Çocuk Terbiyesinde İki Önemli Azık; Muhabbet ve Merhamet

Muhteşem Ahlak Dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Çocuk Terbiyesinde İki Önemli Azık” başlığında, “Muhabbet ve Merhametin” terbiye sürecinde nasıl bir yerde durması gerektiğini ve bu konuda Efendimiz’in (sas) örnekliklerinin neler olduğunu anlattı.

Dersten Cümleler

• Mescid-i Nebevi’deyiz; Sahabe, Efendimiz’in etrafında tabir caiz ise bir annenin etrafında olan çocuklar gibi nurdan bir halka oluşturmuş, Efendimiz’de o talebelerine cennet hayatını anlatıyor.

• “Öyle nimetler verecek ki, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne hayaller ona erişmiş!”

• “Ya Resulullah! Cennette at var mı? Biz orada ata binebilecek miyiz?”

• “Eğer Allah seni Cennete koyarsa, orada canının her çektiğini, gözünün her hoşlandığını, karşında bulacaksın.” (Tirmizî, Cennet, 11)

• “Ey Ademoğlu! Senin gözün doymaz ama al bakalım bunu!”

• “Ya Resulullah! Cennette de çalışmayı, ziraatı isteyen birisi ya Kureyş’ten ya da Ensar’dan olabilir. Çünkü onlar çiftçidirler. Biz ise çiftçi değiliz. Biz girsek orada yatmayı isteriz, onlar Cennet’e girse, orada bile çalışmayı isterler!” Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem azı dişleri görününceye dek güldü. (Buhari, Kirâe’l-Ard, 3)

• Sohbet, ruhların gıdasıdır.

• İlk dersin taharet olduğunu, onun ise üç alanı olduğunu, aklın, zihnin, düşüncelerin tahareti ile selim bir itikadın, duyguların tahareti ile mahremiyetin, beden, elbise ve mekan tahareti ile nezafetin inşa edildiğini söyledik.

• “Çocuk Terbiyesinde İki Önemli Azık: Muhabbet ve Merhamet”

• Çocuk Terbiyesinde Muhabbet

• Muhabbet çocuk terbiyesinin tohumudur.

• “Biri birini severse, sevgisini izhar ettirsin.”

• “Beni kendisi için sevdiğin Allah’ta seni sevsin!”

• “Muhabbeti yüreğinizde saklamayacak, çocuklarınıza bunu yansıtacaksınız”

• Sevgi harcandıkça bitmez, korkmayın; harcandıkça çoğalan bir nimettir sevgi…

• Akra b. Habis: “Ya Resulullah! Benim on tane çocuğum var, daha bir tanesini öpmüş değilim!”

• Efendimiz (sas): “Allah senin yüreğinden şefkati almışsa ben ne yapabilirim ki?” Merhamet et ki, merhamet bulasın!”(Buharî, Edeb, 18; Müslim, Fedâil, 65)

• Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, oğlu Fehim es-Seyyid İsmail’e yazdığı mektup:
“İzzetli, saadetli, faziletli, marifetli, hakikatli, diyanetli, siyanetli, yar-ı ğarım, sırrım ve oğlum Fehim es-Seyyid İsmail Efendi huzuruna…
Gül-deste-i dua, sünbül beste-i sena ihdası ile pürsiş-i hatırı latifeleri cümleye takdimden sonra, mübarek didelerin bus edip, Hüdayı Müteal Hazretlerinin, Hafız ismine emanet veririz.”

• “Sevgi, çocuğa şeytanın ve şeytanlaşmış insanların tesirini kıran en önemli iksirdir.

• Efendimiz (sas): “Ümmetimin çocuklarına, şeytanın ortak çıkmasından korkarım!”

• “Ya Resulullah! Böyle olmaması için Şeytan’ın tesirini nasıl kırabiliriz?” Efendimiz (sas) der ki: “Onlara sevgiyi ve hayâyı öğreterek!”

• “Nasıl çocuklarımıza muhabbeti talim ettireceğiz?”

• “Size Resulullah’ın sevgi adına söylediği bir söz ulaştı mı?

• “Biz Resulullah’tan şunu duyduk: “Sevgi verasetle kazanılır!”

• Evlerin sofraları, evlerin Suffalarıdır.

• “Allah’ı sevmek imanın bir hakkıdır. Peygamberi sevmek Allah’ın bir hakkıdır. Sahabe’yi ve Ehli Beyt’i sevmek ise Resulullah’ın bir hakkıdır.”

• Allah’ı sevmek imanın bir hakkıdır: Bakara 165
Resulullah’ı sevmek Allah’ın bir hakkıdır: Ali İmran 31
Sahabe’yi ve Ehli Beyt’i sevmek Resulullah’ın bir hakkıdır: Şura 23

• “Sen doğrusun, benim gözüm yanlış!”

• Nimetin tezekkürü, muhabbettin ziyadeleşmesidir.

• Sevgide itidal meselesi…

• Hz. Üsame örneği…

• “Allah’ın bir emrini iptal etmek için mi benim huzuruma geldin?”

• “Ey İnsanlar! Sizden önceki kavimlerin helak sebeplerinden biri şuydu. Onların içersinde zayıflar, köleler, kimsesizler, cezayı hak edecek bir iş yaptıklarında, ceza onlara uygulanırdı. Ama içlerinde soylu olan, zengin olan, cezayı hak edince, ona ceza uygulanmazdı. İşte helak sebebi bu oldu. Vallahi! Hırsızlık yapan kızım Fatıma bile olsa onun elini keserdim.”

• Çocuk Terbiyesinde Merhamet

• Merhamet, talim ve terbiyenin temelidir.

• “Evladım böyle yapıp beni mahcup etme, böyle yapıp mahcup olma!”

• Menfaat üzere değil, merhamet üzere…

• Efendimiz (sas) Sahabe’yi kendisine adam olsun diye değil, İslam’a adam olsunlar diye yetiştirmiştir.

• Enes b. Malik’in hatırası…

• Bedevinin biri, mescidin bir köşesine bevl etmeye başlaması…

• “Allah’ım! Sadece bana ve Muhammed’e rahmet et! İkimizden başkasına merhamet etme!”

• Abdullah b. İkraş’ın hatırası…

• Muaviye b. Hakem’in hatırası..

• Çocuğunuzu internette, televizyonun karşısında, sokakta, yüreğinizi dağlayacak bir manzara üzerinde görseniz ne yaparsınız? Bir baba olarak tavrımız nasıl olmalı?

• Fadl b. Abbas’tan, iki rivayet…

• “Bir kadın ve erkek birbirlerine baktıklarında aralarına şeytan girer!”

• Havvat b. Cübeyr el-Evsî’den bir hatıra…

(2713)