İdeal Eş, İdeal Ev | (Giresun)

Siyer Vakfımızın Hicri 1441 Aile Yılı Projesi münasebetiyle Muhammed Emin Yıldırım Hocamızın “En Büyük Nimet Aile” serlevhası altında yapacağı konferanslardan dördüncüsü Giresun’da gerçekleştirildi.

İlim ve Erdem Topluluğu’nun Giresun Üniversitesinde düzenlemiş olduğu ve yoğun ilginin gözlendiği programda konuşan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız “İdeal Eş, İdeal Ev” konusunu anlattı.

Evlilik konusunun evli veya bekâr fark etmeksizin bizleri alakadar ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, “Bekârsak eve, aileye ait mesajlar bize ibda ve inşa ile alakalı bir sorumluluk yükler. Çünkü biz evliliği ibadet olarak gören bir dinin mensuplarıyız. Eğer evliysek, kaç yıl olursa olsun ıslah ve ihya adına bize ciddi mesajlar verir.” dedi.

İdeal kelimesi ile ulaşılmak istenen en güzel örnek, varılmak istenen en üst gaye, elde edilmeye çalışılan en yüce menzil gibi manaların kast edildiğini belirten Hocamız, ideal çizgisini nasıl belirleyeceğimize dair şunları aktardı:

“İdeal eş ve ideal ev dediğimizde bu ideal çizgisini kim belirleyecek?

Müslüman olarak meseleye baktığımızda ideali belirleyecek olan Allah’ın (cc) kitabıdır. Biz, bu bilgiyi almak için Kur’an’ın önüne oturduğumuzda da Kur’an bizi Allah Resulü’ne (sas) sevk eder. Allah Resulü (sas) bizler için hayatın her anının ve her alanının tartışılmaz örneğidir. Efendimiz (sas) her yaptığını bizden istemedi, bizim yapabileceklerimizi bizden istedi.”

Hayatı başlı başına bir mucize olan Efendimiz’in (sas) evli olarak geçirdiği dönemde annelerimizle yaşadığı hatıralarla  ideal eş olmanın ne demek olduğunu, eşleriyle kurduğu yuvalarla da ideal evin ne demek olduğunu bizlere öğrettiğini aktaran Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, bu bilgiler ışığında ideal eşi bizlere tarif etti.

İdeal Eş Kimdir?

– Saygı gösteren, saygı gören

Saygı, bu dinin en temel esaslarından bir tanesidir. Eğer ideal bir eş olmak istiyorsan, önce karşındakine saygı göstermek zorundasın. Saygı, insan onurunu korumaktır ve insan onurunu korumak Efendimizin (sas) ifadesiyle Kâbe’nin onurunu korumaktan daha üstündür. Eğer saygı meselesini anlarsak, birbirilerimizin kusurlarını araştırmayız, aile içi mahremiyeti ifşa etmeyiz.

– Sevgi yansıtan, sevgi bulan

Evin ve evliliğin azığıdır sevgi. Sevgi olduğu zaman kusurlar örtülür. Sevgi yuvalarımızdan çekilince evliliğin suyu çekilir, problemler ortaya çıkar.

– Sâdık olan, sadakat alan

Eşlerin birbirine karşı en önemli vazifesi sadakattir. Yalan varsa, yıkım vardır. Allah Resulü (sas) iman ile küfrün, doğruluk ile yalanın, hıyanet ile emniyetin bir kalpte bir araya gelemeyeceğini söyledi. İdeal eş, asla yalana tenezzül etmeyen, bedeli ne olursa olsun doğruluğu hayatının esası kılandır.

– Sâlihat çoğaltan, bereket kazanan

Bugün salih amel noktasında inanılmaz sıkıntılar yaşıyoruz. Evlerimizi yıkan sıkıntıların birçoğu boş kalmaktan kaynaklanıyor. Eğer salih amellerimizi artırma adına gayret edersek, Rabbimiz de bize ve evlerimize bereket verecek inşallah.

– Sabır eden, sevap biriktiren

Evlilik, her şeyiyle sabırdır. Evlilik bir ibadet olduğundan, her ibadette olduğu gibi külfetiyle gelir. Evliliğimiz bir nimet ise şükrederek, imtihan ise sabrederek ecrini kazanacağız.

Bu maddelere bakılınca Efendimiz’in (sas) sünnetlerinden biri olan “önce gerekeni yapmak, sonra karşılığını beklemek” konusunu da nazarlarımıza veren Hocamız, Allah Resulünün (sas) hayatından çıkaracağımız örneklerle ideal evin özelliklerini bizlere aktardı.

Nedir İdeal Ev?

– Helal ile yetinen bir evdir.

Helal ile haram arasındaki sınırların ihlal edildiği, insanların harama teşvik edildiği bir zamanda yaşıyoruz. Yuvalarımızın kurulması için çıktığımız yolun başından, sonuna kadar helal adına bir hassasiyetimiz olmalı, çünkü ideal eve haram girmez.

– Hukuk ile kaim olan bir evdir.

Adalet, bu dinin en temel meselesidir ve asla adaletten taviz vermez. Müslüman dört hukuku tesis etmekle sorumludur:

1. Hukukullah/Allah-İnsan arasındaki hukuk
2. Hukuku’n-Nefs/İnsanın kendi nefsi ile arasındaki hukuk
3. Hukuku’l-İbâd/İnsanın başka insanlar ile kurması gereken hukuk
4. Hukuku’l-Eşya/ İnsanın eşya ile, varlık ile, kainat ile kurması gereken hukuk

Bu hukuklar ne ile tesis edilebilir?

Hukukullah’ı, İhsan şuuru ile
Hukuku’n-Nefs’i, İradenin hakkını verme ile
Hukuku’l-İbâd’ı, İsâr’ı en temel hedef olarak belirleme ile
Hukuku’l-Eşya’yı, İkram’ı bütün bir varlığa yansıtma ile…

– Hakem ile meselelerini çözüme kavuşturan bir evdir.

Her evde sorunlar olur ama önemli olan, bu sorunları yaşandığında sözüne itibar edilen, Allah’ın kitabına ve Resulü’nün sünnetine hâkim birini hakem yaparak, mahremiyeti ifşa etmeden çözmektir.

– Hamiyet ile her türlü saldırılara karşı direnen bir evdir.

Çağın saldırılarından ve fitnelerinden ailelerimize sığınarak korunacağız.

– Heybet ile ihtişamını yansıtan bir evdir.

Evlerimizin, başkalarına örnek olacak, evliliğe olan iştiyakı artıracak evler olması için gayret edeceğiz.

Muhammed Emin Yıldırım Hocamız konferansını şu sözlerle nihayete erdirdi: “Eğer bu karanlık dünyayı aydınlatma adına bir mücadele vermek istiyorsak ilk başlayacağımız nokta evlerimiz olmalı. Allah evlerimizi o aydınlık evlerden kılsın.”

(871)