Sınırları İhlal Eden Bir Kavim Lût Kavmi

Siret-i Enbiyâ derslerimizde Hz. Lût’un (as) hayat defterinin sayfalarını çevirmeye devam ediyoruz. Bu haftaki dersimizde Hz. Lût’un kavmini biraz daha yakından tanımış olduk… Muhammed Emin Yıldırım hocamız, “Sınırları İhlal Eden Bir Kavim Lût Kavmi” serlevhasının altında bu azgın ve taşkın kavmin özelliklerini, nasıl birçok alanda sınırları ihlal ettiklerini, ayrıca bugünün dünyasına benzer yönlerinin neler olduğunu çok önemli mesaj ve örneklerle anlattı.

Dersten Cümleler

Bir ödevimiz vardı: Kur’ân-ı Kerim’de ki Hudûdullah kavramının geçtiği ayetlerin müzakere edilmesi…

Hudûdullah/Allah’ın sınırları yani Allah’ın kırmızı çizgileri demekti. Kur’ân-ı Kerim’de 9 ayette, 14 defa geçmektedir.

Hudûdullah Kavramının Mesajları

1. İbadetlerin ve cinselliğin sınırlarını Allah belirler. (Bakara 2/187)

2. Talakın/boşamanın sınırlarını Allah belirler. (Bakara 2/229, 230, Talâk 65/1)

3. Miras hukukunun sınırlarını Allah belirler. (Nisâ 4/13, 14)

“Bunlar, Allah’ın (koyduğu) sınırlardır. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse Allah onu, zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır; orada devamlı kalıcıdırlar; işte büyük kurtuluş budur.” (Nisâ 4/13)

4. Yönetme meselesinin sınırlarını Allah belirler. (Tevbe 9/97)

“Bedevîler inkâr ve nifak bakımından daha ileri ve Allah’ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe 9/97)

5. Takvanın sınırlarını Allah belirler. (Tevbe 9/112)          

(Bu alış verişi yapanlar), tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri müjdele!”

6. Geleneğin sınırlarını Allah belirler. (Mücâdele, 58/4)

İnsanlığın tüm problemlerinin/sorunlarının 7 temel alanda ihlallerin olduğunu göreceksiniz. Nedir bu 7 temel alan?

1. İbadet alanlarında
2. Cinsellik alanlarında
3. Boşanma alanlarında
4. Miras alanlarında
5. Yönetme alanlarında
6. Takva alanlarında
7. Gelenek alanlarında

Hudûdullah Kavramının Mesajlarına İttiba Edenle İhlal Edenlerin Durumu

İbadet Alanında Sınırları koruyan: Mü’min, korumayan Fasık oluyor.

Cinsellik Alanında Sınırları koruyan: Afîf veya Afîfe, korumayan İffetsiz oluyor.

Boşanma Alanında Sınırları koruyan: Vicdanlı, korumayan Vicdansız oluyor.

Miras Alanında Sınırları koruyan: Hakkaniyetli, korumayan Hakkaniyetsiz oluyor.

Yönetme Alanında Sınırları koruyan: Adaletli, korumayan Zalim oluyor.

Takva Alanında Sınırları koruyan: Muttaki, korumayan İhmalkâr oluyor.

Gelenek Alanında Sınırları koruyan: Ehli Sünnet, korumayan Bid’atçı oluyor.

Sınır, saadet getirir…

Kur’ân-ı Kerim Hz. Lût’un (as) Kavmini Nasıl Anlatıyor?

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ    

“Doğrusu siz, israf eden/ölçüyü aşan bir topluluksunuz.” (A’raf 7/81)

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ 

“Doğrusu siz haddi aşan bir toplumsunuz.” (Şuâra 26/166)

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ     

“Doğrusu siz cahillik yapan/cehalet üreten bir toplumsunuz.” (Neml 27/55)

Kavmin üç temel özelliği:

1. İsraf içerisinde olan bir topluluk
2. 
Haddi aşan bir topluluk
3. 
Cahillik eden bir topluluk

Hz. Lût’un (as) Kavminin Yaptıkları

– Kendileri Gibi Olmayanlara Düşmanlık Beslemeleri – A’raf 7/82

– Peygamberin Başkalarına Tebliğ Etmelerini Engellemeleri – Hicr 15/70

– Her Türlü Ahlâkî Değerlerini Kaybetmiş Olmaları – Enbiyâ 21/74

– Gönderilen Elçiyi Tehdit Etmeleri – Şuâra 26/167

– Kendileri Gibi Olmayanlarla Alay Etmeleri – Neml 27/56

– Gelen-Geçenlerin Yollarını Kesip Eşkıyalık Yapmaları – Ankebût 29/29

– Kendilerine Gönderilen Elçileri Yalanlamaları – Kamer 54/33

– Peygamberin Uyarılarına Karşı Şüphe ile Yaklaşmaları – Kamer 54/36

Hz. Lût’un Kavminin Sınırları İhlal Eden Amelleri

1. Kadınları Bırakıp Birbirlerine Şehvetle Yaklaşmaları – A’raf 7/81

2. Kadınlarının Başka Cinsel Alanlara Yönelmeleri – A’raf 7/81

3. Hayâsızlıklarını Gizli Değil İnsanların Gözleri Önünde Yapmaları – Neml 27/55

4. Evliliğin, Neslin ve Ailenin Yok Olmasına Sebebiyet Vermeleri – Ankebût 29/29

5. Hayâsızlığın Yayılması ve Sıradanlaşması İçin Toplantılar Düzenlemeleri – Ankebût 29/29

6. Kendilerine Misafir Olarak Gelenlere Tecavüz Etmeleri – Kamer 54/37

وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِه۪ٓ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَم۪ينَ

“Hani Lût da kavmine şöyle demişti: “Sizden önce âlemlerde hiç kimsenin yapmadığı hayâsız/çirkin bir işi mi yapıyorsunuz?” (A’raf 7/80)

Hz. Lût’un Kavmindeki Eşcinsellik Nasıldı?

