Kırşehir / Ömerce Bir Yiğitlik: Hz. Zeyd B. Hattab

• “Allah Zeyd’e rahmet eylesin. O her iki güzele kavuşma da beni geçti. Benden önce Müslüman oldu ve benden önce şehadete kavuştu.”

• “Kardeşim Zeyd’in kokusu geliyor!”

• “Ey Kureyş topluluğu! Ben yarın bir grup Müslüman ile Yesrib’e hicret ediyorum. Hanımını dul, çocuklarını yetim, anasını evlat acısı içerisinde bırakmak isteyen varsa, yarın gelsin bana engel olsun.”

• Zeyd b. Hattab’ın Ensar kardeşi Ma’n b. Adî…

• “Yemin ettiğin için aldım, giydim ve çıkarttım. Vallahi! Ya Ömer! Sen ne kadar şehadeti istiyor ve arzuluyorsan, en az senin kadar bende şehadeti arzuluyorum. Bundan dolayı zırhını istemiyorum.”

• “İçinizde azı dişi cehennemde, Uhud dağından daha büyük bir adam var.”

• “Keşke Resulullah’tan önce ölseydik de, bu büyük imtihanı ve acıyı görmeseydik?”

• “Ben şehadet ederim ki, sen yalancının birisisin ve Muhammed ise haktır. Ama bizim kabilemiz olan Rebia’nın yalancısı, Muhammed’in kabilesi olan Mudar’ın doğrusundan daha sevimlidir.”

• “Asabiyete çağıran bizden değildir, asabiyet uğruna kavga veren bizden değildir, asabiyet uğrunda ölen bizden değildir.”

• “Onlar ki sözün kimden geldiğine bakmadan dinlerler ve sözün en güzeline uyarlar!”

• “Ey Al¬lah’ım! Arkadaşlarımın geri çekilip, dağılmasından dolayı senden özür diliyorum. Müslümanların mağlup olup, dağılmalarından sana sığınıyorum! Senin bu cahil düşmanlarından beri olduğumu sana ifade ediyorum!”

• “Allah, ona benim vasıtamla şehadet mertebesini verdi, beni ise onun eliyle cehenneme atmadı. Söyle Ey Emire’l-Müminin ben sevinmeyeyim de kim sevinsin!”

• “Vallahi bana bugüne kadar bu sözlerden daha etkili teselli cümlesi söyleyen olmamıştı. Bu sözler kadar gönlüme huzur veren başka bir söz olmamıştı.

İbret Şahsiyetler:

Reccal b. Uhfuze

“Resulullah’ı dünya gözü ile görme bahtiyarlığına ersen bile, ahiret öncelikli değil de dünya öncelikli yaşarsan sonun hüsran olur. Geçici olanı kalıcı olana değiştirme ki, elde ettiğin büyük fırsatları kaçırmayasın.”

Talha en-Nemiri

“Aileni, kabileni, kavmini, mensubiyetini asla dinin önüne geçirmemeli, asabiyetin her türlüsünün iman ettiğin Peygamberinin ayaklarının altında olduğunu unutmamalısın! Bizden olsun ama çamurdan olsun mantığına bulaşma ki, O’nun ümmetinden olabilesin.”

Müseylemetü’l-Kezzab

“Hased insanı yiyip bitiren bir virüs, Allah’ın sana verdiğini yeterli görmeyip başkalarına verilenlere göz dikmek ve İblis’i şeytanlaştıran kötü bir hastalıktır. Kendini bu tehlikeli durumdan korumaya çalış ki, Allah’ın rahmetine kavuşabilesin.”

Örnek Şahsiyetler

Ömerü’l-Faruk

“Kardeşlik söz ile olmaz amel ile olur. Kardeşin için savaş ortamlarında olsa bile sırtındaki zırhı çıkarıp verebilirsen bu hukuku tam anlamı ile işletmiş olursun. Her ne durumda olursan ol kardeşlerini unutma ki, unutulmayasın.”

Ma’n b. Adî

“Allah’ı görüyormuşçasına kulluk etmenin adı ihsan, amelleri sadece ve sadece Allah’a hasrederek ortaya koymanın adı ihlâstır. İhsanı ve ihlâsı kulluğunun temeline yerleştir ki, işin sonunda saadete erebilesin.”

Zeyd b. Hattab

“Kardeşlerine abi olmak, hayırlarda öne geçmek, güzel işlerde öncü olmak, salih amellerde hep ilk sıralarda olmaktır. İlk olmayı kimselere kaptırma ki, Ömer gibi kardeşlere abi olabilesin, kendinden sonra gelenlere örnek gösterilebilesin.”

(2511)