İbretlerle Dolu Bir Kavim: Semûd Kavmi

Sîret-i Enbiyâ derslerimizde Semûd kavmine gönderilen peygamber olan Hz. Salih’e (as) geldik. Muhammed Emin Yıldırım hocamız Hz. Sâlih ile alakalı ilk dersinde “İbretlerle Dolu Bir Kavim: Semûd Kavmi” serlevhasının altında, bu kavim hakkında çok önemli bilgileri bizlerle paylaştı. Özellikle Kur’ân kıssalarının ibretle okunmasının ne demek olduğunun altını çizdi ve Semûd Kavmi üzerinden nelerin ibret nazarı ile okunması gerektiğini aktardı.

Dersten Cümleler

Recep ve Şaban İçin 60 Günlük Program

– Muhasebe et! Teşhis ve tedavi için harekete geç!
– Farzları ikâme et! En büyük farz olan namaz için eksiklerini tamamla!
– Cemaatle namaza dikkat et! Bu büyük bereketten mahrum olma!
– Nafileleri ihya et! Allah’a takdim edeceğin hediyeleri çoğalt!
– Kur’ân ile irtibatına dikkat et! Her gün sana geliyormuş gibi bir miktar oku!
– Hayatta iseler anne ve babanı memnun et! Daha fazla dualarını almaya çalış!
– Allah’ın hatırı için kırıldıklarını af et! Kırdıklarının gönüllerini tamir et!
– Muhtaç ve mağdur olanlar için gayret et! Mazlumları sevindirmenin yolunu bul!
– Davet ve tebliğ için hareket et! Mahrum olan yüreklere dokunmaya çalış!
– Duaları çoğaltmak için gayret et! Bu rahmet mevsiminden mahrum kalma!

Neden Kur’an Tarihten Bu Kadar Bahseder?

Kur’ân’ın Tarihi Anlatılmasının Amacı

Ders çıkarılsın. (Kaf 50/37)
Öğüt alınsın.  (Kamer 54/51)
İbret olsun. (Tâ Hâ 20/128)
Hatırlatma yapsın. ( Hûd 11/120)
Yolun kaderi öğrenilsin. (Bakara 2/214)
Örnek edinilsin. (Mümtehine 60/4)
Bahaneye yer kalmasın. (Nisâ 4/165)
Benzerlikler ortaya konsun. (Muhammed 47/10)

“Andolsun ki, onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır.” (Yusuf 12/111)

“Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır.” (Âl-i İmrân 3/13)

“İbret: Görünenden görünmeyene geçmek, nesnelerin ve olayların dış yüzüne bakıp onlardaki hikmeti kavramaya çalışmak, olaylardan ders alıp doğru sonuçlar çıkarmak ve buna göre davranmak!”

Ulû-l-Elbâb / Kendilerine verilen aklı en üst düzeyde kullananlar
Ulû-l-Ebsâr / Elde ettikleri bilgiden en üst düzeyde istifade edenler

Azların bile çok ama çok az olması, azların bile tam anlamı ile kaliteli olamaması…

Semûd Kavmi, İnsanlık tarihinin Kur’ân’da anlattığı en büyük kavimlerden bir tanesi ve sıralamada dördüncü kavim…

Hz. Âdem ve oğulları 
Hz. Nûh ve kavmi
Hz. Hûd ve Âd kavmi
Hz. Sâlih ve Semûd kavmi…

Soy silsilesi: Sâlih-Ubeyd-Esif /Âsif-Kemaşic-Mâşih/Mâsih-Ubeyd-Hâzir/Câdir/Hâcir -Semûd Âmir/Âbir/Cair-İrem-Sâm-Nûh

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Sâlih (as)

Kur’ân’da isim olarak 10 yerde anılan bir peygamber

A’raf 73, 75, 77 ve 189
Hûd 61, 62, 66 ve 89
Neml 45 ve Şuarâ 142

Kur’ân’da gönderildiği bölge olan Hicr bölgesi müstakil bir sûreye isim olarak verilen bir peygamber

Kur’ân’da gönderildiği kavim olan Semûd kavmi isim olarak 26 yerde geçen bir peygamber

Kur’ân’da şehirlerinden, evlerinin yapılarından, inanç sistemlerinden, sosyal ve kültürel hayatlarından bahsedilen bir kavme gönderilmiş bir peygamber

Kur’ân’da doğrudan kıssa olarak 76 ayetle mücadelesinden bahsedilen bir peygamber

Kur’ân’da bu kadar detaylı anlatılmasına rağmen geçmiş vahiy mensuplarının kitaplarında oldukça az anlatılan bir peygamber

Semûd isminin “semed” den geldiğini söyleyen âlimlerimiz vardır. Semed/suyu az olmak demektir.

Kur’ân-ı Kerim’de Hz.Sâlih ve Semûd Kavmi

A’raf 7/73-79                         7 ayet
Hûd 11/61-68                         8 ayet
Hicr 15-80-84                        5 ayet
İsrâ 17/59                              1 ayet
Şuarâ 26/141-159                  19 ayet
Neml 27/45-53                       9 ayet
Fussilet 41/17, 18                  2 ayet
Zâriyât 51/43-45                   3 ayet
Kamer 54/23-31                    9 ayet
Hâkka 69/4,5                         2 ayet
Fecr 89/9-14                          6 ayet
Şems  91/11-15                      5 ayet

76 ayetle doğrudan bahse konu olan bir peygamber Hz.Sâlih (as) ve onun gönderildiği kavim olan Semûd Kavmi…

Semûd Kavmi ne gibi ibretler taşıyor?

– Allah’a ortaklar koşulduğunda zillet artmaktadır.
– Zaafiyet nereden ise imtihan oradandır.  
– Kamunun malına hürmetsizlik edildiğinde bereket dağılmaktadır.
– Kibrin olduğu yerde hakikati işitmek zorlaşmaktadır.
– Küfür elindeki imkânları kaçırmamak için organize bir güç olarak hareket etmektedir.
– Tuğyanın yayıldığı zeminde helak kaçınılmazdır.

Düşmanını tanımayan ve kendi gücünün farkında olmayan asla mücadele edemez.

Küfür cephesi – Strateji ile
Nifak cephesi- Tedbir ile
Cehalet cephesi- Merhamet ile…

“Şehirde dokuz kişilik bir çete vardı veya 9 çete vardı. Bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve ıslaha çalışmıyorlardı.” (Neml 27/48)

Hizbuşşeytan Örgütü

Şirk, Şöhret, Şehvet, Şantaj, Şiddet
Siyaset, Servet, Sanat, Spor

Dünyadaki Cennet Aile: “En Güzel Düğün”

“Biz Fâtıma’nın düğünü kadar güzel bir düğün görmedik!”

(3686)