Sesinin Üzerine Ses Olur mu? | Konya

Siyer Vakfı’mızın Hicri 1437 Kur’an Yılı etkinlikleri çerçevesinde “Yaşayan Kur’an Hz. Peygamber (sas)” başlığı altında yapılan programların 7.si Konya’da yapıldı. Mevlana Kültür Merkezi’nde, Ribat Fm, Gözyaşı Fm, Selam Radyo ve Radyo En’in öncülüğünde yapılan organizasyona katılım oldukça yoğundu.

Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, organizasyon heyeti adına Ribat Vakfı  Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Büyük’ün yaptığı açılış ve selamlama konuşmasının ardından Muhammed Emin Yıldırım Hocamız sahneye davet edildi.

Yaşayan Kur’an Hz. Peygamber programlarının amacının Efendimiz’i (sas) Kur’an’ı Kerim’in çerçevesinde yeniden tanımak olduğunu belirten Muhammed Emin Yıldırım Hocamız “İstikbalimizi inşa etme adına köklerimizle olan bağlarımızı sağlamlaştırmak zorundayız. İslam’a ait değerleri ve o İslam’ın talim ve tebyin edicisi olan Efendimiz’i (sas) Kur’an’ı Kerim çerçevesinde yeniden tanımalı, aramızdaki bağı tekrar kuvvetlendirmeliyiz. İşte bugün yaptığımız bu program böyle bir ızdırabın neticesidir.” Dedi.

Peygamber Efendimiz’i (sas) sadece tarihi malumatlara sıkıştırarak tanıyamayacağımızı söyleyen Hocamız, Peygamberini tanımak isteyen bir Müslüman Kur’an’dan şu üç maddeyi öğrenerek hayatına taşımak zorundadır dedi.

1- Peygamber’in (sas) görev ve sorumlulukları
2- Peygamber’in (sas) değer ve kıymeti
3- Peygamber’in (sas) yetki ve sınırları

Sesinin Üstüne Ses Olur mu?

Yaşayan Kur’an Hz. Peygamber programlarının her birinin bir ayetin gölgesinde ilerlediğini belirten Hocamız, Konya’da “Sesinin Üstüne Ses Olur mu?” başlığı altında yapılan dersin de Hucurât Suresi 2. ayetinin çerçevesinde işleneceğini söyleyerek önce Hucurât Suresi hakkında bilgi verdi.

Hucurât Suresi’nin sahabe arasında ahlak ve adab sureleri olarak da bilindiğini söyleyen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, Rabbimiz’in (cc) bu surede mümin bir kulun şu 5 farklı hukukuna dikkat çektiğini vurguladı:

1- Mümin kul ile Rabbi arasındaki hukuk
2- Mümin kul ile Peygamberi arasındaki hukuk
3- Mümin kul ile yaşadığı toplum arasındaki hukuk
4- Mümin kul ile mümin kardeşleri arasındaki hukuk
5- Mümin kul ile başkaları arasındaki hukuk

Programın başlığını da belirleyen Hucurat Suresi 2. Ayetin sahabe efendilerimizin hayatındaki yerine değinen Hocamız, bu ayetin onlara yüklediği sorumlulukları sıraladı:

1- Allah Resulü’nün (sas) maddi sesi üzerine ses olmamalı.
2- Allah Resulü’nün manevi sesi yani bıraktığı mesajları, sünneti ve hadisleri ortaya bir hüküm koymuşsa onun üzerine ses çıkarmamalı
3- Birbirlerini çağırdıkları gibi Peygamber’e seslenmemeli

Efendimiz (sas) ile aynı çağda yaşamayan bizlerin bu maddelerin bir tanesinden mahrum ama diğer iki tanesine muhatap olduğumuzu söyleyen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Bir mümin, Peygamberin’in (sas) bir mesele hakkındaki sözünü duyduğunda acaba demez, bu çağda da olur mu sözünü cahillerin sözü olarak kabul eder ve onun söylediği her sözü tasdik eder, gereği neyse onu yapar. Aynı şekilde Peygamber’inin (sas) adını O’na (sas) salat ve selam getirmeden, bir arkadaşının adını anar gibi anamaz, bunu edebe aykırı bulur.” Dedi.

Hicretin 9. Yılında inen Hucurât Suresi’nin 2. Ayetinin sebebi nüzullerine değinen Hocamız, Sahabenin Kur’an’ı okurken her ayete kendilerini muhatap görecek şekilde hassas yaklaştıklarını vurguladı. Bu ayetin nüzulu üzerine sesinin gürlüğü ile bilenen Sâbit b. Kays’ın (ra) ayetin kendisinden bahsettiğini düşünmesi, mescide sesinin Allah Resulü’nün (sas) sesinden gür çıkması ve Allah katında amellerinin boşa çıkacağı korkusuyla gelmeyerek kendini eve kapatmasını örnek olarak gösterdi.

“Biz duyuyoruz ama uyuyoruz, sahabe duyduğu zaman uyuyor ve gereğini yerine getiriyor.” Diyen Hocamız, Peygamber ‘in sesinin üstüne seslerini getirmemek konusunda sahabenin hassasiyetine dair Hz. Ömer, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Ömer’in oğlu Bilal, İmam Nâfi ve İmam Malik’in (ra) hayatlarından örnekler verdi.

Peygamberimizin sesinin dirilten bir ses olduğunu ve sahabenin ne zaman onun sesini duyduysa dirildiğini söyleyen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Gelin bu çağın müminleri olarak bize söylenen sedaları duyalım. Allah Resulü 14 asır öncesinden “Ey beni görmediği halde bana iman eden iman kardeşlerim!” diyerek bize selam gönderiyor. O’nun (sas) selamına mümince bir karşılık vermek için Allah’ın kitabında ne varsa hepsine teslim olalım, Resulullah’ın (sas) sünneti olarak bize intikal etmiş ne varsa teslim olalım.” Dedi.

Konuşmasını bu dinin, hadislerin ve Efendimiz’in (sas) sünnetinin bize intikalinde sahabe efendilerimiz, ehlisünnet âlimlerinin ne kadar hassasiyetle davrandığını söyleyerek toparlayan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Ehlisünnete güvenin, ona sımsıkı sarılın, ittiba ederek kurtuluşa ereceğimiz Peygamber’in (sas) sünnetinden ayrılmayın.” Dedi.

Yoğun bir teveccühün olduğu program Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın şehitlerimiz için okunan hatimlerin bağışlanması adına yaptığı dua ile nihayete erdi.

Bir Sonraki Program Erzurum’da…

Yaşayan Kur’an Hz. Peygamber’in (sas) anlatılacağı bir sonraki program “O’na (sas) İtaati Emreden Kim?” başlığında 1 Mayıs 2016 tarihinde Erzurum’da yapılacak.

Daha fazla bilgi için 0 212 544 76 99 nolu telefonu arayabilir; yapılan tüm programları ise www.siyertv.com adresinden izleyebilirsiniz.

(773)