Abdullah b. Mes’ud (r.a) ve Tevhid

21. Yüzyılda Abdullah Olmak programlarının ikincisi 20 Kasım 2011 Pazar günü Başakşehir’de gerçekleşti.

Programa Muhammed Emin Hocamız, şöyle başladı: “Derdimiz, 21. Yüzyılda Abdullah Olmak, Konumuz: Tevhid, Konuğumuz: Abdullah b. Mes’ûd… Konuşan O olsun, dinleyen biz…”

Dersten Süzülen Damlalar:

– “Herkes güzel söz söyleyebilir, ancak söyledikleriyle amel eden sadece mesud olur.”

– “Ashabın yolundan yürüyün. Çünkü ileride Allah’ın kitabını okuyup da, tatbik etmeyen kimseler çoğalacaktır.”

– Muhammed Zahid el-Kevseri: “İbn Mes’ûd, hayata gözlerini yumduğunda arkasında 4000 civarında âlim bırakmıştı.”

– Tevhid kavramını Abdullah b. Mes’ûd’un rehberliğinde öğrenmemizin en önemli bir sebebleri:

-1- Nübüvvetin ilk günlerde iman eden
-2- Daru’l-Erkam’da işin başında oradaki talim ve terbiyeyi adeta içen
-3- İki hicrete katılan Habeşistan-Medine
-4- Efendimiz’i (sas) 23 yıl bila fasıla bir gölge gibi takip eden
-5- İlk günden itibaren Efendimiz’in terbiyesinde ilim adamı olarak yetişen o olduğu için…

Nedir Tevhid? Birlemek…

-Bir olan Allah’ın birliğini tasdik etmek…
-Tevhidin hayatın içerisinde üç temel alanı vardır:

-1- Ulûhiyette Tevhid
-2- Rububiyette Tevhid
-3- Ubudiyette Tevhid

Bu üç temel alanın açılımı nedir?

-1- Allah’tan başka ilah yoktur.
-2- Allah’tan başka Rab, terbiye eden, gözeten, kanun koyan, hükümranlık hakkı olan yoktur.
-3- Allah’tan başka ibadet edilecek makam yoktur.

-Uluhiyette Tevhid’in karşılığı: İman
-Rububiyyette Tevhid’in karşılığı: İslam
-Ubudiyette Tevhidin karşılığı: ihsan’dır.
-Babası: Mes’ûd b. Ğafil b. Habib el-Hüzeyli…
-Annesi: Ümmü Abd bint Abduvüd…
-Kardeşi: Utbe b. Mes’ûd…
-“O benim nesep ve imanda kardeşim, Resulullah ile sohbette arkadaşım, yüreğimde ise sevgilim olan biriydi.”

İmana yürüyüşü…

-Açık bir mucizeye şahit olan İbn Mes’ûd şunları yapabilirdi:

-1- Karşısında duran ve olağanüstü bir iş yapan insanın o yaptığı işten etkilenip, hemen onun etki alanına girebilirdi.

-2- Genç biriydi, korkup oradan uzaklaşabilirdi.

-3- Bir daha yap diye hayranlığını dile getirebilirdi.

-4- Nasıl yaptığını sorar; işin aslını öğrenmek isteyebilirdi.

-5- Bu işi nereden nasıl öğrendiğini sorgulayabilirdi.

-“O okuduklarını bana öğretir misin?”

-“Sen öğrenmeye meraklı bir gençmişsin.”

-Darü’l-Erkam’ın eğitim süreci:

-1- Sağlam Bir Akide’nin İnşası

-2- Akli Eğitim (Kavramların inşası)

-3- Ruhi Eğitim (Kalp ve ruhun inşası)

-İradenin Sağlamlaştırılması

-Kur’ani Bir Ahlakın İnşası

-Rahman Sûresi’nin nazili…

-“Gülün, gülün, o güldüğünüz bacaklara Allah ateşi haram kılmıştır.”

– “Nefsim elinde olan Allah’a yemin olsun ki, bu incecik iki bacak Allah katında Uhud dağından daha ağırdır.”

-“Ya Resulullah! Müşrikleri hiç bu günkü kadar acziyet içerisine küçüldüklerini görmemiştim. Vallahi bana izin verirseniz yarın yine gidip aynı şeyi yapmayı isterim.”

-Hicreti, cihadı…

– “Eğer Müslümanlara danışmadan bir yönetici, halife atasaydım, o kesinlikle İbn Ümmü Abd yani Abdullah b. Mes’ûd olurdu.”

-“Kuran’ı dört kişiden alın: Abdullah ibn Mes’ud, Salim Mevla Ebû Huzeyfe, Muaz b. Cebel ve Übeyy ibn Ka’b…”

-“Kim Kur’an’ı indirildiği andaki tazeliği ile okumak isterse, İbn Mes’ûd gibi Kur’an okusun.”

– “Allah’ım senden sarsılmaz bir iman, tükenmez bir nimet ve ebedi cennet bahçelerinin yükseklerinin en yükseklerinde Resulün Muhammed’e yoldaşlık etmeyi niyaz ediyorum.”
-İste Ey İbn Mes’ûd verilecek! İste Ey İbn Mes’ûd verilecek!”

-“Kenifün meliyün bi’l-ilm/Ey İbn Mesud! Sen ilim dolu bir küpcüksün.” Tevhid bir olanı birlemek, Allah’a ait olan alanları başkası ile paylaşmamaktır. Bu hakikati iyice anla ki Abdullah olasın, bu hakikati unutma ki, Abdullah kalasın.

-Ebû Zer’in başında…

-Vefatı…

Dersten çıkarılacak en önemli mesajlar:

1.Risalet davasına mensup olmak göreve çağıran sesi duyar duymaz meydana atılmaktır. Allah adına sen meydana çık, tekmeler altında ezilsen de sen Abdullahsın.

2.Kulluk yolu kardeşsiz yürünmez; Mekke’nin zorlu yollarında sağında Zübeyr gibi ihlâs abidesi, Medine’nin taşlı yollarında solunda Muaz gibi ilim abidesi kardeşlerin olsun. Düşünce sana el uzatacak kardeşler edin ki, yolda kalmayasın.

3.Allah’ın kelamı ile bağını güçlü tut. Onu her zaman Cebrail tazeliğinde oku. Semadan sana sarkıtılan o ipe sımsıkı yapış; ona iyice sarıl. Kur’an’a dört elle sarıl ki, dost diye yılana sarılmayasın.

4.İhtilafın ahlakını iyice öğren. İhtilaf rahmet, tefrika zahmettir. Her meselede kardeşlerinle aynı düşünmeyebilirsin. Bazen kardeşlerinle yollarını da ayırabilirsin. Hizmet yolların ayrılsa da, eğer amaç Allah’ın rızası ise kardeşlik hukukunun devam ettiğini unutmamalısın.

5.İhtilafın ahlakını iyice öğren. İhtilaf rahmet, tefrika zahmettir. Her meselede kardeşlerinle aynı düşünmeyebilirsin. Bazen kardeşlerinle yollarını da ayırabilirsin. Hizmet yolların ayrılsa da, eğer amaç Allah’ın rızası ise kardeşlik hukukunun devam ettiğini unutmamalısın

(1442)