Abdullah b. Abbas (r.a) ve İlim

21. Yüzyılda Abdullah Olmak programlarının 5. Başakşehir Çınar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu ayki konu, Abdullah b. Abbas ve İlim idi. Muhammed Emin Yıldırım Hocamız, büyük sahabi İbn Abbas’ın hayatını çok farklı yönleri ile anlattı.

Dersten Cümleler:

· Alvarlı Efe Hazretlerinin duası: “Allah bizi insan eyleye!”

· İlim: “Bir şeyi hakikati ile bilmek, idrak etmektir.”

· Oku mu? Yaratan Rabbinin adıyla oku mu?

· Neden ilim kavramını İbn Abbas’ın rehberliğinde öğreneceğiz?

· Habrü’l-Ümme/ Ümmetin dahisi…

· Habrü’l-Arab/Arabın dahisi…

· Tercümanü’l-Kur’an/Kur’an’ın tercümanı…

· Bahrü’l-Ümme/Ümmetin ilim denizi…

· Fakihü’l-Ümme/Ümmetin Fakihi…

· İmamü’l-Ülema/Alimlerin İmamı

· Sultanu’l-Müfessirin/Müfessirlerin sultanı…

· Abdullah b. Abbas bu büyük şerefi nasıl elde etmiştir:

· 1- Allah’ın seçmesi
· 2- Zeminin uygunluğu
· 3- Kişinin durumu

Zeminin uygunluğu: Aile, muallim, mektep, mescid ve çevre….

· İbn Abbas’a, soruyorlar: Sen nasıl böyle bir ilim elde ettin? Diyor ki:”İki şeyle elde ettim: Biri, güçlü bir arzu, emel. İkincisi, düzenli bir çalışma…”

· İlim elde etmenin en önemli iki yolunu söyledi bize İbn Abbas; Güçlü bir arzu, istek, emel, düzenli bir çalışma…

· Doğumu: Miladi, 618
· Babası: Hz. Abbas
· Annesi: Lübabetü’l-Kübra bint Haris el-Hilaliyye
· Anneannesi: Hind bint Amr

· “Biz hiçbir ananın çocuklarının kabirlerini Abbas’ın Ümmü Fadl’dan olan çocuklarının kabirleri kadar birbirlerinden uzak görmedik. Fadl Şam’da, Abdullah Taif’te, Ubeydullah Medine’de, Kusem Semerkant’ta (Şah-ı Zend/ Yaşayan Sultan) Mabed ile Abdurrahman o günkü adı ile İfrikiyye’de Tunus ile Fas arası bir yerdedir.”

· “Biz Medine’ye Hendek Gazvesi’nin yapıldığı sene Kureyş ordusunun içerisine gizlenerek geldik. Ben kardeşim Fadl ve hizmetlimiz Ebu Rafi ile birlikte onların içine karışarak geldik. Arç denenmevkie gelince içlerinden ayrıldık ve Medine’ye doğru gittik. Yolumuzu kaybettik ki dolaşa, dolaşa çok zor şartlarda Medine’ye vardık. Biz Medine’ye geldiğimizde hendeklerin kazılması bitmek üzere idi. O günler Fadl 12, ben ise 8 yaşlarında idim.”

· Hadis rivayetinde 5. sırada… Rivayet ettiği hadis sayısı 1660…

· Meymune validemizin odasında…

· Efendimiz’in bir gecesi…

· “Allah senin ilmini ve fehmini/anlayışını artırsın!”

· “Allah’ım ona kitabı öğret!”

· “Allah’ım! Onu dinde fakih kıl!”

· “Allah’ım! Onu dinde fakih kıl ve ona tevili öğret!”

· Sünnet anlayışı…

· İlim talebinde hırsı…

· Hz. Ömer’in meclisinde…

· İhtiyarların genci…

· “Ey Müminlerin Emiri! Biz bize indirilen kitabı okuduk, anladık; ayetlerin neden indirildiklerine vakıf olduk ve bunlarla amel ettik. Ama daha sonra gelecek olanlar, Kur’an’ı okuyacaklar ama anlamayacaklar; bu sefer her biri bana göre deyip kendilerine göre görüşler oluşturacaklar. Böyle olunca da ihtilafa düşüp, birbirlerine girecekler.”

· Hz. Aişe: “Vallahi! Ashabtan hayatta kalanlar içerisinde Haccın menasikini en iyi bilen odur.”

· Sa’d b. Ebi Vakkas: “İddia ederim ki ben, İbn Abbas’tan daha anlayışlı, daha akıllı, daha bilgili ve daha ahlaklı hiçbir kimse görmedim.”

· Abdullah b. Mesud: “Eğer o yaşça bizimle aynı olsaydı, nicelerimizi ilimde geçerdi.”

· Hz. Ali’nin hilafet günlerinde…

· “Onlarla Kur’an üzerinden değil, sünnet üzerinden deliller ver, çünkü ayetlerin çeşitli manaları vardır, onlar seninle bu manalar üzerinden tartışıp dururlar.”

· Haricilerin karşısında…

· “Bir Müslüman’ın sıkıntısını giderip, onun ihtiyacını karşılayan kimse 10 sene itikafta kalmış gibi sevap kazanır. Ben bir itikafımı bozup, on itikaf sevabı almak isterim.”

Cihad meydanlarında…

· Hastalanışı ve vefatı…

· Hicri 68’de, 70 yaşlarında bu dünyaya veda edişi…

· Bıraktığı ilmi miras…

· Son söz: Haşyet ile hasedin tedavisi…

(1292)