Değer ve Sorumlulukları Açısından Evlilik

Muhteşem Ahlak derslerinin bu haftaki konusu: “Değer ve Sorumlulukları Açısından Evlilik” idi. Muhammed Emin Yıldırım hocamız, Efendimiz’in (sas) rehberliğinde evlilik müessesinin değer ve kıymetini, nasıl anlaşılması gerektiğini, maksadını, korunması adına ne gibi adımlar atılmasını ve daha nice önemli hususu anlattı.

Dersten Cümleler

Bekarlar için evliliğin inşası yani teşviki…

Evliler için evliliğin ihyası yani diriltilmesi…

Allah’ın emri, Peygamber’in kavli….

Hangi ayet, yada ayetler evliliği bir Allah emri olarak bize anlatır?

Nisa Süresi’nin başından 26. ayete kadar evlilik ile alakalıdır.

3. ayet, yine aynı Sûre’nin 25. ayeti, “Fenkihu/Nikahlanın/Evlenin” diye emir ile gelir.

Nur Sûresi 32. ayet ise İslam toplumunun üzerine bir yükümlülük olarak bekarların evlendirilmesi sorumluluğunu yükler: “İçinizdeki bekar olanları evlendirin” der.

“Nikah benim sünnetimdir. (En-Nihahu min sünneti) Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin. Çünkü ben (kıyamet günü diğer) ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim.” (İbn Mace, Nikah, 1)

“Evlenin ve çoğalın. Ben sizin çokluğunuzla diğer ümmetlere karşı övüneceğim. Hatta düşük çocuk olsa bile.” (Beyhakî, Ma‘rifetu’s-Süneni ve’l-Âsâr, 11/207; Abdurrezzâk, el-Musannef, 6/173; Münâvî, Feyzu’l-Kadîr, 3/269)

Evliliğin maksadı nedir?

1- Kulluğun ifasıdır.
2- Neslin devamıdır.
3- Hayat yükünün paylaşımıdır.
4- İhtiyaçların karşılanmasıdır.
5- Huzurun teminidir.

Havva validemiz, Hz. Adem’e nefes olmuştu.

Bu beş maddenin Kur’an’da birer birer karşılığı vardır.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O’nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.” (Rum Sûresi, 30/21)

Kur’an’da sevgiyi ifade eden üç kelime vardır:Ülfet, Meveddet ve Hub…

Evlilik nedir?

1- Evlilik ibadettir.
2- Evlilik nimettir.
3- Evlilik cihaddır.
4- Evlilik devlettir.
5- Evlilik dindir.
6- Evlilik imtihandır.

Alınması gereken mesajlar:

1- Evlilik ibadettir; öyleyse külfetine katlanılmalıdır.
2- Evlilik nimettir; öyleyse şükrü eda edilmelidir.
3- Evlilik cihaddır; öyleyse hazırlığı yapılmalıdır.
4- Evlilik devlettir; öyleyse yasalar uygulanmalıdır.
5- Evlilik dindir; öyleyse sahip çıkılmalıdır.
6- Evlilik imtihandır; öyleyse sabır azık olarak edinilmelidir.

Evlilik ibadettir; öyleyse külfetine katlanılmalıdır.

Eğer evlilik Allah’ın emri, Peygamber’in kavli ise o bir ibadettir. Aynen namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi…

Külfetsiz ibadet var mı?

İblis’in sevineceği en önemli hadise bir ailenin yıkılmasıdır. (Müslim, Münafıkûn, 67; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 3/314)

İslam toplumunun en önemli kalesi ailedir.

Muaz b. Cebel’in evlilik konusundaki hassasiyeti…

Abdullah b. Mes’ud: “Bilsem ki, bu dünyada sadece 10 gün yaşayacağım, yine hemen evlenir, Rabbim huzuruna nikâhsız bir şekilde gitmem!”

İmam Ahmed b. Hanbel oğluna diyor ki: “Oğlum! Koş beni falanca kadın ile nikahla. Bakarsın ölüm meleği bana yolda yetişir, ben Rabbime nikâhsız bir şekilde gitmeyeyim.”

Evlilik bu kadar önemli ise neden bazı alimler evlenmemiştir?

Evlilik nimettir; öyleyse şükrü eda edilmelidir.

Her nimetin şükrü, kendi cinsindendir.

Evlilik büyük bir nimettir.

