Bir Komşu Olarak Hz. Peygamber (sas) (24. Bölüm)

Nuri Sardoğu’nun sunumu Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın anlatımıyla Hz. Peygamber Efendimiz’in (sas) mübarek hayatlarından kendi hayatlarımıza hisseler almaya gayret edeceğimiz Siyer’den Hayata programlarımızın 24. bölümü.

Siyer’den Hayata programlarımızın bu bölümünde konumuz: “Bir Komşu Olarak Hz. Peygamber (sas)”

Bu bölümde konularımız;

• Komşuluğun değer ve kıymeti
• Kur’ân ve Sünnet’te komşuluk
• Hz. Peygamber’in komşuları ve onlarla iletişimi
• Komşuluk ahlâkı açısından örneklikleri
• Bugünün dünyasında kaybolan bir değer olarak komşuluk 

(270)