Sahabe Neslinden İman Dersleri | İsviçre

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir konferans için İsviçre’deydi.

İsviçre’nin Cenevre şehrinde düzenlenen programda konuşan Hocamız, “Sahabe Neslinden İman Dersleri” konusunu işledi.

Hicretin 6. yılında Efendimiz’in (sas) dünyanın çeşitli yerlerine davet mektupları gönderdiğini belirterek sözlerine başlayan Hocamız şunları aktardı : “İster kabul edin ister etmeyin, 21. asrın Cenevre’deki davet mektupları sizlersiniz. İslam’ı hakkıyla tebliğ etmek için öncelikle aziz dinimizi çok iyi öğrenmeli, sonra bu aziz dinin bizden istediklerini yerine getirme adına gayret içinde olmalı, bu dini dert haline getirmeli, sonra temsiliyet ile bu dinin hakkını vermeli ve en son aşamada tebliği dilimiz ile yapmalıyız.”

Kutlu nesil olan sahabe neslinin (ra) Allah Resûlünden (sas) iman dersleri aldığını, önce imanı içselleştirdiklerini, sonra temsil ettiklerini, arkasından tebliğ ettiklerini söyleyen Hocamız, Efendimiz’in (sas) sahabeye imanı nasıl öğrettiğini 5 madde altında işledi.

Allah Resûlü (sas) Sahabeye İmanı Nasıl Öğretti?

1- Detaylandırmadı, onların anlamayacağı meselelere girmedi. İhtilaflı meselelerle ömür tüketmedi. Sade ve duru bir biçimde iman meselesini sahabenin zihnine nakşetti.
2- Eğitimine çocuklarla değil yetişkinleri eğiterek başladı.
3- Efendimiz (sas) sahabeye imanın temel kavramlarını öğretti.
4- İman olursa insan ne kazanır, iman olmazsa ne kaybeder onu öğretti.
5- Sahabeye sadece imanı anlatmakla kalmadı, onlara imanın lezzetine varmak gibi bir hedef koydu.

Sahabe efendilerimizin (ra) Allah Resûlünden aldığı iman dersleriyle imanlarını ve hayatlarını inşa ettiğine vurgu yapan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, sahabenin imanına dair saydığı 5 maddeyi yine onların hayatlarından aktardığı çarpıcı örneklerle somutlaştırarak sözlerini nihayete erdirdi.

1- Pazarlıksız bir iman
2- İtaat dolu bir iman
3- Bahanesiz bir iman
4- Beklentisiz bir iman
5- İsâr ruhunu kuşanmış bir iman

(473)