Evlilik Neye Engel Neye Destek? | (Niğde Üniversitesi)

Siyer Vakfımızın Hicri 1441 Aile Yılı Projesi münasebetiyle Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın “En Büyük Nimet Aile” serlevhası altında yapacağı konferanslardan dokuzuncusu Niğde’de gerçekleştirildi.

Genç İHH’nın düzenlemiş olduğu programda konuşan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız “Evlilik Neye Engel Neye Destek?” serlevhası altında evlilik konusunu anlattı.

Bugün ümmetin en büyük problemlerinden birinin kavramlarımıza Rabbimizin istediği manayı yüklememek olduğunu söyleyerek konferansına başlayan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, aynı sıkıntıyı evlilik konusunda da yaşadığımızı belirtti.

Rabbimizin kitabı olan Kur’an-ı Kerim ve o kitabı en iyi anlayan Allah Resûlü’ne sorduğumuzda evliliğin ne demek olduğunu öğreneceğimizi söyleyen Hocamız bu kavramları ve bu kavramların omuzlarımıza yüklediği sorumlulukları maddeler halinde bizlerle paylaştı.

Nedir Evlilik?

Evlilik ibadettir.
Evlilik nimettir.
Evlilik cihaddır.
Evlilik devlettir.
Evlilik dindir.
Evlilik imtihandır.

– Evlilik ibadetse, külfetine katlanılmalıdır.

Her ibadette olduğu gibi, evliliğin de külfeti vardır ve bu külfete katlanmak zorundayız.

– Evlilik nimetse, şükrü eda edilmelidir.

Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Evliliğin şükrü de örnek bir aile olup, bu örnekliği başkalarına da yansıtmaktır.

– Evlilik cihadsa, hazırlığı yapılmalıdır.

Evlilik en değerli hazinelerimizden olduğu için şeytanın da birinci dereceden hedefidir. Rabbimizin bize bahşettiği bu büyük nimeti cihad anlayışı ile korumak durumundayız.

– Evlilik devletse, yasalar uygulanmalıdır.

Aile küçük bir devlet, devlet büyük bir ailedir. Aile devleti de Rabbimizin yasalarına göre yönetilmelidir.

– Evlilik dinse, sahip çıkılmalıdır.

Allah Resûlü (sas) evliliği dinin yarısı olarak gördü. Öyleyse dinimize sahip çıktığımız gibi, evliliğe de sahip çıkacağız.

– Evlilik imtihansa, sabır azık olarak edinilmelidir.

 Evlilik başından, sonuna kadar imtihandır. Öyle ise sabrı kendimize azık edineceğiz.

Evliliğin, zahmet ve zorluklarına rağmen güzel olduğunu söyleyen Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, evliliğin neye engel olduğunu şöyle sıraladı:

Evlilik Neye Engel?

– Düzensizliğe
– Dağınıklığa
– Dengesizliğe
– Değersizliğe
– Duyarsızlığa

Evlilik asla; ibadete, ilme, ihtisaslaşmaya, hizmete, sosyal ve kültürel çalışmalara engel değildir.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, konferansının devamında aziz kitabımız Kur’an’dan bazı ayetlerin çerçevesinde evliliğin neye destek olduğuna dair 10 maddeyi bizlerle paylaştı.

Evlilik Neye Destek?

– Kulluğun ifasına (Nisâ 4/1)
– Eksiklerin giderilmesine (Bakara 2/187)
– Neslin devamiyetine (Nahl 16/72)
– Bereketin oluşmasına (Nûr 24/32)
– Hayat yükünün paylaşımına (Rûm 30/21)
– İhtiyaçların karşılanmasına (Rûm 30/21)
– Huzurun teminine  (Rûm 30/21)
– Takva sahiplerine önderler kılınmasına (Furkan 25/74)
– Cehennem azabından korunmasına (Tahrim 66/6) 
– Dünyadaki cennetten asıl cenneti kazanmaya (Zuhruf 43/68-70)

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız sözlerinin sonunda, genç erkek ve hanım kardeşlerimize yaptığı şu nasihatlerle konferansını noktaladı.

“Genç erkek kardeşlerim! Her biriniz çağın Yusuf’u olacaksınız! Sokaklar Züleyhalar ile dolsa taşsa, her biri kapalı kapılar ardında ya da açıktan size gel dese, “Ben Cebbar olan Allah’tan (cc) korkarım!” diyeceksiniz ve iffetinize asla leke sürmeyerek bu dünya hayatınızı geçireceksiniz. Nihayetinde ahirette Hz. Yusuf (as) ve onun gibi iffet kahramanlarına komşu olacaksınız inşallah.

Genç kızlarım! Her biriniz birer Meryem olacaksınız. Dışarıda sizi günaha, bataklığa çağıran her şeye “Ben Allah’ın emrine uyar, O’na sığınırım!” diyen Meryem validemiz gibi olacaksınız. Her biriniz tahire olacaksınız, inşallah Rabbimiz sizin yollarınızı da tahirelerle birleştirecek.”

(599)