Ailenin Kaliteleşmesi | (Aksaray)

Siyer Vakfımızın Hicri 1441 Aile Yılı Projesi münasebetiyle Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın “En Büyük Nimet Aile” serlevhası altında yapacağı konferanslardan sekizincisi Aksaray’da gerçekleştirildi.

Aksaray Enderun Aileyi Koruma Derneği’nin düzenlemiş olduğu programda konuşan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız “Ailenin Kaliteleşmesi” konusunu anlattı.

Aileyi konuşmanın hem üzdüğünü hem de sevindirdiğini belirten Hocamız, “Üzülüyoruz, çünkü aile konusunda eksiklerimiz var ve bundan dolayı aileyi konuşuyoruz. Seviniyoruz, çünkü aile bize Rabbimizin bir ikramı ve bizi cennete ulaştıracak bir köprü. Bu yüzden aileyi konuşmak bizleri sevindiriyor.” dedi.

Ailelerimizde ciddi bir kalite problemi olduğunu söyleyen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız ile konferansı boyunca bakışları kendimize çevirerek “Bizler, ailelerimizi kaliteleştirmek için ne yapabiliriz?” sorusuna cevap aradık.

Sorunlarımızı konuştuğumuz zaman kendimizden değil dışarıdaki toplum, ülke ve dünyanın durumundan yakındığımıza dikkat çeken Hocamız, önce fert olarak kendimizi düzeltmemiz gerektiğini, kendini düzelten ve şahsiyetleri oturmuş insanların kurduğu ailelerin de düzgün yuvalar olacağını belirterek toplum, ülke ve dünyadaki sorunların Allah’ın izniyle bu şekilde düzelebileceğini aktardı.

“Kur’an’ı okuyan ama anlamayan insanlarız.” diyen Hocamız, şunları aktardı: “Eğer Kur’an’ı anlasaydık insanların çoğunun akletmeyeceğini, şükretmeyeceğini ve iman etmeyeceğini bilirdik. Öyleyse insanların çoğunluğuna uymayı ve onları bahane etmeyi bırakalım ve kendimize bakalım.”

Kalite kavramını Kur’an’daki “birr” kavramı altında değerlendireceğimizi söyleyen Hocamız, Kur’an-ı Kerim’den 6 ayet çerçevesinde şu maddeleri nazarlarımıza vererek ailelerimizin kalitesini muhasebe etmemizi istedi:

1- İyiliği yapmadan başkalarından istemek asla birr/kalite değildir. (Bakara 2/44)
2- İman ile ahlakın arasını ayırmak asla birr/kalite değildir. (Bakara 2/177)
3- Ruhu ihmal edip sadece şekli önemseyen dindarlık asla birr/kalite değildir. (Bakara 2/189)
4- Gözden çıkarılan şeylerden infak etmek asla birr/kalite değildir. (Âl-i İmrân 3/92)
5- Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmak asla birr/kalite değildir. (Mâide 5/2)
6- Şer ve kötülükler için kulisler yapmak asla birr/kalite değildir. (Mücadile 58/9)

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız akabinde bu 6 ayetin çerçevesinde kaliteli ailenin nasıl bir aile olduğuna dair tanımları bizlerle paylaştı.

Kaliteli Aile;

– Örnek ailedir.
– Riyayı değil ihlası kuşanan bir ailedir.
– İnfakı evin azığı kılan bir ailedir.
– İyilik ve takva için gayret eden bir ailedir.
– Gıybetten, hasedden ve kibirden kendini koruyan bir ailedir.

“Ya iyilerden ya da kötülerden olacağız. Başka yol yok!” diyen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, dünyada iyilerden olma adına kaliteyi yakalama gayretinin ahiretimizi de belirleyeceğine dikkat çekerek şu önemli mesajları bizlerle paylaştı:

– Dünyadaki kalite, ahiretteki kaliteyi belirler. (Âl-i İmrân, 3/193)
– Dünyadaki kaliteli ameller, ahiretteki kaliteli nimetleri artırır. (Âl-i İmrân, 3/198)
– Dünyadaki kaliteli duruşlar, ahiretteki kaliteli ikramlara sebebiyet verir. (İnsan, 76/5)
– Dünyadaki kaliteliler cennette, kalitesizler cehennemdedir. (İnfitar, 82/14,15)
– Dünyadaki kalitelilerin amelleri İlliyyûn’da kaydedilmektedir. (Mutaffifîn, 83/18)
– Dünyadaki kaliteliler kesinkes cennetle mükâfatlandırılacaklardır. (Mutaffifîn, 83/22)

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, aziz kitabımız Kur’an’dan; ebrar olarak İsrailoğullarının mümin evleri ve füccar olarak Ebû Leheb’in evi üzerinden verdiği iki örnekle çok önemli noktaları nazarlarımıza verdi.

Hocamız konferansının sonunda, ailelerimizde kaliteyi artırma adına 5 maddeyi bizlerle paylaşarak sözlerini nihayete erdirdi.

1- Teşhis et ve tedavi etmek için seferber ol!
2- Mevsimi rahmet bil ve ihya etmek için harekete geç!
3- Sayfa, rahle ve nazar birlikteliklerini arttır ve ortak zeminleri çoğalt!
4- Hakkın ikamesi için çalış ve ailece hizmet etme lezzetini yakala!
5- Cennet hasretini yüreğinden hiç eksiltme ve her şeye karşı sabrı kuşan!

(582)