O’na (sas) İtaati Emreden Kim? | Erzurum

Siyer Vakfı’nın Hicri 1437 Kur’an Yılı etkinlikleri çerçevesinde “Yaşayan Kur’an Hz. Peygamber (sas)” başlığı altında yapılan programların 8.si ve sonuncusu Erzurum’da yoğun bir katılım ve teveccühle gerçekleştirildi.

Organizasyonunu Vuslat Derneği’nin üstlendiği program Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından Muhammed Emin Yıldırım Hocamız dersini yapmak üzere sahneye davet edildi.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız sözlerine “Yaşayan Kur’an Hz. Peygamber” başlığında yapılan bu programların her birinin bir ayetin etrafında işlendiğini, bu dersin de Âli İmran Suresi 132. Ayetinin gölgesinde yürüyeceğini belirterek başladı.

Müslüman bir memlekette bulunduğumuz halde son zamanlarda kendi içimizde bu zamana kadar yaşamadığımız sorunların zuhur ettiğini belirten Hocamız, “Köklerle bağımız koptuğu günden itibaren, bizim içimizden bizim adlarımızı taşıyan, bizden gözüken bazı insanların 14 asırlık İslam’ın sahih geleneğine pek de uymayan bazı açıklamalarını duyar olduk. Öyle ki bizim İslam’a ait olan değerleri Müslümanlara irşat maksadıyla anlatma sorumluluğumuz varken, Müslümanlara İslam’ı irşat değil ikna maksadıyla anlatır hale geldik.” Dedi.

Kur’an’ı bilen, hadisleri bilen nicelerinin konuşurken Kur’an’dan konuşuyorum, Kur’an’ı konuşturuyorum diyerek Allah Resulü’nün (sas) din binasındaki hukukunu yerle bir edecek şeyler söylediğini belirten Hocamız, bu yolu izleyenlerin Kur’an ayetlerini kendilerine göre nasıl yorumladıklarına dair örnekler vererek “İnsanları Allah’ın kitabına değil, kendi yazdıkları ve yorumlarıyla şekillendirdikleri meallere çağırıyorlar.” Dedi.

Efendimiz’e (sas) itaati emredenin Hz. Âdem’i yaratıp sonrasında cinlere ve meleklere Âdem’e secde edin diyen Rabbu’l Âlemin olan Allah (cc) olduğunu söyleyen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız “Neden Âdem’e secde ettirdi de kendine ettirmedi? Aslında bir imtihan vesilesi olarak gelen bu secde emri bizlere şu mesajı veriyor: Elçiye itaat, onu gönderen makama itaattir.” Dedi.

İtaat meselesini öğrenmek adına Kur’an’a müracaat ettiğimizde Allah Resulü (sas) ile aramızdaki hukuku ve ona karşı sorumluluklarımızı dile getiren 200 ayet olduğunu, bu ayetlerden 32 tanesinin ise bize Resulullah’a (sas) itaat adına mesajlar verdiğini söyleyen Hocamız, bu mesajların bir kısmını dinleyicilerimizle maddeler halinde paylaştı.

1- Resulullah’a (sas) itaat; hem Allah’ı sevmenin bir hakkı hem de Allah’ın sevgisinin ve mağfiretinin kazanılmasının en temel yoludur. (Delil: Âli İmran 31)

2- Resulullah’a itaat; imanın bir gereği, İslam’ın en büyük alameti, kâfirlerle, münafıklarla, facirlerle ayrışmanın en temel işaretidir. (Delil: Âli İmran 32, Nisa 65, Mâide 92, Enfal 1, Tevbe 71, Nur 47)

3- Resulullah’a (sas) itaat; mutlak kurtuluşa ermenin, nimetler yurdu olan cenneti kazanmanın en önemli vesilesidir. (Delil: Nisa 13, Nisa 69, Nur 52, Ahzab 71)

4- Resulullah’a (sas) itaat; dünya hayatında ortaya çıkan tüm anlaşmazlıkların giderilmesinin, ihtilafların sonlandırılmasının en sağlam teminatıdır. (Delil: Nisa 59, Enfal 20, Enfal 24, Enfal 46, Nur 51, Nur 54)

5- Resulullah’a (sas) itaat; getirdiklerine teslim olmakla beraber aslında Allah’a itaat etmek olduğunun en açık göstergesidir. (Delil: Nisa 80)

6- Resulullah’a (sas) itaat; sadece sözle olabilecek bir şey değil, duygu, düşünce ve eylem planında ortaya konması gereken en temel iman işaretidir. (Delil: Ahzab 36)

7- Resulullah’a (sas) itaat; amellerin bereketlenmesinin, Allah katında makbuliyetinin, şiddetli azaba düçâr olmamanın en mühim sebebidir. (Delil: Muhammed 33, Fetih 17, Hucurat 14)

8- Resulullah’a (sas) itaat; dünya ve ahirette Allah’ın o eşsiz merhametine erişmenin o bitimsiz rahmetini kazanmanın en önemli yoludur. (Delil: Âli İmran 132, Nur 56)

Dersin serlevhası olan Âli İmran 132. Ayetinin Uhud Gazvesi’nin ardından nazil olduğunu belirten Hocamız, dinleyicilere Uhud Gazvesi’nin genel tablosunu aktardıktan sonra bu ayetle verilen bazı mesajları açıkladı ve 14 asır öncesinde sahabeye verilen bu mesajların bugünün insanı olan bizlere de bir şeyler söylediğini vurguladı.

“Sahabe’nin Efendimiz’e (sas) nasıl itaat ettiğini anlayabilirsek bizlerin de O’na itaat konusundaki duruşumuz için ipuçlarını yakalamış oluruz.” Diyen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız Allah’a ve özellikle de Resul’üne itaat meselesinin daha iyi anlaşılabilmesi adına Sahabe’nin dünyasından örnekleri dinleyicilerle paylaştı.

İtaatin; Allah (cc) ve Resul’ü (sas) bir şey emretmişse ama demeden, acaba demeden, kayıtsız ve şartsız ona boyun eğmek olduğunu vurgulayan Hocamız, bu konuda şu 3 kavramı bizlerle paylaşıp kısaca açıklayarak sözlerini nihayete erdirdi.

İtaat: Allah’a (cc) ve Resul’üne(sas) İtaat
İttiba: Sünnete İttiba
İ’tisam – Değerlere İ’tisam

(955)