Mal Emniyeti ve Borç Faiz

Mal Emniyeti ve Borç Faiz

Cumartesi Derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Mal Emniyeti ve Borç-Faiz” başlığında, umumi bir bela haline dönüşen faizi ve bununla mücadelenin nasıl olması gerektiğini anlattı. Borç meselesinin önemi ve bu konuda bilinmesi gereken hukukta, bu haftaki dersin konusu idi.

Dersten Cümleler

· Kur’an ve Hadislerin mal emniyeti ile alakalı beyanları çoktur.

· “İnsanlar üzerine öyle günler, öyle zamanlar gelecek ki, faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak.

Yemeyene dahi tozu toprağı bir şekilde bulaşacak.”

· Beyhakî: “Kendini koruyanların korumaya çalışanların bile paçalarına o pislik bulaşacaktır, sıçrayacaktır.”

· Velid b. Muğire: “Ey Kureyş Topluluğu! Kâbe’nin bu inşaatına sakın temiz kazancınızdan başkasını karıştırmayın. Fuhuştan, riba’dan yani faizden ve haksız yollardan kazandığınız mallardan değil, tertemiz kazançlarınızdan bu inşaata para verin.”

· Rum Süresi’nin 39. ayet: “İnsanlara malları artsın diye verdiğiniz Riba, Allah katında artmaz. Fakat Allah’ın rızasını dileyerek verdiğiniz sadaka böyle değildir. İşte onlar sevaplarını kat kat arttıranlardır.”

· “Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’tan sakının ki kurtuluşa eresiniz.” (Ali İmran, 130)

· Faiz ile alakalı nazil olan hükümler, Nisa 160-161; nihaî hüküm, Bakara 275-279

· Cahiliye Dönemi’ndeki faiz türleri: Ribe’l-Cahiliyye/Ribe’n-Nesîe, diğeri ise Ribe’l-Fadl.

· Bilinmesi gereken kavramlar:

· Kâr/Ribih, Faiz/Riba, Borç/Karz

· Karz silahı ile faiz düşmanıyla savaşmak…

· “Müslümanların merhametini kullanan, iyilik damarlarını sömüren; böyle yaparak toplumda olması gereken güven ortamını sarsan adam, haindir, haindir, haindir.”

· Peygamberimiz borcu olan sahabînin cenaze namazını kılmak istemiyor.

· “Allah borç ile alakalı çok ağır bir hüküm indirdi. Allaha yemin ederim ki, bir kimse, Allah yolunda şehid olsa, sonra diriltilse, sonra yine şehid edilip yine diriltilse ve üçüncü defa da şehit olup bir daha diriltilse, borcu olduğu hâlde, borcunu ödeyinceye kadar Cennete giremez. ”

· “Aldığı borcu ödemek istemeyene ve o borç ile Allah’ın huzuruna gelene, Allahü teâlâ, kıyamette,

“Bu kimsenin hakkını sende bırakacağımı mı zannettin?” buyurarak, o kimsenin iyi amellerini alıp diğerine verir. Eğer borcunu vermeyenin iyi ameli yoksa borç verenin kötü amellerini, günahlarını borçluya yükler.”

“Ödenmek üzere alınmış bir borcun kefili Allah’tır.”

Borçlanma ve Faiz İle Alakalı 10 Altın Kural

1- İktisat et ki, borca bulaşmayasın.
“Borç zillettir.”

2- Yaşam seviyeni yükseltmek için borçlanma ki, sıkıntı çekmeyesin.
“Kendinden aşağılara bak, yukarıdakilere bakma!”

3- Borcunun şahidini ve kefilini, Allah olarak belirle ki, ödeyebilesin.

4- Borç yiğidin kamçısıdır derler, o kamçı elinde değil, belindedir bunu bil ki, yanlış yapmayasın.

5- Allah’ın huzuruna borçla yürüme ki, engellere takılmadan doğrudan cennete erişebilesin.

6- Karz silahını iyice kuşan ki, faiz belası ile savaşabilesin.

7- Faiz yiyene, yedirene, şahid olana, yazana lanet eden Peygamberinin sesini duy ki, o lanete muhatap olmayasın.

“Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), faiz yiyene ve yedirene, faizi yazana ve şahit olanlara lanet etti ve:‘Onların hepsi aynıdır’ buyurdu.” Müslim 3/1229

8- Allah’ın savaş açtığı faizci ile beraber olma, onu sevme, onu seveni de sevme ki, o meydandan sana bir şeyler isabet etmesin.

9- Allah faizi haram, alış-verişi helal kıldı. Helalinden kazanma gayreti ver ve ona razı ol ki, berekete nail olabilesin.

“Helal daire geniştir, keyfe de kâfidir.”

10- Allah’ın sınırlarına riayet et, şüpheli şeylerden mümkün oldukça yüz çevir, mayınlı tarlada gezme ki, fazlaca kirletmeden Mevla’ya yürüyebilesin

(1503)