Bir Beşer Olarak Hz. Peygamber (sas) (2. Bölüm)

Nuri Sardoğu’nun sunumu Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın anlatımıyla Hz. Peygamber Efendimiz’in (sas) mübarek hayatlarından kendi hayatlarımıza hisseler almaya gayret edeceğimiz Siyer’den Hayata programlarımızın 2. bölümü.

Siyer’den Hayata programlarımızın bu bölümünde konumuz: “Bir Beşer Olarak Hz. Peygamber (sas)”

Bu bölümde konularımız;

• Hz. Peygamber’in (sas) beşer olması nasıl anlaşılmalı?
• Neden Kur’ân ısrarla beşer oluşunu nazarlara verir?
• Beşer-Peygamber dengesi nasıl kurulmalı?
• “Abduhu/Allah’ın kulu” ifadesi ne gibi mesajlar bize verir?
• Hz. Peygamber’in (sas) beşer olması büyük bir nimet midir?

(249)