Çocuklara Vurulması Gereken En Mühim Aşı

Muhteşem Ahlak Dersi’nde, bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Çocuklara Vurulması Gereken En Mühim Aşı” başlığında, çok önemli bir mevzuya değindi. Sorumluluk Şuuru, Adalet Duygusu ve İtaat Bilinci, Hocamızın değindiği konuların bazıları idi.

Dersten Cümleler

• “Benden sonra gelenler birçok ihtilaf ve sıkıntı göreceklerdir. Siz bu ihtilaf ve sıkıntılardan kurtulmak istiyorsanız; sünnetime ve doğru yola sizleri götürecek olan Raşid halifelerin sünnetine sarılın, yapışın. Bunlara azı dişlerinizle sımsıkı sarılır gibi sarılın.” (Ebû Davûd, Sünnet, 5; Tirmizî, İlim, 16; İbn Mâce, Mukaddime, 6)

• Çocuklara Vurulması Gereken En Mühim Aşı

• Nübüvvet Medrese’sinin aşısı, ruhu ve manevi dünyayı geliştiren bir aşıdır.

• Bu aşıların en önemlileri şunlardır:

1- Sorumluluk Şuuru
2- Adalet Duygusu
3- İtaat Bilinci

• Sorumluluk Şuuru, ruhta tam tesirini gösterdiği an, adalet duygusunu da, itaat bilincini de olumlu bir şekilde etkileyecektir.

• Bu çağın insanın en önemli eksiklerinden biri, büyüyememe problemidir.

• Fiziksel yaş ile ruhsal yaş, beraberce ilerlemiyor.

• Yıkılan abilik müessesesi…

• Nimetin tezekkürü, muhabbetin ziyadeleşmesi, amellerin ise bereketlenmesinin vesilesidir.

• Nebevi Medrese’nin kapısını çaldığımızda bize şöyle bir cevap gelecek:

1- Çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli
2- Değere uygun roller belirlemeli
3- Rolleri oynayacak mekanlar açmalı

• Hicret yolu: Esbaba tevessül, Allah’a tevekkül…

• O günler 8 yaşında bir çocuk olan Abdullah b. Ebî Bekir’e biçilen rol…

• Hz. Ali’nin üzerinden alınması gereken mesajlar…

• Hz. Ali’nin, Hz. Ebû Zer’i imana taşıması…

• Hz. Ali, 13 yaşında Ebû Kubeys dağında…

• Abdullah b. Ömer’in cihad aşkı…

• Ümeyr b. Ebî Vakkas’ın Bedir’e gidişi…

• Evde şehadet, şehadet diye dua eden bir baba…

• 17 yaşındaki Üsame b. Zeyd’in yüzlerce Sahabî’ye komutan olarak atanması…

• “Cahiliye’nin cesuru, İslam’ın korkağı mı oldu?”

• 18 yaşında Mekke’nin ilk İslam valisi, Attab b. Esid…

• Hicretin ilk çocuğu Abdullah b. Zübeyr’in üzerinden alınması gereken dersler…

• Hendek Gazvesi sırasında 5 yaşında olan Abdullah b. Zübeyr’in hatırası…

• Abdullah b. Zübeyr 8 yaşlarında Mûte Savaşı’na katılma arzusu ve Efendimiz’in buna cevabı…

• Bizde aynen babalarımız gibi cihada katılmak istiyoruz!

• Efendimiz (sas): “Tam babasının oğlu, tam babasının oğlu'”

• Hz. Ömer’in hilafetinin ilk günleri, Abdullah o günler 13, 14 yaşlarında…

• 23- 24 yaşlarında, Abdullah b. Zübeyr, İfrikiyye Savaşı’nda…

• Çekilen sıkıntıların bedeli ne kadar fazla ise, insan kalitesi de o kadar fazla olmuştur.

• 1- Sorumluluk şuuru, çocuklara vurulması gereken en önemli aşılardan biridir. Zamanını ve muhtevasını iyice ayarla ki, telafisi zor olan durumlara düşmeyesin.

• 2- Adalet duygusu, çocuklara öğretilmesi gereken en önemli hususlardan biridir. Anlamını ve ehemmiyetini iyice öğret ki, hukuka riayet eden evlatların sahibi olabilesin.

• Adalet mutlak eşitlik değil; hak edene, hak ettiğini vermektir.

• 3- İtaat Bilinci, çocuklara verilmesi gereken en önemli ilkelerden biridir. Gerekliliğini ve sınırlarını iyice bellet ki, saadeti elde edebilesin.

• 1- Çocuğa yaşına takılmadan değer vermeli, “sen küçüksün, daha çok var dememeli” senelere bırakmadan, emellerle değeri, ziyadeleştirmelidir.

• 2- Değere uygun roller belirlemeli, hedefler ve idealler yükseltilmeli, zihinlerine insanlığın zirve hali olan Sahabe efendilerimiz, yerleştirilmelidir.

• 3- Rolleri oynayacak mekanlar açmalı, hata yapmalarına kızmamalı, hedeflerine yürüyecek imkanları çoğaltmalı, hak ile meşgul olabilecek zeminler üretilmelidir.

(2523)