Aydınlatan Bir Kandil / Aydın

Siyer Vakfı’mızın Hicri 1437 Kur’an yılı etkinlikleri çerçevesinde sekiz farklı ilde gerçekleştirilecek olan “Yaşayan Kur’an Hz. Peygamber (sas)” üst başlığı ile Kur’an’ın dili ile “Aydınlatan Bir Kandil” olan Allah Resul’ünün (sas) anlatıldığı 5. Program Aydın’da gerçekleştirildi.

Kur’an tilaveti ile başlayan programda Ayimder Başkanı Muzaffer Sönmez bir selamlama konuşması yaptı. Daha sonra konuşmalarını yapmak üzere Muhammed Emin Yıldırım hocamız sahneye davet edildi.

“Yaşayan Kur’an olan Hz. Peygamber’i (sas), yaşayan müminler olarak çok iyi tanımamız lazım. Bu çağda yaşayan, bu çağın sahabeleri olmak için O’nu (sas) tanımak zorundayız.” diye sözlerine başlayan hocamız sözlerine şöyle devam etti:

Kur’an, Allah’ın maksadıdır. O maksadı bize ulaştıran Hz. Peygamber’dir (sas). Kur’an alemlere gönderilmiş en büyük nimetidir Rabbimizin. Allah Resulü (sas), o en büyük nimeti anlamamız için tebliğ ve tebyin eden bir muallimdir. Ama bugün dünya O’nu (sas), hakkıyla tanımadığı için karanlıklar içindedir.

O (sas), bütün bir insanlığı sadece Allah’a kulluğa çağırmıştır.

Hz. Peygamber’i (sas) ne kadar tanıyoruz, O’nunla olan hukukumuzu belirleyebildik mi? Allah O’nu (sas), Kur’an’da anlatıyor. O anlatılanları okuduk mu hiç?

Allah Resul’ünü (Sas) Doğru Tanımak İçin Tek Adres Kur’an’dır

Bunun için tek ve doğru adres Kur’an’dır. Allah Rasulü’nün (sas) sınırlarını, görevlerini, yetki ve sorumluluklarını anlatan 300 ayet var Kur’an’ı Kerim’de diyen Muhammed Emin Yıldırım hocamız, bunların bazılarını anlattı.

Ahzab Sûresi’nin 46. ayeti kerimesinde “siracen mûnira” diye bir ifade ile bahsedilir Allah Resul’ünden (sas).

Manevi dünyamızı aydınlatan bir “güneş” olarak anlatılır başka bir ayeti kerimede.

Furkan Sûresi 61. ayeti kerimesinde geçen ifadesi ile “ay ışığı” olarak methedilir Allah Resulü (sas), nurun kaynağı Allah tarafından.

Bütün insanlık yok saysa ne yazar Kur’an, Allah kelamıdır. Peygamber (sas), Allah’ın nuru ile hareket etmektedir. Bütün dünya bir araya gelse, Allah’ın nurunu söndüremezler

Allah Resulü (sas) neleri nasıl aydınlatmıştır?

1- Kur’an ile varlığı aydınlatmıştır Allah Resulü (sas).

Allah’ın kelamının olmadığı bir kalp ne işe yarar.

2- İman ile kalpleri aydınlatmıştır Allah Resulü (sas).

Kalbine iman giren sahabe, bir insanın imanla tanışmasına mutlu olur. İmandan mahrum olarak ölmesine ise çok üzülürdü.

3- Ahlak ile hayatı aydınlatmıştır Allah Resulü (sas).

Biz ahlak ümmeti olmalıyız. Çünkü Allah Resulü (sas), risalet mektebinde ahlaki kuralları koymuştur. Düşmana dahi verilen sözün tutulması ahlakı, Allah Resulü’nün (sas) bir dersidir.

4- Adalet ile zulümleri aydınlatmıştır Allah Resulü (sas).

Ey Müslümanlar sizden önceki kavimler adaletsizlikler yüzünden helak oldular. O yüzden aranızda adaleti hâkim kılın. Düşmanınıza bile olsa. Adalet, Allah’ın verdiği görevi hakkıyla yerine getirmektir.

5- İlimle cehaleti aydınlatmıştır Allah Resulü (sas).

Mesajları ile dünyayı aydınlatan Peygamber (sas), neden bizi aydınlatmıyor.

Hz. Peygamber’in (sas) neleri nasıl aydınlattığını Asr-ı Saadet ikliminden hayatları aydınlanan Sahabe-i Kiram’dan örneklerle anlatan hocamız konuşmasını bugüne dair tespit ve temenni ile tamamladı.

Yeniden bir kez daha Kur’an ve sünnete dönüp hem kendimizi hem de insanlığı aydınlatalım. Biz yapmasak da Allah nurunu tamamlayacak ama biz de nasiplenelim Kur’an ve sünnete sarılarak.

(705)