1. Azımsanmayacak kadar çok kişi tarafından yapılıyor olması
2. Yapılanın toplum tarafından meşru görülmesi
3. Daha fazla yaygınlaşması için çalışılması
4. Gizli, saklı değil açıkça yapılıyor olması
5. Yapanların savunulması ve takdir görmesi
6. Yapmayanın yapması için zorlanması
7. Yapmak istemeyene zorla tecavüz edilmesi

Hz. Lût’un kavmi eşcinselliği bir hayat tarzı şeklinde edinmişlerdi ve bu kavim, kendilerinin var olmasını buna bağlamışlardı.

O kavim içerisinde eşcinselliğin yayılmasının iki temel sebebi vardır: Bunlardan biri ellerindeki zenginliği korumak, ikincisi nüfusu biraz azaltmak…

Hayâsızlığın sıradanlaşması…

Günah işlemek tehlikelidir ama günaha alışmak çok ama çok daha tehlikelidir.

Tavırları Çerçevesinden Hz. Lût Kavmi

1. Ahlâksızlığı hayat tarzı olarak benimseyenler ve bunu başkalarına dayatanlar

2. Ahlâksızlığı hayat tarzı olarak benimseyenler ama bunu başkalarına dayatmayanlar

3. Yaygın ahlâksızlığı yapmayanlar ama bundan kalben rahatsızlık duymayanlar

4. Yaygın ahlâksızlığı yapmayanlar ama bundan kalben rahatsızlık duyanlar

5. Yaygın ahlâksızlığı yapmayanlar ve bu ahlâksızlığı ortadan kaldırmak için mücadele edenler

Hz. Lût’un kavmine nasıl ve neleri tebliğ ettiğini en güzel bir şekilde Şuarâ Sûresi’nin 160 ile 175. ayetleri arasında görürüz.

Hz. Lût’un Tebliği ve Neticeleri

1. Hz. Lût (as) bütün peygamberler gibi kavmini önce tevhide ve takvaya çağırdı. (Şuarâ 26/161)

2. Kendisinin bir peygamber ve emin bir elçi olduğunu onlara söyledi. (Şuarâ 26/162)

3. Kavmini ısrarla takvaya ve kendisine itaat etmeye çağırdı. (Şuarâ 26/163)

Takva, içinde yüzlerce derde derman olabilecek bir ilaçtır. Ahlaksızlığın ilacı da takvadır.

4. Yaptığı tebliğe ve hizmete karşı hiçbir beklenti içerisinde olmadığının altını çizdi. (Şuarâ 26/164)

“Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum; ücretim yalnızca âlemlerin Rabbine aittir.” (Şuarâ 26/164)

5. Yaratılışın hikmetini, fıtratın önemini, nikâhın gerekliliğini onlara anlattı. (Şuarâ 26/165)

6. Bütün bunları yaptıktan sonra onların yaptıklarının çok büyük bir sınır ihlali olduğunu onlara haykırdı. (Şuarâ 26/166)

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

“Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz.” (Şuarâ 26/166)

7. Bu tebliğe karşılık kavminin cevabı eğer vazgeçmezlerse sürülüp çıkarılacakları yönünde tehditler oldu. (Şuarâ 26/167)

8. Günahkâra değil günaha düşman olduğunu açıkça belirterek, yanlış ve hatalı bir sapmayı asla meşrulaştırmadı. (Şuarâ 26/168)

قَالَ اِنّ۪ي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَال۪ينَۜ

“Lût: “Doğrusu, ben, sizin bu yaptıklarınızdan tiksiniyorum” dedi.” (Şuarâ 26/168)

9. Yapılması gerekenlerin hepsini yaptıktan sonra hicret kaçınılmaz oldu. (Şuarâ 26/169)

10. Davetçilere ve uyarıcılara kapılarını kapatan, azabın ve helakın muhatabı kılındı. (Şuarâ 26/172)

Bu Ayetlerden Çıkarılacak Tebliği Manifestosu

 Tevhid ve Takva yoksa Tebliğ yoktur.
 Temsil ve Güvenirlik yoksa Tesir yoktur.
 Tazim ve İtaat yoksa Tedavi yoktur.
 Beklentisizlik ve İstiğna yoksa Teslimiyet yoktur. 
 İlim ve Hikmet yoksa Telkin yoktur.
 Israr ve Tekrar yoksa Temkin yoktur.
 Fedakârlık ve Göze Alma yoksa Teselli yoktur.
 Yanlışa ve kötüye açıkça karşı durma yoksa Teskin yoktur.
 Sabır ve sebat ile mücadele yoksa Tebdil yoktur.
 İttiba ve itaat yoksa Tecil yoktur.

(1698)