Efendimiz ve Çocuk Eğitimi (a)

Siyer Vakfı 1. Aile Ribatının bu seneki konusu “Aile Eğitimi” olarak belirlenmişti. Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, iki ders boyunca “Efendimiz ve Çocuk Eğitimi” başlığında çok önemli tespit ve mesajları bizlerle paylaştı.

Dersten Cümleler

• Çocuksuz ailelere tavsiyeler…

• Hz. Ali: “Yoğun ve zorlu işlerin ardından eve varıp Fatımamın yüzüne baktığımda tüm dertlerimi unuturum. Ona bir bakışım, yüreğime su serper, ne kadar yüreğimde gam ve keder varsa, hepsini onun yanında unuturum.”

• Ali olmayana, Allah niye Fatıma nasip etsin; Fatıma olmayana Allah niye Ali nasip etsin.

• Efendimiz (sas) nasıl bir baba, nasıl bir aile reisi idi?

• Öz çocukları, üvey evlatları, yanında yetişenler…

• 10 temel kavram üzerinden Efendimiz’in çocuk eğitimi konusunda nasıl bir yol izlediğini anlamaya ve anlatmaya çalışacağız.

Nedir bu 10 temel kavram?

1- Temsiliyet
2- Muhabbet
3- Merhamet
4- Adalet
5- Salihat
6- İtaat
7- Mükellefiyet
8- Muvazenet
9- Münasebet
10 – Sebat

Şimdi bu 10 kavramı biraz açalım.

1- Temsiliyet
Mesaj:
• Temsiliyeti, hayatında tam anlamı ile göster ki; çocuklarına söz dinletebilesin, yaşadıklarını yaşatabilesin.

2- Muhabbet

• Muhabbeti yüreğinizde saklamayacak, çocuklarınıza bunu yansıtacaksınız.

• Bir babanın oğluna hitabı: “İzzetli, sa’detli, faziletli, marifetli, hakikatli, diyanetli, siyanetli, (korunmuş, temiz, pak) yar-ı garım, (sadık dostum; Ebu Bekir gibi) sırrım ve oğlum Fehim es-Seyyid İsmail Efendi huzuruna…Gül-deste-i dua, sünbül beste-i sena ihdası ile pürsiş-i hatırı (hatırlarınızı sorar) latifeleri cümleye takdimden sonra, mübarek didelerin (gözlerin) bus edip, Hüdayı Müteal Hazretlerinin “Hafız” ismine emanet veririz.” (Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri)

• Efendimiz (sas): “Ümmetimin çocuklarına şeytanın ortak çıkmasından korkarım!” Yani şeytanın oyuncakları olmasından korkarım. Sahabe dehşete kapılır ve derler ki: “Ya Resulullah! Onun tesirini nasıl kırabiliriz?” Efendimiz der ki:”Onlara sevgiyi ve hayâyı öğreterek!”

• Abdurrahman b. Ebî Bekir soruyor: “Resulullah’ın sevgi hakkında ne söylediğini işittin?” Sahabi dedi ki: “Ben Resulullah’tan: “Sevgi verasetle kazanılır” sözünü işittim” dedi.
Mesaj:

• Muhabbeti, hayatının esası kıl ki, yüreğinden yüreklerine uzanabilesin, sevgi ile nice kapalı kapıları açabilesin.

3-Merhamet

• Merhamet, talim ve terbiyenin temelidir.

• “Evladım böyle yapıp beni mahcup etme, demeyecektin; ya ne diyecektin, “Evladım böyle yapıp mahcup olma!” diyecektin.
Mesaj:

• Merhameti, vereceğin talim ve terbiyenin temeli yap ki, menfaat üzere değil, şefkat üzere çocuklar yetiştirebilesin.

4- Adalet

• Adl cevr’in zıddıdır. Cevr nedir? Hakkaniyetten sapma, haksızlık etmektir. Öyleyse adalet herkese eşit davranma değil; hak edene hak ettiğini vermektir.

• Numan b. Beşir’in naklettiği bir hadisede demiştir ki: “Babam Beşir beni alıp Resulüllah’ın huzuruna getirdi ve şöyle dedi: “Doğrusu ben şu oğluma bir köle bağışladım ki o köle bana aitti.” Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) ona: “Buna bağışlandığının bir mislini diğer çocuklarına da bağışladın mı?” diye sordu. O da: “Hayır..” diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v.) Efendimiz ona: “Verdiğini geri al!” buyurdu.”
Mesaj:

• Adaleti, hak sahibine hakkını vermek olarak anla ki, haksızlık yapmayan, zalime ve zulme boyun eğmeyen yiğitlerin/evlatların sahibi olabilesin.

5- Salihat

• Salih amellerin çoğuludur biliyorsunuz? Ama bu bahiste salihat deyince özellikle şunu anlamamız gerekir; aile efradının tamamının beraberce yaptıkları salih ameller…
Mesaj:

• Salihatı, evinde çoğalt ki, iyiliğe doymayan, sahabice hel min mezid/daha ötesi yok mu şuurunu arzulayan ve hayırlarda yarışan evlatların ana ve babası olabilesin.

(4601)