIN EN BÜYÜK İMTİHANIDIR.

“Mallar ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin katında, sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır.” (Kehf, 46)

2- EV, EN BÜYÜK TERBİYE VE TALİM YUVASIDIR.

“Mûsâ’ya ve kardeşine, “Kavminiz için Mısır’da (sığınak olarak) evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Mü’minleri müjdele” diye vahyettik.” ( Yunus, 87)

3- EV, EN İYİ HUZUR VE DİNLENME YERİDİR.

“Allah, size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri (yani sekinet yeri) yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler; onların yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi.” (Nahl, 80)

4- EV, ALLAH’IN ADININ KONUŞULACAĞI VE ALLAH’IN ADININ YÜCELTİLECEĞİ MEKÂNLARDIR.

“Allah’ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alış verişin kendilerini, Allah’ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar buralarda sabah akşam O’nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.” (Nur, 36-37)

5- EV, ALLAH’TAN GAYRİSİNİN VELİ/DOST EDİNİLMEYECEĞİ YERLERDİR.

“Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!” (Ankebut, 41)

6- EV, ALLAH’IN AYETLERİNİN OKUNUP, O AYETLERİN ÖĞRENİLECEĞİ MEKTEPLERDİR.

“Siz evlerinizde okunan Allah’ın âyetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır.” (Ahzab, 34)

7- EV, UCUZ DİNDARLIĞIN YAPILACAĞI YERLER DEĞİL, İHSAN ŞUURUNUN KAZANILACAĞI SAMİMİYET YATAKLARIDIR.

“İyilik, evlere arkalarından girmeniz değildir. Ama iyi davranış, takva sahibi (Allah’a karşı gelmekten sakınan) insanın davranışıdır. Evlere kapılarından girin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.” (Bakara, 189)

8- EV, İNSANIN HAREMİ İSMETİDİR.

“Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor.

Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size, “Geri dönün” denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.” (Nur, 27-28)

9- EV, MÜSLÜMAN HANIMIN TESETTÜRÜDÜR.

“Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah’a ve Resülüne itaat edin.” (Ahzab, 33)
10- EV, CENNETE AÇILAN EN ÖNEMLİ KAPIDIR.
“Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır.” (Nuh, 28)

(3742)