Bir Mürebbi Olarak Hz. Peygamber (sas) (18. Bölüm)

Nuri Sardoğu’nun sunumu Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın anlatımıyla Hz. Peygamber Efendimiz’in (sas) mübarek hayatlarından kendi hayatlarımıza hisseler almaya gayret edeceğimiz Siyer’den Hayata programlarımızın 18. bölümü.

Siyer’den Hayata programlarımızın bu bölümünde konumuz: “Bir Mürebbi Olarak Hz. Peygamber (sas)”

Bu bölümde konularımız;

• Mürebbisi Allah olan bir Peygamber
• Mürebbisi Resûlullah olan bir nesil Sahâbe
• Hz. Peygamber’in terbiye kodları
• Terbiye etme sahasında yaşanan hatıralar
• Bugünün dünyasına bu alandaki mesajlar
• İlim sahasında âleme bıraktığı miraslar

(255)