Hatay / Ümmetin Emini: Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrah

82 İL 82 SAHABÎ Programı Hatay’da

82 il 82 Sahabî projesinin 6.programı 16 Mart Cuma günü, Antakya Kültür Merkezi’nde “Ümmetin Emini Ebû Ubeyde b.Cerrah” üst başlığı ile icra edildi.
Kur’an-ı Kerim ile başlayan program, Kardelen Aile Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İhsan Ağca’nın açılış konuşması ile devam etti.Daha sonra kürsüye davet edilen Muhammed Emin
YILDIRIM Hocamız, konuşmasına Anadolu’nun İslam’a açılan ilk kapısının Antakya olduğunu vurgulayarak başladı.

Cennetle müjdelenen on sahabîden biri olan Ebû Ubeyde b. Cerrah’ın hayatında öne çıkan en önemli izlerin ‘’Emniyet ve Teslimiyet’’olduğunu ifade eden Hocamız, bu büyük İslam şahsiyetinin hayatına dair şunları söyledi: “Hz. Peygamber (sas) tarafından iki kez farklı zamanlarda “Ümmetin Emini” diye taltif ettiği Ebu Ubeyde B.Cerrah, 27 yaşında iman ile tanışmış, Mekke’nin zorlu günlerinde imanın bedelini ödemiş, önce Habeşistan’a, sonra Medine’ye hicret etmiş, Bedir’de öz babasını iman davası uğruna öldürmüş, Uhud’ta Efendimiz’in (sas) mübarek yüzüne saplanmış halkaları çıkararak bu esnada iki dişini feda etmiş, diğer tüm gazve ve seriyyelerde de kendisine yakışır bir duruş ortaya koymuştur. Hicri 8. yılda Ebû Ubeyde b. Cerrah iki önemli seriyeye komutanlık etmiştir. Bunlardan ilki; Zâtü’s-Selâsil Seriyyesi’dir ki, bu sefer sırasında Hz. Ebû Bekir’e ve Hz. Ömer’e komutanlık yaptığı için daha sonraları Emirü’l-Ümera/Emirlerin emiri diye isimlendirilmiştir. İkinci seriyye ise Habat Seriyyesidir. Bu seriyyede de çok büyük bir fedakarlık ortaya koymuş, hayatının her adımı ile Efendimiz’i (sas) memnun ve razı etmiştir.”
Konuşmasına daha sonra Ebû Ubeyde’nin İslam’ın fetih günlerinde neler yaptığını anlatarak devam eden Hocamız, Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer döneminde altı yıl hiç atının üzerinden inmeden ve bir daha Medine’ye dönmeden cihad ve fetih için çok büyük işler yaptığını söyledi. Şam’ın, Humus’un, Kudüs’ün ve Antakya’nın fetihlerinde komutan olarak ortaya koyduğu güzelliklerden örnekler verdi.

Sözlerini Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Ebû Ubeyde b.Cerrah’ın hayatından bugünün insanı olarak bizlerin hayatlarına taşımamız gereken beş temel mesaja dikkat çekerek tamamladı. Bu beş madde şunlardı:

1- Öyle bir davanın mensubu ol ki, rehberlerini Peygamberlerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden edinebilesin.
2- Emniyeti ve eminliği şahsiyetinin temel esası olarak belirle ki, dostlarını hayran bırakasın, düşmanlarını ise kendine takdir ettirebilesin.
3- Teslimiyeti kulluk yolunun en önemli azığı olarak edin ki, korkmayasın, yorulmayasın, pazarlıklara girmeyesin, iman şerbetini başkalarına ulaştırmak için kendinden bile vazgeçebilesin.
4- Ümmetin vahdetinin Allah’ın bir emri olduğunu unutma ki, şahsi ihtirasların, dünyevi makam ve mevkilerin, takdir ve alkışların kurbanı olmayasın.
5- Allah ile irtibatını her gün biraz daha güçlendir ki, ayağını yere sağlam basasın, O’ndan başkası ile tatmin olmayasın, savrulmadan istikamet üzere kalabilesin.

Çevre illerin ve Hatay halkının yoğun katılımı ile gerçekleşen program Hüseyin Yurtgezen Hoca’nın yaptığı dua ile nihayete erdi.
82 İl 82 Sahabî projesinin 7. programı 29 Mart Perşembe günü Şanlıurfa da ”Anadolu’nun Fatihi İyad b.Ğanem ” ile devam edecektir.
Programların tüm videolarına www.siyertv.com dan, haberlerine ise www.82il82sahabi.com dan ulaşabilirsiniz.

(4540)