Ey Resulullah’ın (sas) Vasiyetleri; Yusuflar, Meryemler, Mus’ablar, Esmalar…

Muhteşem Ahlak dersinde bu hafta Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Ey Resulullah’ın Vasiyetleri! Yusuflar, Meryemler, Mus’ablar, Esmalar” başlığında, gençlik ahlakını anlattı. Hocamız, gençlere Kur’an ve Hadisler üzerinden çok önemli mesajlar verdi ve onlara: “Gelin bu çağın Ashab-ı Kehf’i olun!” diye çağrıda bulundu.

Dersten Cümleler

0-14 Çocuklar, 15-40 Gençler, 41 ve yukarısı İhtiyarlar
Efendimiz’in (sas) adının yanına hangi kelimeyi yazsak, Efendimiz (sas) hoşnut ve memnun olur?
Efendimiz (sas) ve Gençler…
Erkam b. Ebî’l-Erkam’ın Efendimiz’e (sas) doğru yürüyüşü…

“Evim, evindir Ya Resulullah!”
Özel davetten, genel davete geçiş…
Hz. Ali, Ebû Kubeys dağında…
Allah giden yolda bana kim ensar/yardımcılar olacak?

“Ben varım Ya Resulullah!”
Bu dava aşk, sevgi, sevda, heyecan, dinamizm ister…
Akabe’nin zorlu yollarında Efendimiz (sas)…
Akabe’deki gençler…
Hicretin 2. yılı, Bedir’e yolculuk var…
Bedir’e gidecek askerler içinden yaşı 15 olanları Efendimiz (sas) ayırıyor…
Ümeyr b. Ebî Vakkas’ın hatırası..
Ümeyr b. Ebî Vakkas, Bedrin 14 şehidinden biri olacaktır.
Mekke’nin ilk Müslüman valisi Attab b. Esid…
Gençlere iş verin!
Gençler! İş alın!
Üsame b. Zeyd, 17 yaşında Sahabe’nin büyüklerininde bulunduğu bir ordunun komutanıdır.
Gençler! Saha sizin, meydan sizi bekliyor!
Dininin iki temel kaynağı: Kur’an ve Sünnet… Kur’an asıl, Sünnet usüldür.
Kur’an’ın mushaf haline getirilmesi, 27 yaşındaki Zeyd b. Sabit’in başkanlığında yapıldı.
Zeyd b. Sabit’in çok kısa bir zamanda İbranice öğrenmesi…
Hadis rivayet edenlerin sayısı 1300’dür.
Özellikle 232 isim, bu konunun adeta seçilmiş isimleridir.
Bu 232 isimden, 9 isim vardır ki, bunlara Müksirin denir.
Ebû Hureyre rivayet ettiği hadis sayısı, 5374
Abdullah b. Ömer rivayet ettiği hadis sayısı, 2630
Enes b. Malik rivayet ettiği hadis sayısı, 2286
Annemiz Hz. Aişe rivayet ettiği hadis sayısı, 2210
Abdullah b. Abbas rivayet ettiği hadis sayısı, 1660
Cabir b. Abdullah rivayet ettiği hadis sayısı, 1540
Ebû Said el-Hudrî rivayet ettiği hadis sayısı, 1170
Abdullah b. Mes’ud rivayet ettiği hadis sayısı, 800
Abdullah b. Amr rivayet ettiği hadis sayısı, 740
Ebû Said el-Hudrî’nin annesi Üneyse bint Ebî Harise’dir, o meşhur Sahabî Katade b. Numan’ın kız kardeşidir.

“Merhaba, ey Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bize vasiyet ettiği gençler! Resûlullah bizlere, meclislerimizde size yer açmamızı ve hadisleri size öğretmemizi emrederdi. Çünkü siz bizim halefimizsiniz ve bizden sonraki Ehl-i Hadis siz olacaksınız.” (Beyhakî, Şu‘abü’l-İmân, II, 275)
Neden dersimizin serlevhası: “Ey Resulullah’ın Vasiyetleri” anladınız mı?
Serlevhamızın devamı da var: “Ey Resululah’ın Vasiyetleri: Yusuflar, Meryemler, Mus’ablar, Esmalar…”

İkisi geçmiş ümmetlerden, ikisi Ümmet-i Muhammed’den…
İkisi Kur’an’dan, ikisi Kur’an cemaati olan Sahabe’den…
İkisi erkeklerden, ikisi hanımlardan…
İkisi duyguların nasıl terbiye edildiğini gösteren muallimlerden, ikisi davranışların nasıl terbiye edildiğini gösteren muallimlerden…
Yusuf demek, iffet demek…
Meryem demek, metanet demek…
Mus’ab demek, temsiliyet dmek…
Esma demek, hizmet demek…
Genç demek ne demekmiş o zaman: İffeti, metaneti, temsiliyeti ve hizmeti hayatında doğrultan adam demektir.
İffetsiz çağa Hz. Yusuf çok önemli mesajlar verir…
Hz. Meryem ve metanet….
Hz. Mus’ab ve temsiliyet
Hz. Esma ve hizmet
Ağaç yaşken eğilir, ama eğri ağacın doğru gölgesi olmaz.
Gençler! Gelin 21. Asrın Ashab-ı Kehf’i olun!

Nasıl bu çağın Ashab-ı Kehf’i olabiliriz?

1- İmanı iyice öğrenin, içselleştirin, kavrayın. Unutmayın, hakiki imanı elde eden kainata meydan okur.
Allah’a inandığımız için mi Müslümanız; Müslüman olduğumuz için mi Allah’a inanıyoruz?
“Biz Peygamber’den önce imanı, sonra Kur’an’ı öğrendik!”
2- İradenizi iyice güçlendirin, sağlamlaştırın, aşılayın. Unutmayın, iradenin hakkını veren, gerçek bir mücahid olur.
İffet, Hududullah’a/Allah’ın sınırlarına riayet ederek yaşamaktır.
3- Salih ve sadık dostlar arayın, bulun, edinin. Unutmayın, sadıklarla beraber olan, sıddıklardan yazılır.
4- Hedeflerinizi, büyültün, kaliteleştirin, arttırın. Unutmayın, hedefleri büyük olanın, adımları da büyür, adımları büyüyenin amelleri güzelleşir.
5- Sabrı, kuşanın, azık edinin, donanın. Unutmayın, sabreden kazanır, sabreden zafere erir, sabreden başarır, sabreden hedefine kavuşur.
Arşın gölgesi…

(3133)