Bir Muallim Olarak Hz. Peygamber (sas) (17. Bölüm)

Nuri Sardoğu’nun sunumu Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın anlatımıyla Hz. Peygamber Efendimiz’in (sas) mübarek hayatlarından kendi hayatlarımıza hisseler almaya gayret edeceğimiz Siyer’den Hayata programlarımızın 17. bölümü.

Siyer’den Hayata programlarımızın bu bölümünde konumuz: “Bir Muallim Olarak Hz. Peygamber (sas)”

Bu bölümde konularımız;

• Hz. Peygamber’in muallim olarak gönderilmesi
• Kurduğu mektepler ve geliştirdiği müfredatlar
• Yetiştirdiği müteallimler/talebeler
• İlim konusunda yaptıkları
• İlim sahasında âleme bıraktığı miraslar

(287)