Peygamber Kıssaları Üzerinden Çocuk Eğitimi

Cennet Bizim Evimiz’de derslerinin bu ay ki konusu; “PEYGAMBER KISSALARI ÜZERİNDEN ÇOCUK EĞİTİMİ” idi. Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, bu başlık altında çok önemli mesajlar bizlerle paylaştı.

Dersten Cümleler

• Bu dönemki derslerimizin üçüncünü yapacağız. Konumuz: Peygamber Kıssaları Üzerinden Çocuk Eğitimi

• Bu dönem geriye kalan iki dersimizin de konuları: Efendimiz ve Çocuk Eğitimi, Sahabe ve Çocuk Eğitimi

• Enes b. Malik diyor ki: “Efendimiz seferden dönüşünde eğer vakit gece ise asla evine gitmezdi. Medine’nin dışında konaklar, onların yanına sabah ya da akşam ise girerdi.” Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, c. 2, s. 125

• Bu sünnet bugün için ne ifade ediyor? Ne ifade etmeli?

• Bu nebevi davranışın üç temel sebebi var?

• 1- Topluma saygı

• 2- Ehline saygı

• 3- Kendine saygı

• Geçen sene ki Çocuk Eğitimi Üzerine Mülahazalar dersimizde; Çocuk ne demektir sorusuna verdiğimiz on maddeyi bir daha hatırlayalım. Ne demekti çocuk?

• 1- Çocuk, ailenin/evin meyvesidir.

• 2- Çocuk, büyük bir imtihandır.

• 3- Çocuk, büyük bir emanettir.

• 4- Çocuk, büyük bir nimettir.

• 5- Çocuk, müminin salih amelidir.

• 6- Çocuk, müminin kapanmayan amel defteridir.

• 7- Çocuk, insanın varisi, soyunun devamıdır.

• 8- Çocuk, müminin göz aydınlığıdır.

• 9- Çocuk, ebeveynin cennetteki derecesini yükselten bir vesiledir.

• 10- Çocuk, en önemli muallimlerden biridir.

• Kur’an’da peygamber kıssaları…

• Neden 124.000 veya 224.000 içerisinden 28 peygamber anlatılır?

• Aile bağlarına dair örnekler…

• Mümin ve mümine eşler: Hz. Adem ve Hz. Havva

• Mümin ve mümine eşler ve çocuklar: Hz. Yakup ve ailesi

• Mümin eş- kafir hanım: Nuh ve Lut’un hanımları

• Tersi: Mümine eş-kafir erkek: Asiye- Firavun

• Mümin ve mümine eş; kafir çocuk: Kabil

• Mümin, kafir eş ve kafir çocuk; Nuh’un hanımı ve Kenan

• Analık ve babalık yanında bir çocuk: Hz. Musa

• Mümin baba; mümine kızlar; Şuayb ve kızları; tabi buna eklenen damat Musa

• Baba peygamber-Oğul peygamber: Davud, Süleyman, İbrahim, İsmail ve İshak, İshak-Yakup, Yakup-Yusuf

• Kafir baba- peygamber/mümin çocuk: Azer- İbrahim

• İki örnek üzerinden mesajlar:

• 1- Hz. İbrahim örneği

• 2- Meryem süresi örneği

• 1- Hz. İbrahim örneği

• Kur’an’ın Hz. Musa hariç en fazla anlattığı peygamber Hz. İbrahim’dir.

• Hz. Musa’nın ismi Kur’an’da 136 geçerken, Hz. İbrahim’in ismi 69 kez geçmektedir. Hz. Adem’in ismi 25, Hz. İsa’nın ismi 25 kez geçmektedir.

• Efendimiz’in ismi ise Muhammed şeklinde 4 kez, Ahmed şeklinde ise bir kez geçmektedir.

• Harran’dan başlayan hayat, Mısır durağı, El-Halil/Filistin ikametgahı ve Faran Dağları…

• Meseleye aile nazarı ile baksak…

• Kur’an çocuk olarak Hz. İbrahim’i anlatır mı?

• Eşleri ile münasebetlerini anlatır mı? Sare ve Hacer

• Baba olarak anlatır mı? İsmail-İshak

• Akraba olarak anlatır mı? Lut; onun yeğenidir, kardeşi Haran’ın oğlu

• İşin bizimle alakalı kısmına gelince; Hz. İbrahim gerek oğlu İsmail ile gerek oğlu İshak ile bu aşağıya doğru olan kısmı, gerek müşrik babası Azer ile olan münasebetinin tek bir çizgisi vardır; o da merhamettir, merhamettir, merhamettir.

• Aslında Kur’an’ın o ayetlerini okudukça şu itirafı yapmak zorunda kalıyorsunuz: Müşrik olan babana bile merhamet et ki; kendi çocuklarından merhamet göresin.

• Bakın olayın Meryem Süresinde geçtiği pasajı beraber okuyalım:

41. Kitap’ta İbrahim’i an. Zira o, sıdkı bütün bir peygamberdi.

42. Bir zaman o babasına dedi ki: Babacığım! (Ya Ebeti) Duymayan, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın?

43. Babacığım! Hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyle ise bana uy ki, seni doğru yola çıkarayım.

44. Babacığım! Şeytana kulluk etme! Çünkü şeytan, çok merhametli olan Allah’a asi oldu.

45. Babacığım! Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum.

46. (Babası:) Ey İbrahim! dedi, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, andolsun seni taşlarım! Uzun bir zaman benden uzak dur!

47. İbrahim: Selam sana (esen kal) dedi, (Kale; Selamün Aleyke) Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü O bana karşı çok lütufkardır.

48. Sizden de, Allah’ın dışında taptığınız şeylerden de uzaklaşıyor ve Rabbime yalvarıyorum. Umulur ki (senin için) Rabbime dua etmemle bedbaht (emeği boşa gitmiş) olmam.

49. Nihayet İbrahim onlardan ve Allah’tan başka taptıkları şeylerden uzaklaşıp bir tarafa çekildiği zaman biz ona İshak ve Ya’kub’u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. *

50. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk; kendilerine haklı ve yüksek bir şöhret nasip ettik.

• 2- Meryem süresi örneği

• Kur’an’ın tertipte 19 süresi olan Meryem Süresi Nübüvvetin 5. yılında nazil oldu. 98 ayettir. En uzun mukatta’a harfleri ile başlar; 5’li Kaf, He, Ya, Ayn, Sad..

• Habeşistan yolcularının azığı idi…

• Her ne kadar süresinin adı Meryem olsa da; bu süre; Hz. Zekeriyya, Hz. Yahya, Hz. İsa, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsmail, Hz. İdris, Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. Yakub ve Efendimiz’den bahsetmektedir.

• Bir ana olarak Meryem’den bahsettiği gibi, diğer tüm peygamberlerden bahsederken de genel mesaj merhamettir.

• Kur’an’ın tamamı boyunca Rahman süresi 57 kez geçer, bunun tam 16 tanesi bu sürededir.

• Peygamber Kıssaları Üzerinden Çocuk Eğitimin temeli ne imiş? Merhamet imiş…

• Merhametin yerine menfaat alınca ortaya inanılmaz yaralar çıkıyor?

• Hangisi doğru?
Evladım beni mahcup etme!
Evladım ne olur mahcup olma!

(5492)