Din Emniyeti ve Şirk

Din Emniyeti ve Şirk

Cumartesi Derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Din Emniyeti ve Şirk” başlığında, şirk, müşrik, put ve tevhid kavramları üzerinden çok önemli bir ders yaptı. 21. Asırda neler put, neler şirk konusu çerçevesinde mühim mesajları bizlerle paylaştı.

Dersten Cümleler

· Kılletü’l-Akıl/ Akıl Kılleti
· Zilletü’r-Ruh/Ruhun Zilleti
· Kasvetü’l-Kalb/Kalbin Kasveti
· İlletü’l-Vucüd/ Bedenin Arızaları
· “La ikrahe fi’d-din/Dinde zorlama yoktur!”
· Küfür- Kâfir
· Nifak-Münafık
· Şirk-Müşrik
· 21. Asırdaki şirki ve putları bilmiyoruz?
· Tevhid’in gerçekleşebilmesi için üç alanda tevhid şarttır:
· Ulûhiyette Tevhid
· Ubudiyette Tevhid
· Rububiyette Tevhid
· 21. Asrın putları…

· “Allah’ın bir kuluna vereceği en önemli nimetlerden bir tanesi, La İlahe İllallah sözünü tam anlamı ile anlamasını ve kavramasını sağlamasıdır.”

· Eğer Kelime-i Tevhid’i tam anlamı ile anlasaydık ne olurdu?

1- Allah’tan korkar gibi, başka birinden korkmazdık.
2- Allah’tan bekler gibi, başka birinden beklemezdik.
3- Allah’tan ister gibi, başka birinden istemezdik.
4- Allah’ı sever gibi, başka birini sevmezdik.
5- Allah’ın hükmü gibi, başka bir hükme rıza göstermezdik.

· Kokuda Tevhid
· Ümitte Tevhid
· Rızıkta Tevhid
· Muhabbette Tevhid
· Hükümde Tevhid

· “Git başımdan, benim başıma gelen senin başına gelseydi, böyle konuşmazdın.”

· “Es-sabru inde sadmeti’l-ula/ Sabır ilk vurduğu andadır.”

· Muhabetullah gerçek manada nasıl ortaya çıkar?

· İttiba ve Teslimiyet

· “Allah doğru söyledi, kardeşinin karnı ise yalan söylemektedir. Git bir daha yap!”

· Başkasının imanını sorgulamaya hakkımı

· “Eğer şirk koşarsan yaptığın bütün amellerin boşa gider” (Zümer, 65)

(1567)