21. Yüzyılda Abdullah Olmak

Siyer Araştırmaları Merkezi’ İstanbul Başak şehir’ de 21. Yüzyılda Abdullah Olmak üst başlığında, yaratılış gayesi kulluk olan insana, bu kulluğun nasıl olması gerektiği konusunda ufuk kazandırmaya katkı sağlayacak ilk program başladı.

İlki 16 Ekim 2011 Pazar günü yapılan programa yoğun yağışa rağmen ilgi oldukça fazlaydı. Program dünya Kur’an okuma birincisi İstoç Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçu’nun Kur’an Kıratiyle başladı. Daha sonra Kürsüye davet edilen Muhammed Emin Yıldırım hocamız 21. Yüzyılda Abdullah olmak ne demektir üzerinde durdu.

Muhammed Emin Yıldırım hocamız yapılacak bu programlar silsilesinin temel amaçlarını şöyle sıraladı:

• Kulluk için yaratılan insana, bu asli görevini hatırlatmak,

• Yıpranan, unutulan veya bilinmeyen kulluk kodlarını öğrenmek,

• Dini yaşayışın bir gereği olan heyecanı, altını doldurarak kavramak,

• Temsiliyet noktasında birbirlerimize örnek olabilecek zeminler oluşturmak,

• Başkalarının belirlediği gündemlerin mahkûmu olmadan, gerçek gündemlerimizin farkına varmak

Program hocamızın duasıyla son buldu.

Daha sonraki programlar ise sırasıyla şöyle gerçekleşecek:

• 20 Kasım 2011 Pazar saat 11:00 de Abdullah b.Mes’ud’un hayatı üzerinden TEVHİD

• 18 Aralık 2011 Pazar saat 11:00 de Abdullah b.Amr’ın hayatı üzerinden AHLAK

• 15 Ocak 2011 Pazar saat 11:00 de Abdullah b.Ömer ‘in hayatı üzerinden İBADET

• 26 Şubat 2011 Pazar saat 11:00 de Abdullah b.Abbas’ın hayatı üzerinden İLİM

• 25 Mart 2011 Pazar saat 11:00 de Abdullah b.Selam’ın hayatı üzerinden TESLİMİYET

• 29 Nisan 2011 Pazar saat 11:00 de Abdullah b.Zübeyr’in hayatı üzerinden MÜCADELE

• 20 Mayıs 2011 Pazar saat 11:00 de Abdullah b.Cahş’ın hayatı üzerinden ŞEHADET

Programların tamamı Başakşehir, Çınar kongre merkezinde gerçekleşecektir.

(2292)