Dünyadaki Cennet; Aile

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Muhteşem Ahlak Derslerinde bu hafta, “Dünyadaki Cennet: Aile” başlığında Aile Ahlakı’nın en temel esaslarını anlattı. Hocamız, “ailenin değer ve kıymetini, evliliğin nasıl anlaşılması gerektiğini, dünyadaki cennet ifadesinin ne anlama geldiğini ve aile ahlakının en temel ilkelerinin neler olduğunu” çok güzel örnek ve tespitlerle ortaya koydu.

Dersten Cümleler

– Veladet gecesi ve üzerinde tefekkür edilmesi gereken meseleler…

– Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre son 10 yılda toplam 1 milyon 43 bin 97 çift boşanıp evini ayırmış…

– 2012 yılında evlenen çift sayısı 603 751’dir. Peki, boşanan ne kadar? 123 325… Yani evlenenlerin sayısının yaklaşık 4’de biri boşanmış..

– Bu derslerimizin iki önemli muhatap çevresi olacak. Biri daha evlenmemiş, ama yakın bir zamanda bu işe kalkışacak olan gençlerimiz, diğeri ise şu an evli olan kardeşlerimiz…- Evlenmemiş olanlar için aile ahlakı derslerinin temel mesajı, evliliğin teşviki ve inşası..

– Evli olanlar için aile ahlakı derslerimizin temel mesajı evliliğin diriltilmesi ve ihyası…- Aile kavramı…

– Aile: Birbirlerini tartan, dengeleyen terazinin iki kefesidir.

– Bir başka tanıma göre, biri olmazsa, diğeri ayakta duramayan, biri diğerine destek olan bir yapıdır.

– Üsre ise: Dışarıdan gelen saldırılara karşı giyilen zırhdır.

– Demek ki, aile; dengeyi sağlayan terazi, yapıyı koruyan destek ve saldırılara karşı giyilen zırhtır.

– Soru: “Efendimiz (sas) dünya müminin zindanıdır” deyip, dünyada cennetin aranmamasını, buranın mükafat değil, imtihan yurdu olduğunu belirtmesine rağmen, dünyada cennetten söz etmenin
makuliyeti var mı?”

– Cevap: Mümine dünyada, ahiretteki cennet yok, böyle bir cenneti araması boşunadır, ama mümin dünyada cennetin kokusunu duyacağı yerler, ahiret cenneti değil, dünya cenneti vardır.

– “Evim ile minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir.”

– “Vallahi ben Uhud’un arkasından cennetin kokusunu duyuyorum!”

– Asıl değil kopya, daim değil geçici, kapsayıcı değil kayıtlı…

– Peki, mümine dünyada başka cennetler var mı?

– Salih veya saliha bir eş, salih ve saliha evlatlar, dünyadaki cennetlerdir.

– Cennet içerisinde cehennem, bugün cennet, yarın cehennem, bugün rahmet, yarın azab; yada bunun tam tersi mümkündür; bugün cehennem yarın cennet, bugün azap, yarın rahmet…

– Örnekler, ilk aile Hz. Adem ve Hz Havva…

– Mesaj: “İnsanlığın ilk iman eden ailesi de olsam, iman eden çocuklarım olduğu gibi, inkar eden çocuklarımda olabilir. Unutma, imtihan ağır, yük ağır, sorumluluk ağır…”

– İnsanlığın ikinci atası olan Hz. Nuh ve ailesi…

– Mesaj: “İman gemisine onlarcasını alıp kurtarsam dahi, Allah nasip etmedikçe ne aynı yastığı paylaştığım eşimi, ne aynı evi paylaştığım oğlumu kurtarabilirim.”

– Demek ki, Peygamber evinde olmak bile tek başına kurtuluş garantisi değildir.

– İman atamız olan Hz. İbrahim ve ailesi…

– Hz. İshak’ın oğlu Yakub ve ailesi..

– Cennet içerisinde cehennem… Cehennem içerisinde cennet…

– Hz. Muhammed Mustafa ve Hz. Haticesi…

– “Allah bana Hatice’den daha hayırlısını vermedi!”

– “Ben Haticemin sevgisi ile rızıklandırıldım!”

– “Kasım’ın sütü yarım kaldı, sütünü bile tamamlamadan gitti!”

– “Üzülme Haticem, Kasım sütünü cennette tamamlayacak!”

– Zeynep, Rukiyye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma…

– “Zemmiluni, zemmiluni/ Beni örtün, beni örtün!”

– “Üzülme Efendim Allah seni asla zayi edecek değildir, mahcup/mahzun edecek değildir.”

– “Çünkü Sen akrabalarını koruyup gözetirsin… Çünkü Sen düşkünlerin elinden tutarsın… Çünkü Sen, ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılarsın… Çünkü Sen, her daim sözün doğru olanını söylersin. Çünkü Sen hep Hakkın ve haklının yanında yer alır, hakkın ikamesi için çalışırsın.”

Demek ki, aile böyle bir konuma sahipmiş… Cennet içerisinde cehennem, cehennem içerisinde cennet…

– Evlilik bir tercih değil, bir farzdır. Sadece bir insani duygu değil, bir ibadettir.

– Her ibadetin külfeti olduğu gibi evliliğinde külfeti vardır.

– Cennet içinde cehennem, cehennem içerisinde cennet…

– Aile ahlakına dair en temel beş ilke:

1- Aile kurmak farzdır, ibadettir; her ibadetinde kendine özgü bir külfeti vardır. Buna karşı hazırlıklı ol ki, o ağır yükü taşıyabilesin.

2- Mükafat yurdunda değil, imtihan yurdundasın. İmtihanlara karşı teyakkuz da ol ki, başına bir iş geldiğinde olması gereken hali ortaya koyabilesin.
Hz. Ömer’in sözü: “Başıma bir iş geldiğinde üç şeyden dolayı sevinirim. Bir, demek Allah beni unutmamış, benimle halen ticaret yapıyor. İki, bu gelenden daha şiddetlisi gelebilirdi, ama bu geldi bundan dolayı sevinmeliyim. Üç, her bela ve musibetten sonra bir rahmet gelecek, demek ki, arkası bundan hayırlı olacak.”

3- Burada tattığın ve karşılaştığın hiçbir nimet ve azap kalıcı değildir. Öyleyse ne elde ettiğine sevin, ne kaybettiğine üzül, asıl kalıcı olanı kazanmaya gayret et ki, işin neticesinde saadete erebilesin.

4- Ailede cennet ortamlarını çoğaltmanın en temel yolu ilişkilerde itidalli davranmak, beklentiyi makul seviyede tutmaktır. Bu konuda sınırları zorlama ki, kendi ellinle cenneti, cehenneme çevirmeyesin.

5- Aile olmak, cennet yoldaşı beklemekle değil, cennet yoldaşı olmakla mümkündür. O sana cehennem oldukça sen cennet olmalı, fedakarlığı bekleyen değil, gösteren taraf olmalısın ki,
Rahman’ın merhametine muhatap kılınabilesin.

– Menfi örnek…
– Müspet örnek…
– Üzerinde tefekkür edilmesi gereken ayetler:
– Rad Süresi, 14/ 20-23
– Hicr Süresi, 15/45-49
– Mümin Süresi 40/8
– Zuhruf Süresi, 43/68-73
– Eşlerimizle cennette beraber olma duası, dünyadaki cenneti çoğaltma duasıdır.

(4222)