Bir Dost Olarak Hz. Peygamber (sas) (21. Bölüm)

Nuri Sardoğu’nun sunumu Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın anlatımıyla Hz. Peygamber Efendimiz’in (sas) mübarek hayatlarından kendi hayatlarımıza hisseler almaya gayret edeceğimiz Siyer’den Hayata programlarımızın 21. bölümü.

Siyer’den Hayata programlarımızın bu bölümünde konumuz: “Bir Dost Olarak Hz. Peygamber (sas)”

Bu bölümde konularımız;

• Sadık ve salih dost olmanın anlamı ve değeri
• Hz. Peygamber’in dostluğa verdiği önem
• O’nun dostları ve onlarla iletişimi
• Allah (cc) için sevmenin mükâfatı
• Sadık dost Ebûbekir’den dostluğu öğrenmenin yolları

(294)