“Allah, evlerimizi bizim için bir huzur ve sükûnet yeri yaptı!” (Nahl Sûresi, 80)

Evinde dinlemeyen, evinde rahat edemeyen bir insan başka bir yerde asla edemez.

Evlilik cihaddır; öyleyse hazırlığı yapılmalıdır.

Evlilik cihaddır, kiminle karı-koca birbirleriyle mi?

Cihad: İnsan ile İslam arasındaki engellerin kaldırılmasıdır.

Evlilik devlettir; öyleyse yasalar uygulanmalıdır.

Aile küçük bir devlettir.

Evin devlet başkanı, erkektir; babadır.

Bir devletin İslam devleti olup, olmadığını nereden anlaşır? Üç esas varsa o devlet İslam devletidir: Kökte tevhid, gövdede adalet, dallarda meşveret…

İstişare, amellerin bereketidir. İstişare isabet kayıt etmenin en önemli yoludur.

Evlilik dindir; öyleyse sahip çıkılmalıdır.

Âişe annemiz naklediyor, Efendimiz (sas) şöyle buyuruyor: “Kul evlendiği zaman muhakkak dîninin yarısını tamamlamış olur, diğer yarısında da Allâh’dan sakınsın.” (Hâkim, el-Müstedrek,
2/175;Taberânî, el-Mu’cemu’l-Evsat, 1/294; Beyhaki, Şu’abu’l-Îmân, 4/383)

Evlilik imtihandır; öyleyse sabır azık olarak edinilmelidir.

Evlilikleri sıkıntıya sokan en önemli etken, beklenti meselesidir.

Kur’an’ın tertibinde 66. sûresi olan Tahrim Sûresi, dört aileyi örnek olarak gösteriyor.

Hz. Nuh’un ve Hz. Lut’u hanımı….

Hz. Meryem ve Hz. Asiye örnekliği…

Olayı bize nakleden Enes b. Malik’tir, ama olayın bizzat şahidi Aişe annemizdir.

Havle bint Tüveyt el-Attariye’nin hatırası…

“Ey Mü’minlerin Annesi! Ben her gece bir gelin gibi süslenip kocamı karşılıyorum. En güzel elbiselerimi giyiyorum, en güzel kokuları sürünüyorum, öylece karşısına çıkıyorum. Vallahi bunu da
tamamen Rabbimin rızasını kazanmak için yapıyorum…”

“Birazdan Resulullah gelecek, sen derdini ona anlat, O senin derdine bir çözüm söyleyecektir.”

“Ey Havle! Sabır et, öyle yapmaya da devam et, kocanı dinle ve ona da itaat et!”

“Sevap olmaz mı Ey Havle! Bir kadın Allah için bazı şeylere katlanırsa, kendi evinde bir eşyayı kaldırıp bir yerden bir yere bıraksa bile ona sevap vardır.”

“Sen ne zannediyorsun Havle… Diyelim ki, bir kadın kocasından hamile kalsa o kadının sevabı oruç tutan, gece namazı kılan ve Allah’a itaat edenin sevabına denktir. Doğurması sevaptır, emzirmesi sevaptır. Kadın; bebeğini emzirmeye başladığı andan itibaren, her bir emzirmesine karşılık bir köle azadı sevabı vardır. Çocuğu sütten kestiği zaman, gök yüzünden ona şöyle
seslenilir: Ey kadın! İşine başla ve geçmişini unut çünkü geçmişinden sorumlu değilsin.”

“Ey Allah’ın Resulü! Sevap sadece kadınlar için midir?” Yani erkeklere bir şey yok mu? Ben bu erkeklere acımaya başladım.”

“Olmaz olur mu Ya Aişe! Elbette sevapta erkeklere de paylar var. Bak, Müslüman bir erkek eşinin elini tutup onu arzuladığı zaman Allah o kişiye on sevap yazar. Kişi eşinin boynuna sarıldığında Allah o kişiye yirmi sevap yazar…”
Ebu Nücehy (ra) naklediyor:

“Miskinün, Miskinün, Miskinün
Miskindir, Miskindir, Miskindir

Bir adam çok fazla mala sahip olsa bile eğer bir hanımı yoksa yani evlenmemişse o adam miskindir.

Miskinetün, Miskinetün, Miskinetün
Miskindir, Miskindir, Miskindir
Bir kadın, kocası yoksa, çok mal sahibi de olsa miskindir.” (Heysemi, Mecmaü’z-Zevaid, 4/252)

(4165)