82 İl 82 Sahabi Tanıtım Programı

Siyer Araştırmaları Merkezi’nin uzun bir zamandır üzerinde çalıştığı “82 İl 82 Sahabî” projesi 01-Ocak-2012 Pazar günü saat 15:00’da İstanbul Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde tanıtım programı ile başladı.

Yoğun bir katılım ile gerçekleşen program öncesi kültür merkezinin sergi salonunda “82 il 82 sahabî” konulu sergi ziyarete açıldı. Program Siyer Vakfı’nın yönetim kurulu başkanı Mehmet Kaya’nın takdim konuşması ile başladı. Projenin tanıtım filmi ile devam etti. Birbirinden değerli hocalarımızın proje hakkındaki konuşmaları ile devam etti.

Araştırmacı-yazar Ramazan Kayan Hocamız sahabenin bizlerin hayatında ne denli önemli olduğunun vurgusunu yaparak tertip heyetine başarılar diledi. Dr. Şerafettin Kalay Hocamız ise sahabenin örnek hayatlarından kesitler sunarak Sahabi efendilerimizi öğrenmenin ne denli hayati bir yönü olduğunu vurguladı. Daha sonra Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hocamız söz aldı. Hocamız “Sizin burada bulunuşunuz, Allah Resulü (sas) ve ashabını anmaya iştirakiniz, inşallah kötülüklerin azalmasına vesile teşkil edecektir. Bu Siyer Araştırmaları Merkezi’ni kuran insanlar ne güzel insanlar. Siz ne kadar güzel insanlarsınız. Ona yardım eden ve destekleyenler ne güzel insanlar. Niye güzelsiniz? Çünkü, bu faaliyetin mevzuu en güzel Müslümanlık… Bu faaliyetin odak noktası, merkezi, tekrar söylüyorum en güzel Müslüman. İşte bu Müslüman, Allah Resulü (sas) Kur’an-ı Kerim’in açık ifadesiyle sadece İslam’ı öğretmemiş, İslam’ın muhatabı olan insanları tezkiye etmiştir” dedi.

Programın bir diğer misafiri Dr. Reşit Haylamaz ise: “Problemlerin art arda geldiği bir zamanın yaşandığına dikkat çekti. Haylamaz, “Problemlerimizden arınmaya matuf çok farklı alanlarda arayışlarımız söz konusu oluyor. Aslında doğru ilaca ulaşamasak hastalığımızdan arınmamız mümkün olmuyor. Her hastalığımızın ilacı olacak mutlaka bir sahabe var. Efendimiz’in (sas) beyanından hareketle bakacak olursak, başka kapılarda aramaya gerek yok. Bize o kapıları yeniden hatırlatan böyle bir programa vesile olanlara, yürekten emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Fayda Hocamız ise projeyi tarih kaynakları çerçevesinde değerlendirerek tebriklerini bildirdi.

İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Rahmi Yaran ise Sahabe-i Kiram’ın Hz. Muhammed’i görmüş, sohbetinde bulunmuş Müslümanlar her birinin ışık olduğu gibi toplamından elde edilen ışığın kendileri için daha önemli olduğunu belirterek, “O toplu ışığı yakalamaya çalışmak lazım. Yoksa içlerinden birisini alıp diğerlerini dışlamak gibi bir davranış, Müslüman’ın hayatında yer almamalıdır” dedi.

Son konuşmacı olarak tüm 82 ili dolaşarak Sahabi efendilerimizi anlatacak olan Muhammed Emin Yıldırım hocamız söz aldı. Hocamız şöyle dedi: “Sahabi efendilerimize bir vefa borcumuzun var, bizler bu vefa borcunu ödemek için bu projeyi başlattık.” Sahabenin din binasındaki yerine dair önemli vurgular yaparak konuşmasını dua ile bitirdi.

Ömer Döngeloğlu Hocamızın duası ile program nihayete erdi.

(2848)