Akıl Emniyeti ve Sanal Facia

Akıl Emniyeti ve Sanal Facia

Cumartesi Derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Akıl Emniyeti ve Sanal Facia” başlığında, bu çağın en büyük sorunlarından biri olan Sanal Dünyanın, Müslümancası nasıl olur bunu anlattı. Çok önemli mesajların ve uyarıların olduğu bu dersin, bu alanda oluşan sorunların çözümü adına bir katkı sağlayacağını umuyoruz.

Dersten Cümleler

Dersin üç ana konusu:
1- Sanal dünyanın faydaları
2- Sanal dünyanın zararları
3- Sanal dünyanın kullanım kılavuzu

1- Sanal Dünyanın Faydaları…

Birincisi: İletişimi kolaylaştırması
İkincisi: Erişimi Kolaylaştırması
Üçüncüsü: Hayatı Kolaylaştırması
Dördüncüsü: Kitlesel Hareketleri Kolaylaştırması

2- Sanal dünyanın zararları

Birincisi: Hafızaları Zayıflatması
İkincisi: Mahremiyeti Zedelemesi
Üçüncüsü: İsrafı Çoğaltması
Dördüncüsü: Ayak Üstü Yaşamı Yaygınlaştırması

Ey Hind! Hatırla o günleri ve ağla,
Dolsun gözlerin o büyük hüzünlerle yaşla!
Ey Hind! Başkasının acısına sevinme erkenden,
Zira “İnne izzeküm zelilü” izzetiniz zilletinizdir unutma!

“Allah seni zelil etsin be adam! Ne Resulüllah’ın sana verdiği emri yerine getirdin, ne de hüzün içinde bulunan Peygamber’i kendi hâline bıraktın!”

3- Sanal dünyanın kullanım kılavuzu

Birincisi: Eşyanın mahkûmu değil, hâkimi olmalısın.
“Sanal dünya benim için bir gereklilik mi, bir alışkanlık mı?”

İkincisi: Hududullah’a ve Hukukullah’a riayet etmeli, bu konuda hassas olmalısın.
“Aldatan bizden değildir.”
“Her hak sahibinin sen de bir hakkı var, her hak sahibine hakkını vermelisin.”

Üçüncüsü: Helal Daire içerisinde kalmalı, şeytanın aldatmacalarına kapı açmamalısın.
“Helal daire geniştir, keyfe de kâfidir.”

“Allah’ı görüyor muşçasına ona kulluk etmek, O’na ibadet etmek. Sen O’nu görmüyorsan da O seni görüyor.”

“Dikkat edin! Cemaat halinde olun. Ayrılıktan sakının. Zira şeytan, tek kalanla birlikte olur. İki kişiden ise uzak durur.” (Tirmizi, Fiten, 7)

Dördüncüsü: Sorumluluklarını iyice öğrenmeli ve her geçen gün biraz daha sırtındaki yükü arttırmalısın.

At, kılıç, deve, şiir, ok, miğfer, kalkan, mızrak, çöl, hurma…

Televizyon, internet, telefon, medya, gökdelen, avm, uçak, jet, borsa, kimyasal silah…

Miktad b. Amr ve At.
Ali b. Ebi Talib ve Kılıç.
Cabir b. Abdullah ve Deve.
Hassan b. Sabit ve Şiir.
Sa’d b. Ebi Vakkas ve Ok.
Ebu Ubeyde b. Cerrah ve Miğfer.
Abdullah b. Zübeyr ve Kalkan.
Vahşi b. Harb ve Mızrak.
Bilal b. Rebah ve Çöl.
Ebu Talha/Zeyd b. Sehl ve Hurma.

Abdullah b. Revaha ve Televizyon.
Mus’ab b. Ümeyr ve İnternet.
Amr b. Ümeyye ve Telefon.
Ka’b b. Malik ve Medya.
Halid b. Zeyd ve Gökdelen.
Abdurrahman b. Avf ve Avm.
Zübeyr b. Avvam ve Uçak.
İyad b. Ganem ve Jet.
Osman b. Affan ve Borsa.
Zeyd b. Sabit ve Kimyasal Silah.

(1593)