Bir Denge Örneği Olarak Hz. Peygamber (sas) (29. Bölüm)

Nuri Sardoğu’nun sunumu Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın anlatımıyla Hz. Peygamber Efendimiz’in (sas) mübarek hayatlarından kendi hayatlarımıza hisseler almaya gayret edeceğimiz Siyer’den Hayata programlarımızın 29. bölümü.

Siyer’den Hayata programlarımızın bu bölümünde konumuz: “Bir Denge Örneği Olarak Hz. Peygamber (sas)”

Bu bölümde konularımız;

• İtidal ve dengenin anlam ve önemi
• Hayatının tamamını denge üzere yaşamış bir peygamber
• Ahiret-Dünya dengesi ve bunun örnekleri
• Dengesizliğin getirdiği yıkımlar ve bunların acı neticeleri
• Hz. Peygamber’den hayata dengeler

(257)