Nesil Emniyeti ve Yetimler

Nesil Emniyeti ve Yetimler

Cumartesi Derslerinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Nesil Emniyeti ve Yetimler” başlığında, bizler için kutsal emanetler sayılan yetimlere karşı sorumluluklarımızın neler olduğunu ve bu meselenin ehemmiyetinin ne düzeyde olduğunu anlattı.

Dersten Cümleler

Yerin altındakiler, yerin üstündekilerden daha fazla hizmet ediyor.
“Kim ilimsiz ibadet ederse, bozdukları düzelttiklerinden çok olur. Kim söylediklerini fiil haline dönüştürürse, yani söylediklerini yaşarsa; kendisini ilgilendirmeyen işlerden yüz çevirir ve boş sözü nadir olur. Kim dinini tartışmalara hedef yaparsa, tenekkulu yani değişkenliği çok olur.”

İlim, Amel ve İrfan…

Alak Süresi’nin ilk 5 ayeti, sonra Kalem Süresi’nin ilk 7 ayeti, sonra Müzemmil Süresi’nin ilk 8 ayeti, sonra Müddessir Süresinin ilk 7 ayeti…

İlk inen süre, 7 ayetlik Fatiha Süresi…

“Elem yecidke yetimen feeva/ Seni yetim olarak bulup, barındırmadı mı? Sahip çıkmadı mı?”

“Fe emme’l yetime fela takher/ Öyleyse sakın ha yetimi hor görüp, ezme!”

“Ey Ümmü Eymen! Anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür.”

“Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi ne güzel kıldı.”

Efendimiz (sas) sekiz yaşına kadar beş ayrı evde kaldı.

Anne Amine’nin Evi
Sütannesi Halime’nin Evi
Yesrib’de Babasının Dayılarının Evi
Dedesi Abdülmuttalib’in Evi
Amcası Ebû Talib’in Evi

Beş ayrı evde kalması Efendimiz’e (sas) neler kazandırmıştır:

1- Farklı ailelerle bir arada yaşayarak, farklı insanlarla bir arada yaşamayı öğrendi.
2- Yetim olmanın dezavantajlarını aştı.
3- Kendi ayakları üzerinde durmayı öğrendi.
4- Beş ayrı evde üç önemli coğrafya ve kültür ile tanıştı.

Mekke: Cahiliye kültürü
Medine: Şehir kültürü
Badiye: Bedevi kültürü

5- Yetimliği kitaplardan okumadı, bizzat yaşadı.

“Allah’ım iki zayıf zümrenin -kimi kastediyor; hanımlar ve yetimler- haklarını yemekten şiddetle herkesi sakındırdım, bende bu iki ağır yükün altında halen eziliyorum.”

Bir yetim örneği: Enes b. Malik

“Teyze anne gibidir, annenin yarısıdır.”

“İstemez misin baban Resulullah, annen Aişe, ablan Fatıma olsun.”

Yetim toplumun yükü değil, Allah’ın önemli bir nimettir.

“Ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöylece beraber bulunacağız.”

Yetimler, kutsal emanetlerdir.

“Öyle ise yetime şefkat göster, başını okşa, yediğinden ona yedir ki, kalbin yumuşasın ve muhtaç olduğun şeylere kavuşasın.”

(784)