Bir Kadı / Hâkim Olarak Hz. Peygamber (sas) (15. Bölüm)

Nuri Sardoğu’nun sunumu Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın anlatımıyla Hz. Peygamber Efendimiz’in (sas) mübarek hayatlarından kendi hayatlarımıza hisseler almaya gayret edeceğimiz Siyer’den Hayata programlarımızın 15. bölümü.

Siyer’den Hayata programlarımızın bu bölümünde konumuz: “Bir Kâdı / Hâkim Olarak Hz. Peygamber (sas)”

Bu bölümde konularımız;

• Kâdı/Hâkim olarak Hz. Peygamber’in hatıraları
• Adalet meselesi ve bunun ehemmiyeti
• Adaletin ikamesinin ne anlama geldiği
• 23 yıl boyunca Hz. Peygamber’in adalet için yaptıkları
• Sahâbe’ye adalet konusundaki uyarıları

(301)