Muhammed Hamidullah ve İlim

Muhammed Hmidullah Kürsüsü Programları Başladı

Vakfımızın “Siyer Yılı” kapsamında başlattığı projelerden biri olan “Kürsü Canlanıyor, Gününde ve Saatinde Üstad Hamidullah Konuşuluyor, programı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde başladı. Hamidullah Hoca’nın 25 yıl boyunca sözleşmeli hoca olarak hizmet ettiği o mekanda, bir vefa gereği onun adının anılması, ilmi mirasının anlaşılması ve yeni nesillere tanıtılması maksadı ile bu programlar devam edecek.

İlk programın misafiri Muhammed Emin Yıldırım Hocamız’dı. Hocamız, “Muhammed Hamidullah ve İlim” başlığında, Hoca’nın ilmi, nasıl bir alim olduğu, siyer ilmine katkıları ve nasıl istifade edilmesi gerektiği konusunda çok önemli bilgileri bizlerle paylaştı. Yoğun bir katılımın olduğu program ilgi ile takip edildi. Bir daha ki program Hoca’nın vefat yıldönümü olan 17 Aralık 2013 Salı günü, Saat: 15.30’da, yine aynı yerde olacaktır.

Programda Öne Çıkan Cümleler

Hamidullah Hoca bizim için neden önemlidir?

1- Hamidullah Hoca, bizden biridir.
2- Hamidullah Hoca, gerçek bir alimdir.
3- Hamidullah Hoca, Siyer ilmine farklı bir bakış açısı getirmiştir.

“Bu kardeş ülke benim ikinci ilim yurdum olmuştur.”

Efendimiz (sas) alimi nasıl tarif ediyor: “Yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlara benzerler. Yıldızlar gecenin karanlığında nasıl ki karada ve denizde yön bulmak isteyenlere yol gösterirlerse âlimlerde aynen öyle insanlara yol gösterirler. Yıldızların sönmesi o yolcuları nasıl ki karanlıkta bırakırsa, âlimlerin ortadan kalkması da insanları öylece karanlıkta bırakır.”

Bir ilim talibinin âlim olabilmesi için şu beş temel vasfı hayatının esası kılması şarttır:

1-Haşyet
2-Celâdet
3-Salâbet
4-Veraset
5-Zürriyet

“Kulları içerisinde ancak alimler hakkınca Allah’dan haşyet duyarlar.”

Abdullah ibn Mesud: “İlim malumatın bilginin çokluğu değil, asıl ilim haşyetin çokluğudur.”

Haşyet olursa ne olur?

1-İlmi ile amil olur.
2-Gerekli oranda onda ihsan şuuru olur.
3-İhsan olduğu için ihlas olur
4-Muhabbet hayatının yegâne esası olur; bundan dolayı sever ve sevilir.
5-Şefkat ve merhamet onda zirvelere varır, böyle olduğu içinde karşılık beklemeden yürür.

Âlimler peygamberlerin varisleridir.”

“Şayet ben bu parayı burada alırsam, yarın ahirette elime ne geçecek?”
Hamidullah Hoca, Siyer ilmine farklı bir bakış açısı getirmiştir.
Hamidullah Hoca, siyeri sadece Müslümanlara lazım olan bir ilim olarak değil, tüm insanlığa gerekli bir ilim dalı olarak görmüş ve böyle takdim etmiştir.

“Allah Resûlü (sav), insanların en şereflisidir ve kâmil insandır, bu sebeple sadece peygamberliğini kabul edenlerin değil, dünyadaki her insanın onu tanımaya ihtiyacı vardır. Çünkü her ırk, her bölge ve her meslekten birçok insan dünyadan gelip geçmesine rağmen, onun yeri kesinlikle doldurulamamıştır. Dünyada yaşamış olan pek çok kişi unutulmuştur, ancak Hz. Peygamber (sav) zihinlerde hâlâ canlı durmaktadır. Bu sebeple o, tanınmayı ve tanıtılmayı her insandan çok daha fazla hak etmektedir.”

Hocanın, tahkik, tenkit, tercih ve tahlil etmesidir.

Hoca’nın Siyer ilmini ele alış yöntemi ve usulü nasıldır?

1- Hamidullah Hoca, Siyeri Kur’an’ın hakemliğinde ve Kur’an’ın gölgesinde ele almıştır.

2-Siyer-i Nebi’yi, Siyer-i Enbiya’dan ayırmadan, geçmiş peygamberlerin hayatlarından istifade ederek incelemiştir.

3-Efendimiz’in (sas) bereketli mirasını, insanüstülüğü esasına dayanarak değil, model insan ilkesini öne çıkararak araştırmıştır.

4-Kronolojik bir siyer aktarımından ziyade, sistematik bir siyer araştırması yapmıştır.

5-Kaynak konusunda sadece tarih, hadis, delâil, şemâil ve siyer kitapları ile sınırlı kalmamış, çok geniş bir yelpazeden istifade ederek Efendimiz’in (sas) hayatını gözler önüne sermiştir.

Kaynaklar

1- Kur’an
2- Sünnet/ Hadis
3- Şiir/ İster cahiliye şiirler, ister İslam sonrası şiirler, ister daha sonraki dönemlere ait şiirler/ Bunların üzerinde dil ve kelimelere ait çalışmalar ( Kamuslar, Sözlüler)
4- Doğrudan siyer ve siret kitapları
5- Eğer varsa ortaçağ dönemine ait yazılmış batı kaynakları (Bu alana dair çok az kaynak olduğunu da ayrıca belirtir. ( Bu bahse Tevrat, İncil ve bunların tefsiri niteliğinde olan kitaplar)
6- Neseb ve Tabakat kitapları
7- Tarihe ait çalışmalar
8- Çağdaş İslami çalışmalar
9- Son dönem batı kaynakları
10- Yerinde gözlem ve tespit

“Bütün belgeler yararlıdır, ama hiçbir rapor kişisel gözlemle bir değildir.”

(1121)